รายการย้อนหลัง

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ประจำเดือนตุลาคม 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2559
ประจำวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ประจำวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
ประจำวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2559
ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (ถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล)

ประจำเดือนกันยายน 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1
ประจำวันที่ 2
ประจำวันที่ 3
ประจำวันที่ 4
ประจำวันที่ 5
ประจำวันที่ 6
ประจำวันที่ 7
ประจำวันที่ 8
ประจำวันที่ 9
ประจำวันที่ 10
ประจำวันที่ 11
ประจำวันที่ 12
ประจำวันที่ 13
ประจำวันที่ 14
ประจำวันที่ 15
ประจำวันที่ 16
ประจำวันที่ 17
ประจำวันที่ 18
ประจำวันที่ 19
ประจำวันที่ 20
ประจำวันที่ 21
ประจำวันที่ 22
ประจำวันที่ 23
ประจำวันที่ 24
ประจำวันที่ 25
ประจำวันที่ 26
ประจำวันที่ 27
ประจำวันที่ 28
ประจำวันที่ 29
ประจำวันที่ 30

ประจำเดือนสิงหาคม 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1
ประจำวันที่ 2
ประจำวันที่ 3
ประจำวันที่ 4
ประจำวันที่ 5
ประจำวันที่ 6
ประจำวันที่ 7
ประจำวันที่ 8
ประจำวันที่ 9
ประจำวันที่ 10
ประจำวันที่ 11
ประจำวันที่ 12
ประจำวันที่ 13
ประจำวันที่ 14
ประจำวันที่ 15
ประจำวันที่ 16
ประจำวันที่ 17
ประจำวันที่ 18
ประจำวันที่ 19
ประจำวันที่ 20
ประจำวันที่ 21
ประจำวันที่ 22
ประจำวันที่ 23
ประจำวันที่ 24
ประจำวันที่ 25
ประจำวันที่ 26
ประจำวันที่ 27
ประจำวันที่ 28
ประจำวันที่ 29
ประจำวันที่ 30
ประจำวันที่ 31

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1
ประจำวันที่ 2
ประจำวันที่ 3
ประจำวันที่ 4
ประจำวันที่ 5
ประจำวันที่ 6
ประจำวันที่ 7
ประจำวันที่ 8
ประจำวันที่ 9
ประจำวันที่ 10
ประจำวันที่ 11
ประจำวันที่ 12
ประจำวันที่ 13
ประจำวันที่ 14
ประจำวันที่ 15
ประจำวันที่ 16
ประจำวันที่ 17
ประจำวันที่ 18
ประจำวันที่ 19
ประจำวันที่ 20
ประจำวันที่ 21
ประจำวันที่ 22
ประจำวันที่ 23
ประจำวันที่ 24
ประจำวันที่ 25
ประจำวันที่ 26
ประจำวันที่ 27
ประจำวันที่ 28
ประจำวันที่ 29
ประจำวันที่ 30
ประจำวันที่ 31

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1
ประจำวันที่ 2
ประจำวันที่ 3
ประจำวันที่ 4
ประจำวันที่ 5
ประจำวันที่ 6
ประจำวันที่ 7
ประจำวันที่ 8
ประจำวันที่ 9
ประจำวันที่ 10
ประจำวันที่ 11
ประจำวันที่ 12
ประจำวันที่ 13
ประจำวันที่ 14
ประจำวันที่ 15
ประจำวันที่ 16
ประจำวันที่ 17
ประจำวันที่ 18
ประจำวันที่ 19
ประจำวันที่ 20
ประจำวันที่ 21
ประจำวันที่ 22
ประจำวันที่ 23
ประจำวันที่ 24
ประจำวันที่ 25
ประจำวันที่ 26
ประจำวันที่ 27
ประจำวันที่ 28
ประจำวันที่ 29
ประจำวันที่ 30

ประจำเดือนพฤภาคม 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1
ประจำวันที่ 2
ประจำวันที่ 3
ประจำวันที่ 4
ประจำวันที่ 5
ประจำวันที่ 6
ประจำวันที่ 7
ประจำวันที่ 8
ประจำวันที่ 9
ประจำวันที่ 10
ประจำวันที่ 11
ประจำวันที่ 12
ประจำวันที่ 13
ประจำวันที่ 14
ประจำวันที่ 15
ประจำวันที่ 16
ประจำวันที่ 17
ประจำวันที่ 18
ประจำวันที่ 19
ประจำวันที่ 20
ประจำวันที่ 21
ประจำวันที่ 22
ประจำวันที่ 23
ประจำวันที่ 24
ประจำวันที่ 25
ประจำวันที่ 26
ประจำวันที่ 27
ประจำวันที่ 28
ประจำวันที่ 29
ประจำวันที่ 30
ประจำวันที่ 31

ประจำเดือนเมษายน 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1
ประจำวันที่ 2
ประจำวันที่ 3
ประจำวันที่ 4
ประจำวันที่ 5
ประจำวันที่ 6
ประจำวันที่ 7
ประจำวันที่ 8
ประจำวันที่ 9
ประจำวันที่ 10
ประจำวันที่ 11
ประจำวันที่ 12
ประจำวันที่ 13
ประจำวันที่ 14
ประจำวันที่ 15
ประจำวันที่ 16
ประจำวันที่ 17
ประจำวันที่ 18
ประจำวันที่ 19
ประจำวันที่ 20
ประจำวันที่ 21
ประจำวันที่ 22
ประจำวันที่ 23
ประจำวันที่ 24
ประจำวันที่ 25
ประจำวันที่ 26
ประจำวันที่ 27
ประจำวันที่ 28
ประจำวันที่ 29
ประจำวันที่ 30

ประจำเดือนมีนาคม 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1
ประจำวันที่ 2
ประจำวันที่ 3
ประจำวันที่ 4
ประจำวันที่ 5
ประจำวันที่ 6
ประจำวันที่ 7
ประจำวันที่ 8
ประจำวันที่ 9
ประจำวันที่ 10
ประจำวันที่ 11
ประจำวันที่ 12
ประจำวันที่ 13
ประจำวันที่ 14
ประจำวันที่ 15
ประจำวันที่ 16
ประจำวันที่ 17
ประจำวันที่ 18
ประจำวันที่ 19
ประจำวันที่ 20
ประจำวันที่ 21
ประจำวันที่ 22
ประจำวันที่ 23
ประจำวันที่ 24
ประจำวันที่ 25
ประจำวันที่ 26
ประจำวันที่ 27
ประจำวันที่ 28
ประจำวันที่ 29
ประจำวันที่ 30
ประจำวันที่ 31

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1
ประจำวันที่ 2
ประจำวันที่ 3
ประจำวันที่ 4
ประจำวันที่ 5
ประจำวันที่ 6
ประจำวันที่ 7
ประจำวันที่ 8
ประจำวันที่ 9
ประจำวันที่ 10
ประจำวันที่ 11
ประจำวันที่ 12
ประจำวันที่ 13
ประจำวันที่ 14
ประจำวันที่ 15
ประจำวันที่ 16
ประจำวันที่ 17
ประจำวันที่ 18
ประจำวันที่ 19
ประจำวันที่ 20
ประจำวันที่ 21
ประจำวันที่ 22
ประจำวันที่ 23
ประจำวันที่ 24
ประจำวันที่ 25
ประจำวันที่ 26
ประจำวันที่ 27
ประจำวันที่ 28
ประจำวันที่ 29

ประจำเดือนมกราคม 2559

1.รายการภารกิจพิชิตโกง
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่
ประจำวันศุกร์ที่

2.รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่
ประจำวันเสาร์ที่
ประจำวันอาทิตย์ที่

3.รายการคลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่
ประจำวันพฤหัสบดีที่

4.รายการพระธรรมเทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
ประจำวันที่ 1
ประจำวันที่ 2
ประจำวันที่ 3
ประจำวันที่ 4
ประจำวันที่ 5
ประจำวันที่ 6
ประจำวันที่ 7
ประจำวันที่ 8
ประจำวันที่ 9
ประจำวันที่ 10
ประจำวันที่ 11
ประจำวันที่ 12
ประจำวันที่ 13
ประจำวันที่ 14
ประจำวันที่ 15
ประจำวันที่ 16
ประจำวันที่ 17
ประจำวันที่ 18
ประจำวันที่ 19
ประจำวันที่ 20
ประจำวันที่ 21
ประจำวันที่ 22
ประจำวันที่ 23
ประจำวันที่ 24
ประจำวันที่ 25
ประจำวันที่ 26
ประจำวันที่ 27
ประจำวันที่ 28
ประจำวันที่ 29
ประจำวันที่ 30
ประจำวันที่ 31
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้