บทความทั้งหมด

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

“โรคหวัดกับการใช้ยา" โดย ภญ.นันทวัน ศุกระมงคล เภสัชกรชำนาญการ และนายดนุพงษ์ ฮะเติ้ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

“อดิเทพ กมลเวชช์” นำอาสาสมัครเครือข่ายต่อต้านการทุจริต รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “คนนนท์ไม่ทนต่อการทุจริต” ยึดความซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะ เสียสละ เที่ยงตรง โปร่งใสตรวจสอบได้

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ต้องใช้กลยุทธ์ไม้ไหนถึงจะแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน"

นายเทอดพงษ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "สโมสรในหมู่บ้านจัดสรรใครกันที่ต้องจ่ายค่าดูแลรักษา"

การป้องการทุจริตในภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน

วันวิสาขบูชา/งานวิจัยในหัวข้อ "นโยบายประชานิยม ผลกระทบและแนวทางการรับมือ"

“ปัญหาจากการใช้ยาใกล้ตัว พาราเซตามอล" โดย ภญ.นันทวัน ศุกระมงคล เภสัชกรชำนาญการ และนายดนุพงษ์ ฮะเติ้ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "หนูสอบไม่ผ่าน ฟ้องศาลตรวจสอบอาจารย์ได้หรือไม่"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ให้นำตำราเข้าห้องสอบได้...แต่ทำไมสั่งพักการเรียน"

"มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ อีสานใต้" ยกของดี ของเด่น จากดินแดนอีสานใต้ อาทิ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปลาส้ม แตงโมอินทรีย์ กระติ๊บข้าว สินค้าจักสาน จากจังหวัดยโสธร มาไว้ให้เลือกชมเลือกซื้อ ในวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2562 ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา บางนา กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด มีเจตนารมณ์ร่วมกันประพฤติตัวและดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชดำรัสที่ว่า "ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานความดีทุกประการ"

การป้องการทุจริตในภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน

การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด มีเจตนารมณ์ร่วมกันประพฤติตัวและดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชดำรัสที่ว่า "ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานความดีทุกประการ"

Powered by MakeWebEasy.com