รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นางสาวนิตา บุณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ อยู่ดีๆ เลื่อนวันสอบให้เร็วขึ้น แม้จะประกาศให้ทราบแล้ว ยังถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

นางสาวพิณทิพย์ จิตต์พิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ถ่ายภาพลามก หลุดสู่สาธารณะ พฤติการณ์เช่นนี้ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่?

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เจ้าหน้าที่การเงินปลอมแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่?

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารราชการอย่างถี่ถ้วน เป็นเหตุให้ประชาชนถูกหลอกซื้อขายที่ดิน ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่?

ดร.ไกลกังวล บุญปลูก วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ จะทำหอพักทั้งที่ อย่าลืมดูกฎหมายให้ดีและต้องได้รับใบอนุญาตเสียก่อน

นางสาวธัญธร ปังประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 'ละเลยต่อหน้าที่'

นางสาวนพรัต อุดมโชคมงคล วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ วางท่อประปารุกล้ำที่ดินมีเจ้าของ สามารถฟ้องขอให้รื้อได้หรือไม่?

นางสาวนิตา บุณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เมื่อมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยรับฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนเสียหาย ใครต้องรับผิดชอบ

คุณพิณทิพย์ จิตต์พิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เทศบาลขุดลอกคลองทำให้ถนนในหมู่บ้านจัดสรรพัง แต่ไม่ยอมซ่อมแซมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ละเลยหรือไม่

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เจ้าของบ้านวางกระถางต้นไม้รุกล้ำถนนสาธารณะในหมู่บ้าน เป็นหน้าที่ใครที่ต้องเข้ามาจัดการดูแล

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เมื่อ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่า กระทำความผิดวินัยฯ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้ว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอีกหรือไม่

ดร.ไกลกังวล บุญปลูก วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ การดูแลสถานบันเทิงช่วงปีใหม่... ต้องใส่ใจนะคะ!!!

นางสาวพิณทิพย์ จิตต์พิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ จ่ายเงินลงทะเบียนเรียนไปแล้ว แต่ภายหลังมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ ขอเงินคืนได้หรือไม่?

นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ รู้ไว้ก่อนไปศาลปกครอง

นางสาวนพรัต อุดมโชคมงคล วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ สถานศึกษาไม่ออกใบรับรองการจบหลักสูตรให้ จนสูญเสียโอกาสทำงาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ไหม?

นายณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ วิทยากรสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ฉุกคิดสักนิด ก่อนพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอย

นางสาววนิดา บุณยรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ เข้าร่วมการประมูลด้วย แต่ไม่ได้เป็นผู้ชนะ หากภายหลังหน่วยงานยกเลิกผลการประมูล จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่?

นายชวิศ เหล่าปิยสกุล วิทยากรสำนักงานศาลปกครอง หัวข้อ ไม่มาลงทะเบียนประมูลงานตามวันเวลาที่กำหนด มีสิทธิโดนยึดหลักประกันซองหรือไม่?

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง หัวข้อ ตำรวจนำรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาใช้ ผิดวินัยระดับไหนและบทลงโทษเป็นอย่างไร

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง หัวข้อ ขอลาออกจากราชการไปแล้ว แต่อยากกลับเข้ามาใหม่ไม่ง่ายนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com