สัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี 'ช่อสะอาด'

Last updated: 20 ก.พ. 2564  |  8797 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โลโก้ "ช่อสะอาด"

สัญลักษณ์ "ช่อสะอาด" มีแนวคิดมาจากช่อดอกไม้ ซึ่งเป็นของขวัญที่นิยมมอบให้กันในวาระสำคัญ และครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะร่วมมอบของขวัญอันยิ่งใหญ่แด่ผู้ตั้งมั่นและดำรงตนในความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการทำความดี ไม่โกง ไม่ทุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ โดยผ่านสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี ซึ่งได้รวบรวมทุกล้านมือขาวใสสะอาดของคนบนแผ่นดินไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น รวมเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผูกด้วยโบว์สีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทำดีทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน

คู่มือการใช้สัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี "ช่อสะอาด"

ที่มา ความหมาย และวัตถุประสงค์

        คณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ มีภารกิจในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเอื้ออำนวยต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะในด้านความซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการ

        ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. จึงจัดให้มีการประกวดสัญลักษณ์ขึ้นเพื่อใช้สื่อถึงคุณงามความดี โดยมีผลงานที่ชนะการประกวด คือ "ช่อสะอาด" ของนายกิตติบดี บัวหลวงงาม สือถึงความบริสุทธิ์และจริงใจ สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะได้นำเผยแพร่และขอความร่วมมือจากองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมจูงใจให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เพื่อสร้างพลังแห่งความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ และจริงใจให้เกิดขึ้นเป็นเครือข่ายอย่างยั่งยืนในชาตบ้านเมือง

รายละเอียดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี

        สัญลักษณ์ "ช่อสะอาด" มีแนวคิดมาจากช่อดอกไม้ ซึ่งเป็นของขวัญที่นิยมมอบให้กันในวาระสำคัญ และครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะร่วมมอบของขวัญอันยิ่งใหญ่แด่ผู้ตั้งมั่นและดำรงตนในความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการทำความดี ไม่โกง ไม่ทุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ โดยผ่านสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี ซึ่งได้รวบรวมทุกล้านมือขาวใสสะอาดของคนบนแผ่นดินไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น รวมเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผูกด้วยโบว์สีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทำดีทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน 

มื่อสีขาวสะอาดปรากฎรัศมีสีฟ้า กระจายออกมาโดยรอบหลากหลายขนาดและรูปแบบ ผู้มัดรวมเป็นช่อเดียวกันด้วยโบว์สีธงชาติไทย แทนคนทั้งประเทศ ทุกเพศ วัย เชื้อชาต ศาสนา ที่ร่วมกันทำความดีโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ผลลัพธ์ที่ได้คือ พลังพิเศษที่เปล่งออกมาสู่คนรอบข้าง

โบว์สีธงชาติไทย ที่ผูช่อเอาไว้ แทนการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกๆ ความดี และนำพลังสะอาดเหล่านี้ มอบเป็นของขวัญตอบแทนประเทศชาติ

คำว่า "ช่อสะอาด" เขียนในรูปแบบลายมือ แสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตและอิสระ สื่อถึงความบริสุทธิ์และจริงใจ

 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบ "รางวัลช่อสะอาด" ให้แก่ สมาคมสื่อช่อสะอาด เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด :

  1. คู่มือการใช้สัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี "ช่อสะอาด"
  2. หนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี
  3. หนังสือคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
  4. หนังสือการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้