ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

มุมมองของประชาชนต่อการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงคาน โดย นายสุริยัน แก้วกัญญา ผู้แทนภาคประชาชนตำบลเชียงคาน

รวมใจต้านโกง วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ช่องว่างระหว่างวัย : ภาพรวมและสาระสำคัญของงานวิชาการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 13 โดย รศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลตรัง

ประชาสัมพันธ์งาน "13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย" โดย คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สัญญาณบอกอันตรายเมื่อรับสารบอแรกซ์ในปริมาณสูง โดย นางสาวอริสรา รอดมุ้ย นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติการ EP152

วิเคราะห์คำพิพากษา กรณีเพิกถอนคำสั่งอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรู : ท้องถิ่นจะทำอย่างไร โดย คุณอริย์ธัช บุญถึง นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรมของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยนางสาวณัฏบ์รมณ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ความมั่นคงของมนุษย์ : นโยบายและการปฏิบัติ โดย ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ อาจารย์ประจำสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดซื้อผ้าห่มเตรียมไว้ทั้งที่ยังไม่เกิดภัยหนาว มีความผิดอย่างไร ? โดย นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

Vertical accountability กับการเลือกตั้งไทย โดย นางสาวภาริณ จารุทวี นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

แผนแม่บทฯ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมายประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

วิกฤติปาเลสไตน์ วิกฤตโลกตอนที่ 2 โดย ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 โดย คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิธีเลือกอาหารกระป๋องให้ปลอดภัย โดย นางสาวลักษิกา คำศรี นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติการ EP151

บริบทโลกยุควูก้า (VUCA World) : ความท้าทายใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย คุณวิลาวัลย์ หงษ์นคร นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม โดยนางสาวพัชรี ผึ่งผดุง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี

การเลือกใช้ภาษาลาว และการปรับเปลี่ยนสำเนียงในการเก็บข้อมูลการข้ามแดนของแรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนบริเวณชายแดนไทย-ลาว โดย ดร. ธนเชษฐ วิสัยจร หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คลอดบุตรเป็นดาวน์ซินโดรม มารดาจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอัตราสูงสุดจากโรงพยาบาลได้หรือไม่ ? โดย นางสาวธัญธร ปังประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้