รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ผู้ประกันตนต้องเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่ากับผู้ถือบัตรทองนะคะ

นายไพโรจน์ ทองเพชร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถโอนสิทธิและตกทอดทางมรดกให้แก่ทายาทได้หรือไม่ ?

ดร.ไกลกังวล บุญปลูก วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ จ่ายเงินเดือนล่าช้า 1 วัน เป็นการกระทำละเมิดแล้วหรือไม๋ ศาลช่วยวินิจฉัยด้วย ?

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ประจำครั่งและปิดเทปกาวหีบบัตรเลือกตั้ง ต้องกระทำให้เรียบร้อย ณ จุดเลือกตั้ง !!

นายอนุวงศ์ ซาบุตร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ตำรวจเรียกรับเงินและข่มขู่ให้ประชาชนเกิดความกลัว... ถือว่าผิดวินัยร้ายแรง !!

นางสาวธัญธร ปังประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เทศบาลสร้างที่ออกกำลังกายปิดบังทางเข้าออก... แต่ทำประชาชนเดือดร้อน เกินสมควรต้องรื้อถอน !!!

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ แค่ฝาก-ถอนเงินในบัญชีที่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่?

นางสาวนพรัต อุดมโชคมงคล วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ระวังจะถูกรื้อถอน

นายไพโรจน์ ทองเพชร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ หน่วยงานจัดกิจกรรมวันเด็ก แต่เกิดเหตุไม่คาดฝัน... จะฟ้องร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่ ?

นางสาวนิตา บุญยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ หนังสือตักเตือน โรงพยาบาลไม่ให้ข้อมูลการรักษาบุตรชายที่เสียชีวิต จะใช้สิทธิฟ้องคดีเลยได้ไหม ?

นายอนุวงศ์ ซาบุตร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ หนังสือตักเตือน กรณีหลีกเหลี่ยงการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ ?

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ สภส อบต. อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ จนเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย เจ้าหน้าที่พัสดุต้องรับผิดด้วยหรือไม่ ?

ดร.ไกลกังวล บุญปลูก วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ผลงานดีแต่ไม่ต่อสัญญาจ้าง เพื่อรับสมัครคนใหม่ได้หรือไม่ ?

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เชื่อโดยสุจริต ว่าเบิกจ่ายได้ ทำให้หน่วยงานเสียหาย ต้องรับผิดหรือไม่ ?

นายไพโรจน์ ทองเพชร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เคย ผลิต/ครอบครอง/เสพยาเสพติด... กระทบสิทธิการสอบเป็นตำรวจหรือไม่ ?

นางสาวพิณทิพย์ จิตต์พิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ลืมถอด AirPods ก่อนเข้าห้องสอบ ถูกตัดสิทธิ์ไม่ตรวจกระดาษคำตอบ ชอบหรือไม่ ?

นางสาวธัญธร ปังประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ปลูกผลไม้ท้ายอ่างเก็บน้ำ แล้วถูกรื้อถอน รัฐต้องชดใช้หรือไม่ ?

นางสาวนิตา บุณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ออกคำสั่งทางปกครองโดยสำคัญผิด... ผู้ออกคำสั่งมีอำนาจเพิกถอนได้หรือไม่ ?

นายอนุวงศ์ ซาบุตร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เรียนจบ กศน. สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ ?

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้