รายการคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

การจัดทำแผนการดำเนินงานมูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ ประจำปี​ 2563-2565

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดโครงการเยาวชนช่อสะอาด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเยาวชนช่อสะอาด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใสต้านภัยทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใสต้านภัยทุจริต

การคอร์รัปชันคือการปล้นชาติ ขอคนไทยร่วมมือต่อต้าน พร้อมแนะการแก้ไขต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยมีผู้ใหญ่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ปลุกพลังเครือข่ายเยาวชนไทยสร้างคนรุ่นใหม่โตไปหัวใจไม่โกง

การคอร์รัปชันคือการปล้นชาติ ขอคนไทยร่วมมือต่อต้าน พร้อมแนะการแก้ไขต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยมีผู้ใหญ่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ปลุกพลังเครือข่ายเยาวชนไทยสร้างคนรุ่นใหม่โตไปหัวใจไม่โกง

การคอร์รัปชันคือการปล้นชาติ ขอคนไทยร่วมมือต่อต้าน พร้อมแนะการแก้ไขต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยมีผู้ใหญ่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ปลุกพลังเครือข่ายเยาวชนไทยสร้างคนรุ่นใหม่โตไปหัวใจไม่โกง

การส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

Powered by MakeWebEasy.com