สำนักงาน ป.ป.ช.

พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริตที่ปรึกษารมต.จัดซื้อยา-เชือดอธิบดีงาบเรือขุด

พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริต คดีใหญ่รถดับเพลิง-นายกอบจ.งาบมุ้งไข้เลือดออก

พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริต บทลงโทษ พลเอก 'ก.' เลี่ยงระเบียบซื้อที่ดิน32ล้าน

พลิกแฟ้มมติ ป.ป.ช.ฟันทุจริต รมต.-ผอ.รพ.รัฐ เอื้อประโยชน์จัดซื้อจ้างบริษัทพวกพ้อง

อยากให้คนไทยทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จากประกาศ สธ.ห้ามชาร์ทมือถือส่วนตัวถึงกรณีศึกษา เป็นคนหลวง ก็ต้องใช้ของหลวง,อย่าเถียง มันเป็นรถของหลวงแล้ว,จำคุก 2 ปี 6 เดือน นาย กอ ฐานใช้รถหลวงงานแต่งลูกสาว, ดูงานด้วยรับปริญญาด้วย, เก็บกลับบ้าน และคนหลวงกับรถยนต์หลวง

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรวิทย์ สุขบุญ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี “ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลงาน รอบ 7 เดือน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เหลือแสวงหาข้อเท็จจริง 413 เรื่อง ไต่สวน เสร็จ 9 เรื่อง ตั้งเป้า ปีนี้เสร็จอีก 43 เรื่อง

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนเมษายน 2560

ป.ป.ช. ส่งรายงานการไต่สวนที่มีการชี้มูลความผิดผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานส่วนท้องถิ่น 18 คดี

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ผู้บริหาร อปท. ซึ่งส่วนใหญ่เป็น นักการเมืองท้องถิ่น เช่น นายกฯ อบต., นายกเทศมนตรี 15 จังหวัด พบ ส่วนใหญ่ ทุจริต ใช้จ่ายงบฯ โดยมิชอบ

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง 14 จังหวัด 23 ราย

ความคืบหน้ากรณีไต่สวนเรื่องสินบนข้ามชาติของ โรลส์-รอยซ์ ว่า ขณะนี้มีหลักฐานชัดเจนทั้งในส่วนของเอกสารและตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีการรับสินบน ซึ่งในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงได้รวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว

ประธาน ป.ป.ช. เปิดสัมมนาร่างมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนางสาวภัคภร เรขะกมลพร หรือประไพศรี เผ่าพันธุ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับพวก

ป.ป.ช. จัดการประชุมชี้แจงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวม 18 ราย

Powered by MakeWebEasy.com