รายการเปิดประตูสู่ กกต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง กับการแสวงหาความร่วมมือหน่วยงานเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างยั่งยืน โดยนายพลัฎฐ์ นิลเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองตามหลักการ โดยนางสาวเสาวภา เดชาภิมณฑ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ

การบริหารจัดการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล โดยนายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล

แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วง 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร โดยร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรม "ระดับส่งเสริมคุณธรรม" โดยนายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยนายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

การรับสมัครการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) โดยนางจารุวรรณ เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมมอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Clip VDO) หัวข้อ พลเมืองวิถีใหม่ โดยนางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง

การดำเนินโครงการพลเมือง (Civic Education) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยแก่บุคคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค (พตภ.) โดยนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวน ไต่สวน ของสำนักงาน กกต. โดยร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การให้บริการของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย และห้องสมุดนิทรรศการประชาธิปไตยของสำนักงาน กกต. โดยนางปนัดดา จันทร์โชติญาณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

การประกวดคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Clip VDO) หัวข้อ "พลเมืองวิถีใหม่" โดยนายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยนายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง โดยนางสาวปิยะวัน ชาตะสุภณ ผู้อำนวยฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภารกิจและแผนการจัดการการเลือกตั้งของ กกต. ในอนาคต โดยนายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภารกิจของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

การศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ของ กกต. EP2

การศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ของ กกต. EP1

ภารกิจของสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ต่อพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง : นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ

ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองและการสิ้นสุดของพรรคการเมือง : นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง สำนักกิจการพรรคการเมือง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้