รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รักข้ามขอบฟ้า ท้าจดทะเบียนสมรส"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "การมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเพื่อนร่วมงาน ถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ต้องโดนไล่ออกหรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "แจกปฏิทินแต่มีรูปผู้บริหารปรากฏอยู่... ผิดไหมครับ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "การจ่ายเงินเยียวยาความเสียหายกรณีเสียชีวิตจากการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รัฐต้องจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "กระบวนการเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบ... ศาลปกครองสั่งเพิกถอนได้หรือไม่???"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ทำท่อระบายน้ำ แต่ไม่มีป้ายเตือน เกิดอุบัติเหตุ เทศบาลต้องรับผิดชอบหรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "สอบผ่านทุกด้าน... เว้นแค่สัมภาษณ์เหตุใดจึงไม่ได้เรียน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ขออนุญาตคัดสำเนาคำตอบสอบเข้าแพทย์...ทำได้ด้วยหรือ???"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "คำสั่งให้รื้อทางเชื่อมกับทางหลวง"

นางมาเรียม วิมลธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เจ็บป่วยอย่างไร ถือว่าเป็นเรื่อง ฉุกเฉิน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ขอต่ออายุราชการอาจารย์มหาวิทยาลัย เหตุใดจึงไม่ได้ ฟ้องศาลปกครองได้ไหม"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "คำพิพากษาสองศาลขัดกันต้องปฏิบัติตามศาลไหน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "โยกย้ายเพื่อแก้ไข... ไม่ใช่กลั่นแกล้ง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไปราชการต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ... ความผิด ต้องพ้นจากตำแหน่ง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ควบสองหน้าที่ อุบัติเหตุครั้งนี้ รับผิดอย่างไร

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ แท็กซี่ติดแก๊ส NGV ยื่นชำระภาษี-ต้องมีใบรับรอง อะไรบ้าง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ พฤติกรรมในอดีต...กับโอกาสในการรับราชการตำรวจ

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "หลักการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ"

นางมาเรียม วิมลธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ การใช้ดุจพินิจในการ (ไม่) จัดทำประชาพิจารณ์โครงการของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชอบด้วยกฏหมายหรือไม่

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นครั้งคราวถึงกับให้ออกจากราชการเลยหรือ???

Powered by MakeWebEasy.com