ป.ป.ช.เปิดศูนย์ CDC มิติใหม่ป้องปรามการทุจริต

Last updated: 12 ก.พ. 2565  |  4920 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช.เปิดศูนย์ CDC มิติใหม่ป้องปรามการทุจริต

ป.ป.ช. ตั้งศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) นวัตกรรม กระบวนการ เพื่อระงับยับยั้ง ป้องกัน ป้องปรามและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ เป้าหมายยับยั้ง ป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในประเทศ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองโฆษกสํานักงาน ป.ป.ช. และนายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองโฆษก สํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมแถลงข่าว Corruption Deterrence Center : CDC ป้องปรามทุจริตมิติใหม่ ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

นายนิวัติไชย เกษมมงคล กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ เพื่อระงับยับยั้ง ป้องกัน ป้องปรามและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ สำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่  ในการยับยั้ง ป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในประเทศ

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริตที่สามารถป้องปราม และลดการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกลไกของกฎหมายได้บัญญัติไว้ตามมาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 การส่งต่อการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต ตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อให้เกิดระบบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีการบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ สามารถนำไปใช้ในการระงับยับยั้งการทุจริต และแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างใกล้ชิดในทุกมิติทั้งด้านการส่งต่อข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการร่วมดำเนินการเมื่อพบข้อมูลที่ส่อว่าอาจมีพฤติการณ์ทุจริตอย่างรวดเร็วกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเฝ้าระวังการทุจริตที่มีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและผนึกกำลังต้านทุจริตในวงกว้าง

นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center) มีหน้าที่สำคัญ คือ

1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งเบาะแส รวมทั้งข่าวเกี่ยวกับการทุจริต หรือเหตุการณ์ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริตจากช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางของสำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย ภาคประชาชน สื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และประเมินสภาวการณ์อย่างรวดเร็ว (Rapid Appraisal) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้น พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการป้องกัน ป้องปราม และแก้ไขปัญหา ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาสั่งการหรือมอบหมายหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

3. ผสานพลังกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อร่วมกันสำรวจตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสภาวการณ์อย่างรวดเร็ว (Rapid Appraisal) เพื่อให้เกิดการป้องกันโดยเร็ว

4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อดำเนินการป้องปรามการทุจริต ตลอดจนประสานและปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย

นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำหรับภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต หรือเหตุการณ์ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริตทั่วประเทศ ไปยังศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) ได้ทุกช่องทาง ทั้งช่องทางของสำนักงาน ป.ป.ช. ช่องทางของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนสื่อมวลชน ทุกแขนงทั้งในประเทศและต่างประเท

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้