รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย ประจำปี 2566 - 2567

Last updated: 30 พ.ค. 2566  |  2634 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย ประจำปี 2566 - 2567

โครงการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน "สถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด" ประจำปี 2566 - 2567

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาดนั้น สมาคมได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เป็นทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทรัพย์สินที่ติดตั้งในสถานีส่ง และเสาส่งสัญญาณเสียง อุปกรณ์เครื่องส่ง อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของภายใน เครื่องจักรอุปกรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น โดยระยะเวลาการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามกรมธรรม์ มีกำหนด 1 ปี เริ่มวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. ทุกกรมธรรม์และเมื่อระยะเวลาเอาประกันสิ้นสุดลงสมาคมก็จะดำเนินการต่อระยะเวลาเอาประกันในปีถัดไปของทุกปี

การแจ้งเหตุในและนอกเวลาทำการ

 1. โทรศัพท์สายด่วน : 1736

วิธีการปฏิบัติเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น

 1. โทรแจ้งเหตุที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปทันที เมื่อเกิดเหตุ
 2. ส่งใบแจ้งการเกิดเหตุ พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆ มายังบริษัทฯ
 3. ภาพถ่ายความเสียหาย หรือภาพถ่ายที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. ใบเสนอราคาค่า / ประเมินราคาความเสียหาย, ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง) (ถ้ามี)
 5. ใบเสร็จรับเงิน, ใบอินวอยส์
 6. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
 7. สำเนารายงานบันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้าย

 1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 14016-114-220027706
 2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความผิดต่อบุคคลภายนอก เลขที่ 14013-114-220018815
 3. รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์


รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้รับความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 53 แห่ง

 1. นายถวัลย์ วงษ์บุญธรรม 3269900001772
  รหัสสถานี 02521087 สถานีวิทยุเมืองนายก FM 105.25 MHz
  เลขที่ 57/5 หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

 2. นางศิริวราพร สิริโพธิวงศ์ 3501000117618
  รหัสสถานี 12520052 สถานีวิทยุคนรักษ์ดิน FM 89.25 MHz
  เลขที่ 82/1 หมู่ที่ 10 ถนนฮอด-ดอยเต่า ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

 3. นายเจริญ สงวนแก้ว 3190400034925
  รหัสสถานี : 02520172 สถานีวิทยุพระราม 2 เรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ซอยเอกชัย 86 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
 4. นางอณัญญา พยัฆเษม 3130300616698
  รหัสสถานี 01520297 สถานีวิทยุพลาซ่า เรดิโอ FM 97.50 MHz
  เลขที่ 38/33 ถนนหัวน้ำตก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

 5. นางมยุรา หาญจิต 3540400118084
  รหัสสถานี 14520204 สถานีวิทยุเสียงปวงชน FM 97.75 MHz
  เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ถนนแพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

 6. นายประสาร ยศสมบัติ 3600900277831
  รหัสสถานี 02521339 สถานีวิทยุ ok radio FM 107.75 MHz
  เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

 7. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 06520055 สถานีวิทยุเซียงบัวเรดิโอ FM 95.25 MHz
  เลขที่ 159 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 8. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520629 สถานีวิทยุเอกลักษณ์ไทย FM 97.75 MHz
  เลขที่ 829/ข หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
 9. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520299 สถานีวิทยุสุขภาพดีเรดิโอ FM 103.75 MHz
  เลขที่ 4/43 ธนบุรีพลาซ่า แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 10. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520224 สถานีวิทยุแฟนเอฟเอ็มใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟน FM 106.25 MHz
  เลขที่ 71/28 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 11. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520279 สถานีวิทยุสบายดีเรดิโอ FM 90.25 MHz
  เลขที่ 1022/116 ซอยเจริญนคร 34/2 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 12. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02521253 สถานีวิทยุ Smile Radio FM 92.75 MHz
  เลขที่ 1801 หมู่ที่ 5 ถนนดอนเจดีย์-โคกหม้อ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
 13. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02521435 สถานีวิทยุอ้อมใหญ่นาซ่า FM 91.25 MHz
  เลขที่ 25/2 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 13 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
 14. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520504 สถานีวิทยุคนชานเมือง FM 96.25 MHz
  เลขที่ 109/6 หมู่ที่ 11 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
 15. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520403 สถานีวิทยุ LOVE เรดิโอ FM 101.25 MHz
  เลขที่ 46/150 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 16. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520009 สถานีวิทยุ Goodhealth Radio FM 97.75 MHz
  เลขที่ 44/119 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 17. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 02520143 สถานีวิทยุ TM.Radio FM 101.25 MHz
  เลขที่ 289 ตั้งฮั่วเส็ง ชั้น 8 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 18. นางกมลรัตน์ ฉัตรเรืองกมล 3101800083991
  รหัสสถานี 01520260 สถานีวิทยุคนบ้านค่าย FM 92.25 MHz
  เลขที่ 67 หมู่ที่ 9 ซอยคลองเสือแรด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
 19. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520451 สถานีวิทยุบางใหญ่ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 66/40 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
 20. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520455 สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz
  เลขที่ 18/882 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 21. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520442 สถานีวิทยุไทรน้อย FM 94.25 MHz
  เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 22. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520447 สถานีวิทยุบางบัวทอง FM 96.25 MHz
  เลขที่ 183/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 23. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520446 สถานีวิทยุบางกรวย FM 98.25 MHz
  เลขที่ 78/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 24. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 02520468 สถานีวิทยุแฟมิลี่เรดิโอ FM 107.50 MHz
  เลขที่ 284/87 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 25. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 13520154 สถานีวิทยุคนอุทัยธานี FM 97.50 MHz
  เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
 26. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 02520568 สถานีวิทยุเว็บเรดิโอ FM 89.75 MHz
  เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 27. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี : 02520510 สถานีวิทยุคนโอคลาเรดิโอ FM 88.25 MHz
  เลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

 28. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 01520254 สถานีวิทยุโขดหินเรดิโอ FM 105.50 MHz
  เลขที่ 2/292 อาคารระยองคอนโดเพล็กซ์ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 29. นายสุทนต์ กล้าการขาย 3610500123666
  รหัสสถานี 13520030 สถานีวิทยุคนบ้านมะเกลือ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 30. นายสมาน บุญยอ 33310000575685
  รหัสสถานี 02540066 สถานีวิทยุ LAMUN RADIO FM 88.75 MHz
  เลขที่ 17/2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

 31. นางคัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ 3550700210644
  รหัสสถานี : 13520090 สถานีวิทยุบลูสกายเรดิโอ FM 89.25 MHz
  เลขที่ 31/148 หมู่ที่ 21 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

 32. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 3550600051102
  รหัสสถานี 14540110 สถานีวิทยุเสียงลมเรดิโอ FM 93.50 MHz
  เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
 33. นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 3550600051102
  รหัสสถานี 14540061 สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ FM 100.75 MHz
  เลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

 34. นางวิไลวรรณ ทับทิมทอง 3260100404874
  รหัสสถานี 02521077 สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz
  เลขที่ 76 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

 35. นางอนงค์ ศุภภิญโญ 3570700342427
  รหัสสถานี 14520284 สถานีวิทยุสบายใจ เรดิโอ FM 89.00 MHz
  เลขที่ 460 หมู่ที่ 8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110

 36. นางอรนุช ชาลี 5310600047219
  รหัสสถานี 05520369 สถานีวิทยุวัดโนนดินแดงใต้ FM 91.75 MHz
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31170

 37. นายรุจน์ เกี๋ยงทำมา 3550700261320
  รหัสสถานี 14540067 สถานีวิทยุคนฮักนาเหลือง FM 95.50 MHz
  เลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

 38. นางสาววรนุช ใหม่ปิยะ 3240600051385
  รหัสสถานี 02521075 สถานีวิทยุท้องถิ่นบ้านา FM 88.75 MHz
  เลขที่ 143 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

 39. นายศุภกิจ จันกลาง 3250400400327
  รหัสสถานี 13520547 สถานีวิทยุคนหลวงพ่อเขียน FM 94.00 MHz
  เลขที่ 215 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210

 40. นางสาวประภาพร รักษาทรัพย์ 3101600608501
  รหัสสถานี 02521357 สถานีวิทยุมวลชนสัมพันธ์ (BLUE STATION) FM 96.25 MHz
  เลขที่ 119/32 หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 41. นางสาวพัชอร อุโฆษบวร 3102001493464
  รหัสสถานี 02520533 สถานีวิทยุเบสท์แบงค์คอกเรดิโอ FM 102.25 MHz
  เลขที่ 55/831 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 42. นางเนตรดาว ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3471100018159
  รหัสสถานี 02520533 สถานีวิทยุเนตรดาวเรดิโอ FM 93.25 MHz
  เลขที่ 171 หมู่ที่ 6 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
 43. นายนพดล คำเสมอ 3430100321730
  รหัสสถานี 06520249 สถานีวิทยุกองนางเรดิโอ FM 94.00 MHz
  เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 บ้านหงษ์ทอง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 44. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520149 สถานีวิทยุโอเค ลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง FM 90.00 MHz
  เลขที่ 74/240 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 45. นางนิตดา จังธนสมบัติ 3839900300065
  รหัสสถานี 10520124 สถานีวิทยุภูเก็ตเอฟเอ็มเรดิโออินทาวน์ FM 102.50 MHz
  เลขที่ 62/3 ถนนกระ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 46. นายบดินทร์ วิชิตะกุล 5309990040042
  รหัสสถานี : 05550005 สถานีวิทยุ Korat (Thailand) FM 95.00 MHz
  เลขที่ 216 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 47. นายเวียง ปัญญาอุด 3550400138034
  รหัสสถานี 14520255 สถานีวิทยุแฮปปี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
 48. นายเดชาโชติ ธีรธันยรัก 3521100094130
  รหัสสถานี 14520255 สถานีวิทยุแฮปปี้ เรดิโอ FM 104.75 MHz
  เลขที่ 36/26 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 49. นางสาวกัญญ์ธัญลักษณ์ คล้ายน้อย 5610600020911
  รหัสสถานี 13520147 สถานีวิทยุคนตำบลหูช้าง FM 107.00 MHz
  เลขที่ 105 หมู่ที่ 6 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
 50. นางสาวพริมพริสสร สามเสน 1419901914528
  รหัสสถานี 06520121 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย ก้าวหน้ากุมภวาปี FM 89.50 MHz
  เลขที่ 219/2 หมู่ที่ 1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
 51. นายสามารถ ทองขาว 3760100611522
  รหัสสถานี 02521508 สถานีวิทยุบิ๊กเลิฟเอ็ฟเอ็ม FM 88.25 MHz
  เลขที่ 186/59 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 52. นายชยุตพงศ์ เปียสวัสดิ์ 3100201286819
  รหัสสถานี 02520208 สถานีวิทยุสกายนิวส์เรดิโอ FM 99.75 MHz
  เลขที่ 625/1 หมู่บ้านสินทวีการ์เด้น 3 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10250
 53. นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล 3101300464601
  รหัสสถานี 10520075 สถานีวิทยุฮีโร่เอฟเอ็ม FM 95.25 MHz
  เลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้