รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า

กฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต หรือสมรสเท่าเทียม กับหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค โดย รศ. ดร. หทัยรัตน์ มาประณีต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ โดย คุณศุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่

Project Based Learning กับหลักสูตร ปปร. 27 โดย ณัชชาภัทร อมรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประชาธิปไตยในสายตาประชาชน โดย นางสาวชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวิกุล นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

บทบาทผู้นำกับสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ โดย อิหม่าม ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ จ.สงขลา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

แนะนำหนังสือเล่มใหม่ เรื่อง การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดย คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ สังกัดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทบาทของพลเมืองในการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ โดย พ.ต.อ.ดร.อภิชาติ อภิชานนท์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น

วารสารสิ่งพิมพ์ของกองทัพบก ยุทธโกษ, เสนาธิปัตย์ ตักศิลา คลังสมองของกองทัพบก โดย ผศ. ดร. วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทเรียนจากการศึกษาดูงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร 4 ส 14 ตอนที่ 2 โดย คุณธัชชัย แก้ววารีธรรม ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผนสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา

ย้อนรอยก่อนการมีรัฐธรรมนูญ 2540 โดย ผศ. เอกวีร์ มีสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พลเมืองดิจิทัลกับกฎหมายควรรู้ โดย คุณวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามประมวลกฎหมายใหม่ โดย ผศ. ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เริ่มต้นด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม: ต่อยอดนำไปสู่ความสำเร็จ (การนำความรู้จาก People’s Audit ไปประยุกต์ใช้) โดย นางสาวสังวาล ประดิษฐ์ทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

บทเรียนจากการศึกษาดูงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร 4 ส 14 ตอนที่ 1 โดย ดร.พงศ์วณัฐ คงทรัพย์ ประธานกรรมการสมาคมนายจ้างที่ปรึกษากฎหมาย

ค้นกล่องกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยในงาน Night at Museum กับหนังพระเจ้าช้างเผือก ในบริบทการเมืองโลก โดย คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง โดย คุณเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา

ทหารยุคนี้ เค้าเรียนอะไรกัน : ว่าด้วยหลักสูตรระดับสูงของกองทัพ โดย ผศ. ดร. วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland) กับความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

บทเรียนจากภาพยนตร์ 4 คิงส์ 2 (4 KINGS ll) กับการอยู่ร่วมกันของนักเรียนอาชีวะ โดย คุณชิษณุชา นวลปาน ประธานเครือข่ายศิษย์เก่าอาชีวะไทย

การสำรวจท้องถิ่นในรัชสมัยพระปกเกล้า โดย คุณศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ นักวิชาการ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้