วิดีทัศน์

ป.ป.ช.ผนึกกำลังวิทยุชุมชุมเดินหน้าภารกิจพิชิตโกง มุ่งปรับทัศนคติประชาชนให้ตะหนักถึงความเลวร้ายของการทุจริต

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) - เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรสื่อวิทยุช่อสะอาด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “องค์กรสื่อวิทยุช่อสะอาดกับภารกิจพิชิตโกง” เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม  

นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องวิทยุช่อสะอาดกับภารกิจพิชิตโกง ว่า กระบวนการ ป.ป.ช.ไม่ใช่เรื่องตีปี๊บ ภารกิจสำคัญคือการเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ไม่ยอมการทุจริตโกงกินเพื่อแลกกับส่วนแบ่งผลประโยชน์ เป้าหมายที่มอบให้ป.ป.ช.จังหวัดคือต้องทำให้คนในชุมชนรัก ป.ป.ช. รักความซื่อสัตย์สุจริต เริ่มกดไลค์ให้ ป.ป.ช. จึงขอให้นักวิทยุชุมชนเคลื่อนที่เข้าไปหาประชาชนทุกกลุ่มพร้อมกับรถโมบาย ป.ป.ช.เพื่อขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความเลวร้ายของการทุจริต ขณะเดียวกันการเข้าถึงชุมชนในทุกโอกาสจะทำนักวิทยุชุมชนเข้าถึงข้อมูลโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทั้งนี้ ป.ป.ช.ได้เร่งจัดทำนิทานคุณธรรมภาษายาวี เพื่อเผยแพร่ภารกิจต่อต้านการทุจริตของ ป.ป.ช. ต่อคนไทยมุสลิม  

นายวิชา กล่าวอีกว่า การทำงานของ ป.ป.ช.ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยยกตัวอย่างกรณี พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ เทพจันดา หรือโอ๋สืบ6 ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่าโทรศัพท์มือถือสั่งการไปยังกลุ่มนักเลงให้มาทำร้ายผู้ชุมนุม คดีนี้ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่าเป็นขบวนการสั่งคนมาทำร้ายประชาชนเป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ ศาลอาญาสั่งจำคุกโอ๋สืบ 6 เป็นเวลา 2 ปี แต่ให้รอการลงอาญาไว้ ขณะที่โทษทางวินัยยังไม่มีการดำเนินการ ต่อมาโอ๋สืบ6 เปลี่ยนชื่อแล้วยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ป.ป.ช.ไม่ได้เข้าต่อสู้คดีเพราะไม่รู้ว่าผู้ต้องหาเปลี่ยนชื่อ ทำให้ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่สั่งเพิกถอนคำสั่งป.ป.ช. ชี้ให้เห็นว่าวิธีการของผู้ต้องหาพลิกแพลงตลอดเวลา ป.ป.ช.จึงร้องคัดค้านไปยังศาลปกครองสูงสุดในที่สุดสั่งเพิกถอนคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ขณะนี้เวลาล่วงเลยมา 9 ปี องค์คณะชุดใหม่ยังไม่ตัดสินคดี การบังคับใช้กฎหมายที่พิกลพิการสมควรถูกเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ  

ด้านนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานป.ป.ช. กล่าวว่า ป.ป.ช.ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตแทบทุกวัน เชื่อว่าตัวเลขความเสียหายจากการทุจริตมีมากกว่าแสนล้านบาทต่อปี ภาพรวมการทุจริตยังมีมากอย่างน่ากลัวจนรัฐบาลต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติเพื่อระดมกำลังการแก้ปัญหา ในส่วนของป.ป.ช.ได้ระดมความคิดจากผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสื่อวิทยุช่อสะอาดให้ร่วมกันส่งสัญญาณต่อต้านการทุจริตเป็นกระบอกเสียงให้สังคม ดึงการคอรัปชั่นจากมุมมืดมาสู่เวทีสว่างเพื่อตรวจสอบด้วยข้อเท็จจริง

แหล่งข้อมูล : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/654014

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับองค์กร สมาคม มูลนิธิด้านสื่อสารมวลชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กรมประชาสัมพันธ์ โดย นายจำลอง สิงโตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) โดย รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อ "คนไทย” โดย นางสาวปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อ"คนไทย” สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด โดย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรม แห่งประเทศไทย โดย นายไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) โดย นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย โดย นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย โดย นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมี พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

แหล่งข้อมูล : https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=12115&filename=info

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้