รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ มีภาพปรากฎในมือถือของเพื่อนผู้ต้องขัง ถือว่าเข้าองค์ประกอบมีของต้องห้ามในเรือนจำแล้าหรือไม่

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ชื่อบนใบเสร็จเบิกค่ารักษาพยาบาลสำคัญไฉน

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจ มิเช่นนั้นจะยุติต่อสัญญาจ้าง... เหตุไม่ผ่านประเมินไม่ได้

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ อาจารย์คิดไม่ซื่อกับนักศึกษา ระวังจะพาสิ้นอาชีพ!

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เป็นข้าราชการรับเงินเดือนจากหน่วยงานรัฐสองแห่ง ซ้ำซ้อนกันได้หรือไม่?

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ทำไมต่อเติมบ้านไม่ได้? ในเมื่อหลังอื่นเขาก็ทำกัน

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ต้องไม่ซ้ำซ้อนและเกินสิทธิที่ควรได้

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ลาป่วยไม่ตรงตามระเบียบ อาจจะถูกไล่ออกตามระเบียบได้นะครับ

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ตำรวจไม่ออกใบสั่ง พลาดพลั้งถึงกับถูกไล่ออก

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ลาป่วยไม่ตรงตามระเบียบ อาจจะถูกไล่ออกตามระเบียบได้นะครับ

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ที่ดินแปลงเดียวกัน แต่โดนแบ่งแยกส่วน จ่ายค่าทดแทนการเวนคืน... ถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ปล่อยที่ดินให้ผู้อื่นใช้สอยเป็นทางเท้าสาธารณะโดยไม่หวงกันไว้ นานไปจะเกิดอะไรขึ้น

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ผู้บังคับบัญชารับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อจิตใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้หรือไม่

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ สัสดีจดใบดำ ใบแดงผิด ทหารเกณฑ์ถึงกับชีวิตเปลี่ยน

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นผู้ผ่านการเสนอราคาประมูลงานจ้าง ต้องระบุเหตุผลให้ชัดแจ้ง

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ซื้อห้องชุดแต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์เพราะการจดทะเบียนไม่ชอบ บทเรียนราคาแพงสำหรับผู้บริโภค

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ โฆษณาขายยา ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรหรือไม่

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของเอกชน มีสิทธิทำได้หรือไม่ เพียงใด

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกกรณี จริงหรือ?

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ พลาดโอกาสได้รับทุนการศึกษา เพียงเพราะยื่นเอกสารไม่ครบ จบแบบเจ็บๆ

Powered by MakeWebEasy.com