บทความทั้งหมด

ไข้เลือดออก ภัยจากยุงร้าย โดย ภญ.ชนากานต์ เลียวรักษ์โอฬาร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบ เพราะกระบวนการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย"

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไม่ให้โอกาสจับฉลากเข้าโรงเรียนเพราะเหตุมาสาย ถือเป็นการตัดสิทธิ์โดยชอบหรือไม่"

ประธาน ป.ป.ช. ลงนาม MOU อินโดนีเซีย ประสานคดีทุจริตปาล์มน้ำมัน

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังส่งเสริมคนกล้า หนุนคนดีไม่เอาคอร์รัปชัน

2 ปี ป.ป.ช. จะดำเนินการสะสางเรื่องเก่าที่ค้างไว้ให้หมด

ป.ป.ช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานอัยการสูงสุด

ยิ่งขับเร็ว ยิ่งเพิ่มความสูญเสีย “ลดเร็ว ลดเสี่ยง”

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ไข้เลือดออก โรคอันตรายหน้าฝน โดย ภญ.อรวดี ปิยะสุนทร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี เปิดจุดท่องเที่ยว “สตรีทอาร์ตใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์” เป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ ของนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น Street Art @Nonthaburi

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการชุมนุมและอำนาจรักษาความสงบ

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รางหลอดไฟช่วยประหยัดค่าไฟ คุยโวเกินไปหรือเปล่า"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ทำฟันคนไข้พังทั้งปาก หมอต้องรับผิดชอบไหม"

ป.ป.ช.จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น "โกงไม่เอา เราไม่โกง"

ป.ป.ช.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

คำขวัญวันเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ป.ป.ช. จัดโครงการมอบรางวัลช่อสะอาด เชิดชูผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาสนับสนุนด้านการต้านทุจริต และโครงการประกวดหนังสั้น หนังโฆษณาป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ภายใต้คอนเซ็ปท์ “โกงไม่เอา เราไม่โกง” หวังกระตุ้นสำนึกคนไทยรักความซื่อสัตย์ ไม่เอาคนโกงและไม่ทนต่อการทุจริต

Powered by MakeWebEasy.com