ข่าวเด่น

บริการข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว ภารกิจในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ดำรงศักดิ์ เทพวาที' อดีตนายก อบต.ค้อเหนือ ยโสธร - พวก ทุจริตจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 3 พิพากษาลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี แต่รอลงอาญา 2 ปี ปรับอีกคนละ 10,000 บาท-ป.ป.ช.ค้าน อสส. ไม่อุทธรณ์สู้ต่อ

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'เสถียรภาพ ประเสริฐสุข หรือ ภัทร ประเสริฐสุข' อดีตนายก อบต.บ้านดง ขอนแก่น เบิกเงินไปราชการดูงาน ตปท.เป็นเท็จ ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี แต่รอลงอาญา ปรับ 20,000 บาท

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ชาย บัวเพ็ชร' อดีตนักวิชาการฝึกอาชีพ 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุจริตจัดซื้อต้นไม้ ปี 42 -45 จำนวน 69 ครั้ง ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนโทษ คุก 126 ปี แต่โดนจริง 50 ปี - หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. อยู่สุขก่อสร้าง โดน 8 ปี

เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้รับมอบอํานาจของห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญส่งเรดิเอเตอร์ ได้มาติดต่องานกับจำเลยที่ 2 และได้นําซองซึ่งบรรจุเงินเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 10,000 บาท สอดไว้ในหนังสือพิมพ์ที่วางอยู่บนโต๊ะของจําเลยที่ 2 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ซึ่งแฝงตัวอยู่ในห้องฝ่ายคดีจึงแจ้งให้ฝ่ายตรวจค้นทราบ และเข้าตรวจสอบจําเลยทั้งสอง จําเลยที่ 1 ได้ส่งเงินซึ่งเป็นธนบัตร ฉบับละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท ให้และส่งซองให้ภายหลัง เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพบว่าหมายเลขธนบัตรตรงกับหมายเลขธนบัตรที่ได้ลงบันทึกไว้ จึงได้ทําบันทึกการตรวจพบการกระทําความผิดไว้เป็นหลักฐาน

"...นายบัวลา ทัศไพร จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม มาตรา 149, 151 ประกอบมาตรา 83, 161 ประกอบมาตรา 83, 162(1) (4) ประกอบ มาตรา 83, พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 มาตรา 267 วรรคสอง เป็นความผิดหลาย กรรมต่างกัน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 33 ปี..."

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ประทวน ฤทธิมนตรี' อดีตนายกอบต.ยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขุดดินโครงการลอกลำห้วยสาธารณะไปขายแล้วนำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติชอบภาค 4 พิพากษาลงโทษจำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา หลังก่อนหน้านี้ถูกรวบตัวตามหมายจับคดีเรียกเงินต่อสัญญาพนง.ปี 54 ไปแล้ว - พวก 3 ราย โดนด้วย

ป.ป.ช. เผยแพร่ผลความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'วิรุฬห์ สะแกคุ้ม' อดีตพนง.รถไฟหาดใหญ่ สงขลา -พวก 12 ราย รวม 'สาวิทย์ แก้วหวาน' ด้วย ประท้วงหยุดงานทำ รฟท.เสียหาย ล่าสุด ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้รอลงอาญาโทษจำคุก 3 ปี ปรับเงินคนละ 7,500 บาท

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ไทยสมุทร สมงาม' อดีตนายก อบต.คำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ เข้ามีส่วนได้เสียในสัญญาจัดซื้อจ้างที่ทำกับ อบต. 20 โครงการ ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 3 พิพากษาลงโทษจำคุกกระทงละ 5 ปี 19 กระทง รวม 95 ปี แต่ติดจริง 50 ปี นับโทษต่อคดีเก่าด้วย

ผู้ว่าฯชัชชาติ นำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกาศเจตนารมณ์พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกับ ACT เปิดเมนู “กรุงเทพโปร่งใส” ใน Traffy Fondue ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเหตุ

กสทช. ชุดใหม่แถลงผลการดำเนินงานครบ 3 เดือน ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เร่งนำเทคโนโลยี 5G พัฒนาระบบ Telemedicine จัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดิน เร่งแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวง เพิ่มการเข้าถึงบริการ โครงข่ายโทรคมนาคมและ ICT ให้กลุ่มเปราะบาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และสร้างองค์ความรู้ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

สคอ.-สสส.จับมือเครือข่าย จัดเวทีสาธารณะ “เร็วให้ถูกเลน ประเมินเป็น เว้นระยะ = ลดความเสี่ยง” แนะใช้ความเร็วที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงมากที่สุด พร้อมมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้ขับขี่

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'บงกชรัตน์ อ่อนแก้ว' อดีตพนง. ธ.ก.ส.มวกเหล็ก ยักยอกเงินบัญชีฝากลูกค้าไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 1 พิพากษา จำคุก 50 ปี หลังเจ้าตัวรับสารภาพโดนโทษ 30 กระทง ให้นับโทษต่อคดีเก่าด้วย

การรับมือสถานการณ์น้ำ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ (กทม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'วัฒนา เรียบร้อย' อดีตปลัดอบต.หนองหลวง สุรินทร์ เบียดบังเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนำไปชำระให้แก่ อบต. ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 3 พิพากษา จำคุก 2 ปี 6 เดือน รับสารภาพ ได้รอลงอาญา

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'นพดล เมืองคำบุตร' อดีตนายกอบต.แม่สุก ลำปาง เข้ามีส่วนได้เสียโครงการซ่อมถนนลูกรัง ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษาจำคุก 5 ปี รับสารภาพลดเหลือ 2 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา

อย. เผย มีมาตรการกำกับดูแลอาหารและขนมผสมกัญชา กัญชง อย่างเคร่งครัด แนะดูฉลากข้อความคำเตือน เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน และงดจำหน่ายกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ในเขตป่าสงวนท่าฤทธิ์ ป่าลำพญากลาง บ้านหนองผักนอก ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้ถูกบุกรุกต่อเนื่อง โดยกลุ่มนายทุน ที่เคยถูกดำเนินคดีไปแล้ว แต่อัยการสั่งไม่ฟ้อง ไปเมื่อ 4 ปีก่อน แต่กลุ่มเดิมยังคงกลับมาขยายพื้นที่การบุกรุกต่อเนื่องอีก

เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ประสงค์ โพธิ์มีศิริ' อดีตนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นครราชสีมา จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่บำบัดน้ำเสียในราคาสูงเกินความเป็นจริง ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 3 พิพากษาจำคุก 2 ปี 7 เดือน 15 วัน ปรับ 19,995 บาท พวก 2 ราย โดนคนละ 1 ปี 9 เดือน แต่ได้รอลงอาญาทุกคน - ป.ป.ช.ขอ อสส.อุทธรณ์สู้

'นวพล บุญญามณี' น้องชาย รมช.มหาดไทย โดนคดีที่ 3 ศาลคดีทุจริตฯ ภาค 9 พิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา กรณีทุจริตสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท 30 เส้นทาง

ศาลฎีกาฯพิพากษา ‘ชัยวัฒน์ อินอนงค์’ นายกเทศมนตรีตําบลบางเสร่ จ.ชลบุรี จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ป.ป.ช. 2 ครั้ง ให้พ้นตําแหน่งนับแต่ 2 ธ.ค.2564 จําคุก 4 เดือน ปรับ 16,000 บาท รอการลงโทษ 1 ปี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้