ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

วิเคราะห์คำพิพากษา กรณีเพิกถอนคำสั่งอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรู : ท้องถิ่นจะทำอย่างไร โดย คุณอริย์ธัช บุญถึง นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรมของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยนางสาวณัฏบ์รมณ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ความมั่นคงของมนุษย์ : นโยบายและการปฏิบัติ โดย ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ อาจารย์ประจำสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดซื้อผ้าห่มเตรียมไว้ทั้งที่ยังไม่เกิดภัยหนาว มีความผิดอย่างไร ? โดย นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

Vertical accountability กับการเลือกตั้งไทย โดย นางสาวภาริณ จารุทวี นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

แผนแม่บทฯ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมายประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

วิกฤติปาเลสไตน์ วิกฤตโลกตอนที่ 2 โดย ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 โดย คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิธีเลือกอาหารกระป๋องให้ปลอดภัย โดย นางสาวลักษิกา คำศรี นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติการ EP151

บริบทโลกยุควูก้า (VUCA World) : ความท้าทายใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย คุณวิลาวัลย์ หงษ์นคร นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม โดยนางสาวพัชรี ผึ่งผดุง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี

การเลือกใช้ภาษาลาว และการปรับเปลี่ยนสำเนียงในการเก็บข้อมูลการข้ามแดนของแรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนบริเวณชายแดนไทย-ลาว โดย ดร. ธนเชษฐ วิสัยจร หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คลอดบุตรเป็นดาวน์ซินโดรม มารดาจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอัตราสูงสุดจากโรงพยาบาลได้หรือไม่ ? โดย นางสาวธัญธร ปังประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption – UNCAC)

เก็บตกการศึกษาดูงานภาคเหนือ หลักสูตร 4 ส โดย ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนักศึกษาหลักสูตร 4 ส

พระราชพิธีขึ้นระวางสมโภชช้างเผือกคู่พระบารมี รัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2470 "พระเศวตคชเดชน์ดิลก" โดย คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลีกเลี่ยงอันตรายจากสารกันรา โดย นางสาวนัชชา จันไขโครต นักวิชาการอาหารและยา ชำนาญการ EP150

ซอฟต์พาวเวอร์ จากไอเดียสู่การปฏิบัติ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณจุลนภ ศานติพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2566 โดยนายกิตติวีร์ มุตตาหรัช รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้