Live Audio Radio ถ่ายทอดสด

ลิ้งค์สัญญาณถ่ายทอดเสียง 
http://radio1.chorsaard.net:9999/;stream.mp3

รายการวิทยุประจำวัน

นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย สัมภาษณ์ในประเด็น "ยุทธศาสตร์ต้านโกงฉบับใหม่กับการสร้างประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต"

นายสมปราชญ์ พลับแดง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน สัมภาษณ์ในประเด็น "ยุทธศาสตร์ต้านโกงฉบับใหม่กับการสร้างประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต"

การเดินทางบนท้องถนนนั้นมักพบกับปัญหาการจราจรติดขัด ผู้คนต่างก็รีบเร่ง จึงมักพบพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ทำขณะขับรถอยู่เสมอๆ เช่น คุยโทรศัพท์ คุณผู้หญิงชอบแต่งหน้า ส่องกระจกบ้าง หยิบของ ทานอาหาร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือแม้กระทั่งสูบบุหรี่ในรถ เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหติได้ และเสี่ยงโดนตำรวจจับอีกต่างหาก นอกจากเราจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้แล้ว เราควรเคารพกฎจราจร มีวินัย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทาง ถ้าทุกคนใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติ ไม่ใช้อารมณ์ร้อน คงไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทให้เห็น และอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงด้วย

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง รองโฆษกศาลปกครอง สัมภาษณ์ในหัวข้อ " เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเพราะถนนพัง...ใครรับผิดชอบ!! "

ข่าวเด่น

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ยุบบอร์ดย่อยของ กทสช.คือ กสท. และ กทค.ทันที โดยให้เหลือเพียงบอร์ด กสทช.ชุดใหญ่เพียงชุดเดียว

ผ่ากฎหมายใหม่ พ.ร.บ.กสทช. มีผลแล้ว ยุบรวม 2 บอร์ด เหลือบอร์ดเดียว / ลดเก้าอี้กรรมการ 11 คน เหลือ 7 คน ให้วุฒิสภาคัดเลือก / หลายมาตราซ่อนผังอำนาจให้กรรมการดีอี มีสิทธิ์ชี้ขาดโครงการทับซ้อนระดับชาติ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีโกงแวตพันล้าน จัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ เรียกรับเงิน รวม 4 คดี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางวินัยและอาญา ข้าราชการสังกัด ปปง. และกองทัพเรือ

จุดเปลี่ยน “สื่อทีวีไทย” อำนาจเม็ดเงินโฆษณา สลับขั้วอยู่ในมือ “แบรนด์-มีเดียเอเยนซี”

ศาลอาญา แจงข้อกำหนดถ่ายภาพ ทำข่าว ย้ำ!! "ห้ามไลฟ์สด" ห้ามถ่ายติดโซ่ตรวน เครื่องพันธนาการ เบลอหน้าได้ ป้องกันการเหยียดหยาม คุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย

ประชาสัมพันธ์

สมาคมสื่อช่อสะอาด จัดโครงการอบรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนต้านทุจริต หัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล Thailand 4.0”

ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

ป.ป.ช. ชูยุทธศาสตร์ "ประเทศไทยใสสะอาด ทั้งชาติต้านทุจริต"

เพื่อเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สมาคมสื่อช่อสะอาด

เพื่อเสริมสร้างและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เพื่อเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สมาคมสื่อช่อสะอาด

ภาพข่าว

ย้อนรอยสมาคมสื่อช่อสะอาด

โครงการ "ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ ขับขี่ปลอดภัยถวายในหลวง" เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 , 1354 ผู้ชม

ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 , 1419 ผู้ชม

ประชุมคณะผู้ก่อตั้งสมาคมสื่อช่อสะอาด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 , 1509 ผู้ชม

สมาคมสื่อช่อสะอาด

อย. สนองนโยบายรัฐ เดินหน้าส่งเสริมการผลิตยา และเครื่องสำอางจากสมุนไพร นำเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

สมาคมสื่อช่อสะอาด ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับองค์กรและมูลนิธิด้านการสื่อสารมวลชน จำนวน 16 หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมดูแลประชาชนเดินทางกลับบ้านฉลองช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 อย่างปลอดภัย กำชับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมบุคลากรกว่า 100,000 คน รถพยาบาลฉุกเฉินเกือบ 5,000 คันพร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งขอความช่วยเหลือโทร.1669 ขอความร่วมมือประชาชน“ปฏิบัติตามกฎ ดื่ม-ง่วงไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย และใส่ใจผู้ร่วมทาง”

เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม

เพื่อการประชาสัมพันธ์ หวังพัฒนาและปลุกเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศร่วมต้านโกง

สำนักงาน กสทช.

คณะอนุฯ OTT กสทช. สรุปแนวทางกฎหมาย OTT ชี้แพลตฟอร์มเข้าหลักเกณฑ์กิจการบรอดคาสต์ไม่ใช้คลื่นความถี่ ยึดประกาศฯ เดิมปรับใช้กำกับดูแล OTT สิงหาคมนี้

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงาน ป.ป.ช.

คณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลงาน รอบ 7 เดือน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เหลือแสวงหาข้อเท็จจริง 413 เรื่อง ไต่สวน เสร็จ 9 เรื่อง ตั้งเป้า ปีนี้เสร็จอีก 43 เรื่อง

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนเมษายน 2560

ป.ป.ช. ส่งรายงานการไต่สวนที่มีการชี้มูลความผิดผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานส่วนท้องถิ่น 18 คดี

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ผู้บริหาร อปท. ซึ่งส่วนใหญ่เป็น นักการเมืองท้องถิ่น เช่น นายกฯ อบต., นายกเทศมนตรี 15 จังหวัด พบ ส่วนใหญ่ ทุจริต ใช้จ่ายงบฯ โดยมิชอบ

สำนักงาน ศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ดังนี้

เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี ศาลปกครองในวันที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักงานศาลปกครองได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีศาลปกครอง "ใต้ร่มพระบารมี...16ปีศาลปกครอง" ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

สำนักงาน เครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ดีเดย์ ผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัม หากเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการทำประกันภัยภาคสมัครใจ

อย่าประมาท..วิสัยทัศน์อุโมงค์ ชี้ชัดยิ่งขับเร็ว ยิ่งมองไม่เห็นด้านข้าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาด

บริษัท วี.เอส.วาย.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (อยุธยา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิศมัย มีเดีย

บริษัท สตาร์เวฟ แอดเวอร์ไทซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เขตบริการสถานีส่งวิทยุกระจายเสียง

Powered by MakeWebEasy.com