รายการ RDU รู้เรื่องยา

“ใช้สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย" โดย ภญ.ลดาวัลย์ พลอยโต เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

การใช้ยาในผู้ป่วยโรคหอบหืด โดย ภก.สิทธิพร สุทธิทวีสุข เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

“Application RDU รู้เรื่องยา" โดย ภก. นพดล สหสุนทรวุฒิ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

“RDU คืออะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้าง" โดย ภก. นพดล สหสุนทรวุฒิ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

“สมุนไพรกับการรักษาโรค" โดย ภญ.สริตา นิลแสง เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จังหวัดนนทบุรี

โรคเอดส์กับการรักษาที่ก้าวไกล โดย ภญ.อรวดี ปิยะสุนทร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปากเบี้ยว หนังตาตก พูดไม่ชัด อาการที่ต้องระวัง!!! โดย ภญ.ชนากานต์ เลียวรักษ์โอฬาร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นมทางการแพทย์คืออะไร เลือกใช้อย่างไร โดย ภญ.ธนพันธ์ สุขสอาด เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ฉลากโภชนาการกับการลดความอ้วน โดย ภญ.ธนพันธ์ สุขสอาด เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ไข้เลือดออก ภัยจากยุงร้าย โดย ภญ.ชนากานต์ เลียวรักษ์โอฬาร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ไข้เลือดออก โรคอันตรายหน้าฝน โดย ภญ.อรวดี ปิยะสุนทร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โรคเกาท์ รูมาตอยด์ คืออะไร รักษาอย่างไร เภสัชกรช่วยตอบ... โดย ภญ.วันวิสาข์ ขนานแข็ง เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บุหรี่ กับโรคถุงลมปอดโป่งพอง หนีไม่พ้น ดิ้นไม่หลุด หากไม่หยุดสูบบุหรี่ โดย ภญ.พัทธนันท์ สิริบุญพาณิชย์ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โรคไข้หวัดใหญ่และการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย ภก.ธวัช ขาสันเทียะ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผื่นแพ้ยาและส่าไข้ โดย ภญ. วันวิสาข์ ขนานแข็ง เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

การใช้ยาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง ผิวแห้ง ผื่นแพ้ เชื้อรา โดย ภญ. พัทธนันท์ สิริบุญพาณิชย์ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

การรักษาและการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ โดย ภก. ธวัช ขาสันเทียะ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใช้ยา "กินยาเยอะกลัวไตพัง กินไม่ตรงเวลา" โดย ภญ. อรนิตย์ ณรงค์ชัยกุล เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โรคแพ้ถั่วปากอ้า โรคพร่องเอนไซม์ G6PD คืออะไร อันตรายกับลูกแค่ไหน? โดย ภญ. อรนิตย์ ณรงค์ชัยกุล เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

การใช้ยาสามัญประจำบ้าน โดย ภญ. อรนิตย์ ณรงค์ชัยกุล เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Powered by MakeWebEasy.com