ผลงานโฆษณา

สมาคมสื่อช่อสะอาด รับรางวัลช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2563 เรื่อง "แม่ปูกับลูกปู" สังคมดีเริ่มที่ครอบครัว

คำแนะนํา : กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือก ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

งานแถลงข่าวเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนประจำปี 2563 วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ตรวจสอบรายชื่อสถานีวิทยุ ประเภท บริการธุรกิจ เครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด ประจำปี 2563

บริการโฆษณาผ่านเครือข่ายวิทยุท้องถิ่น TJ media service โครงการร่วมระหว่างสมาคมสื่อช่อสะอาด บริษัท ประณีต กรุ๊ป จํากัด และ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ 55/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สปท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน

โครงการความร่วมมือพัฒนาธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ บริการด้วยเครื่องมือบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล TJ Smart Radio ที่สามารถวัดผลได้สร้างความน่าเชื่อถือและโปร่งใสแก่ผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์การทำตลาดสื่อวิทยุในปัจจุบันหันมาขยายฐานผู้ฟังผ่านสื่อออนไลน์ เพิ่มรายได้จากออนกราวด์ นำคอนเทนต์จากออนแอร์ไปต่อยอดรายได้ ทำกิจกรรมการตลาดให้ผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วม

รายชื่อสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด ประเภทบริการธุรกิจ รับโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สนับสนุนโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 850 สถานี 76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร @สื่อช่อสะอาด

ฟังเพลิน (Fungplern) แอปพลิเคชันสำหรับฟังสถานีวิทยุผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android เครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด ทั่วประเทศ 77 จังหวัด พร้อมการ Update ข่าวสารและกิจกรรมในท้องถิ่น รองการจัดหมวดหมู่สถานี และการค้นหาสถานีในพื้นที่ใกล้เคียง

ฟังเพลิน (Fungplern) แอปพลิเคชันฟรี!! สำหรับฟังสถานีวิทยุในสังกัดสมาคมสื่อช่อสะอาด พร้อมการ Update ข่าวสารและกิจกรรมในท้องถิ่น รองการจัดหมวดหมู่สถานี และการค้นหาสถานีในพื้นที่ใกล้เคียง

Powered by MakeWebEasy.com