รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นางสาวพิณทิพย์ จิตต์พิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ลืมถอด AirPods ก่อนเข้าห้องสอบ ถูกตัดสิทธิ์ไม่ตรวจกระดาษคำตอบ ชอบหรือไม่ ?

นางสาวธัญธร ปังประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ปลูกผลไม้ท้ายอ่างเก็บน้ำ แล้วถูกรื้อถอน รัฐต้องชดใช้หรือไม่ ?

นางสาวนิตา บุณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ออกคำสั่งทางปกครองโดยสำคัญผิด... ผู้ออกคำสั่งมีอำนาจเพิกถอนได้หรือไม่ ?

นายอนุวงศ์ ซาบุตร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เรียนจบ กศน. สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ ?

นายไพโรจน์ ทองเพชร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ คดีปกครองฟ้องได้โดยง่าย แต่ถูกจำหน่ายคดีได้เหมือนกัน !!

นางสาวนพรัต อุดมโชคมงคล วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ขอข้อมมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างการสอบสวน แต่หน่วยงานไม่อนุญาต... ชอบแล้วหรือไม่ ?

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ คู่สมรสถูกปฏิเสธเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม... จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิข้าราชการแทนได้

นางสาวธัญวดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เคยเป็นแกนนำกลุ่มชุมนุมและถูกดำเนินคดี... สอบเป็นตำรวจได้หรือไม่ ?

ดร.ไกลกังวล บุญปลูก วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ใบอนุญาตตั้งสถานบริการโอนให้แก่กันได้หรือไม่ ?

นายอนุวงศ์ ซาบุตร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ไม่ใช่คนพื้นที่... ฟ้องคดีพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติได้หรือไม่?

นายไพโรจน์ ทองเพชร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วม แต่ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย หน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?

นางสาวนิตา บุณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ จอดรถราชการไว้เพื่อไปเปิดประตูรั้ว... แต่รถหาย!! ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ?

นางสาวธัญธร ปังประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ มติ ครม. ให้เป็นวันหยุดราชการ แต่หน่วยงานไม่ให้... จะได้ไหม?

นางสาวนพรัตน์ อุดมโชคมงคล วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ แจ้งขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์เลยกำหนดเวลาไม่ขยาย ฟ้องคดีได้เมื่อใด ?

นายไพโรจน์ ทองเพชร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ บัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านเจ้าปัญหา เพราะมีหมึกซึมทับช่อง X กาหมายเลขผู้สมัคร !!!

นายไพโรจน์ ทองเพชร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ข้าราชการครูกระทำผิด มีโทษทางวินัยอย่างไร ?

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ขอตั้งวินมอเตอร์ไซค์ ต้องให้ใครอนุญาต ?

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ แอบใช้สิทธิราชการเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน "รถยนต์ส่วนตัว" เป็นความผิดต้องชดใช้เงินคืน!!!

ดร.ไกลกังวล บุญปลูก วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ถูกปลดจากตำแหน่งหัวหน้า... ขอค่าเยียวยาทางจิตใจได้หรือไม่?

นางสาวพิณทิพย์ จิตต์พิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ถ่ายภาพลามก หลุดสู่สาธารณะ พฤติการณ์เช่นนี้ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่?

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้