Do not close. Please wait...
สมาคมสื่อช่อสะอาด

เครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ติดต่องานสมาคม

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน


สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสื่อช่อสะอาด โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 007-3-82564-4 ชื่อบัญชี สมาคมสื่อช่อสะอาด ส่งสลิป chorsaard@gmail.com หรือโทรศัพท์. 081-616-6955

 
Powered by MakeWebEasy.com