รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ประธานสภาฯ ท้าต่อยสมาชิก อาจต้องมาคิดเสียใจในภายหลัง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ดินผิดชีวิตถึงกับเปลี่ยน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เอกสารราชการหลุดผ่านไลน์ ใครจะต้องรับผิดชอบ"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ประชาชนเข้าร่วมรับฟังความเห็น "น้อย" คำถาม "ปิด" ถือว่าไม่ได้รับฟังโครงการที่ส่งผลกระทบจะต้องยุติ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อายุไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เพื่อนบ้านทำกิจการซ่อมรถมอเตอร์ไซต์สร้างความเดือดร้อนรำคาญ แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ยังออกใบอนุญาตให้"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ห้ามคนต่างชาติเข้าไทย ต้องผิดอะไรถึงห้ามเข้า"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ถนนหมู่บ้านแหว่งหาย ใครต้องรับผิดชอบ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "สมัครเป็นแพทย์ประจำตำบลอย่างไร ไม่ให้สอบตก"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ขอใช้ไฟฟ้า ทำไมต้องเสียค่าติดตั้งแพง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ซื้อที่ดินถูกแปลงหรือไม่ ใครมีหน้าที่ช่วยตรวจสอบ"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เปลี่ยนบ้านเป็นโรงงานปรกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเพื่อนบ้าน ทำได้ไง...ถ้าไม่มีใบอนุญาต"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลบุตรผู้เยาว์ บิดามารดาจะทำแทนได้หรือไม่"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ยังไม่ถึงวันเกิด ยังไม่ครบวาระ สั่งให้พ้นจากตำแหน่งแพทย์ประจำตำบลได้ยังไง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เรื่องขยะสำคัญแค่ไหน หน่วยงานใดต้องช่วยดูแล"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "จะทำอย่างไร เมื่อเจ้าหน้าที่รับทุนการศึกษาไป แต่กลับเรียนไม่จบ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ลูกความอุ่นใจมีสภาทนายความช่วยดูแล"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตเลี้ยงนกกระทา ทำให้ขาดรายได้ แต่ไฉนจึงไม่เป็นการทำละเมิด"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ลูกความอุ่นใจมีสภาทนายความช่วยดูแล"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ศาลอนุญาตให้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว แต่เสียชีวิตก่อนไปจด บุตรจะชวดรับเงินบำเหน็จตกทอดหรือไม่"

Powered by MakeWebEasy.com