Live Audio Radio ถ่ายทอดเสียง

เชื่อมโยงค์สัญญาณถ่ายทอดเสียง 
http://radio1.chorsaard.net:9999/;stream.mp3

รายการวิทยุประจำวัน

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไม่ผิดจริงตามที่ฟ้อง ผู้ฟ้องอาจมีโทษนะครับ"

สหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

สำนักงาน ป.ป.ช. มอบรางวัล NACC Awards 2017 ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคคล องค์กรภาครัฐ เอกชนและสื่อสารมวลชน ที่ร่วมทำงานขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ญี่ปุ่นช็อค! แพทย์มือดีพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่อยุธยา

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ผิดที่ไม่ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควรในการปฏิบัติหน้าที่"

ครบรอบ 18 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ข่าวเด่น

"ป.ป.ช." ชี้มูลความผิด "นพรัตน์-พนม-ประนอม" ทุจริตเงินทอนวัดพนัญเชิง 20 ล้าน ส่วนคดีทุจริตเงินทอนวัดอื่นๆ ประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงฯ ระบุล้วนมีรูปแบบทุจริตเหมือนกันทั้งหมด มีตัวละครเดียวกัน ยันผู้เกี่ยวข้องบางคนได้หลบหนีไปต่างประเทศแล้ว

สมาคมสื่อช่อสะอาด คว้าโล่เกียรติยศ "ช่อสะอาด" ประจำปี 2560 จากสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 รางวัล

ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล NACC Award 2017 ให้บุคคล-องค์กร-สื่อ ที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ส่งเสริมและป้องกันการทุจริต ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบสารพิษจากเชื้อราในกาแฟทรีอินวัน 26 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน ปริมาณคาเฟอีนอยุ่ในเกณฑ์มาตรฐาน มี4 ยี่ห้อน้ำตาลสูง อีก 6 ยี่ห้อไม่มีฉลากภาษาไทย ขัดประกาศกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี “ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เวทีสนามบินน้ำ

7 ปีก่อน Hurd NM และคณะได้ทำการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นระดับเกรด 9 หรือประมาณมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 659 คน และรายงานว่า พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมาเมื่อประสบพบเจอกับปัญหาในชีวิตนั้นแตกต่างกันไป

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พสกนิกรชาวไทย ร่วมใจน้อมถวายความอาลัย อย่างมืดฟ้ามัวดิน

ไม่ใช่โชคช่วยได้เพราะฝีมือล้วนๆ "WHO" เผยรายงานผลความปลอดภัยทางถนนปี 59 ไทยยอดตายพุ่งสูงขึ้นอาจมีแนวโน้มรุนแรง จนกลายเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุถนนสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมส่งเสริมและมาร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการ สนับสนุนผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และ และสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของทางภาคใต้

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดการอบรมสื่อมวลชนต้านทุจริต ในหัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล Thailand 4.0” ให้สมาชิกของสมาคมสื่อช่อสะอาด

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเพลงที่มีเนื้อหารณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกแนว ไม่ว่าจะเป็น ลูกทุ่ง ลูกกรุง ฮิปฮอป หรือแนวอื่นๆ เพื่อชิงถ้วยรางวัล และเงินสดมูลค่ากว่า 700,000 บาท

สำนักงาน ป.ป.ช. มอบเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์ งานด้านสื่อเนื้อหาหนุนต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

สมาคมสื่อช่อสะอาด จัดโครงการอบรมวิชาชีพสื่อมวลชนต้านทุจริต หัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล Thailand 4.0”

เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล

สปอตวิทยุ

คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

"ชัยพร ทับพวาธินท์" แต่งกลอนแสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 ผลิตและลงเสียงโดย "บุญมา ศรีหมาด"

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 

ป.ป.ช. ชูยุทธศาสตร์ "ประเทศไทยใสสะอาด ทั้งชาติต้านทุจริต"

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

เพลงสร้างสรรค์สังคม

เพื่อเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สมาคมสื่อช่อสะอาด

เพื่อเสริมสร้างและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เพื่อเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สมาคมสื่อช่อสะอาด

ภาพจากข่าว