รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

ตกขาว เรื่องที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม บอกถึงสาเหตุ ปัญหาสุขภาพอะไรบ้าง โดย ภญ. สริตา นิลแสง เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางบัวทอง2 จังหวัดนนทบุรี

นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าศาลปกครองภูเก็ต ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รถเทศบาลทำประกันภัยได้หรือไม่?"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไปเที่ยวน้ำตกไหงมีสุสานให้ดูเป็นของแถม"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ห้ามชาวต่างชาติกลับเข้าไทย มีเหตุผลใดถึงกล้าห้าม"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองกลางเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ก่อสร้างทำนบดินเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัย แต่เหตุอันใดน้ำจึงท่วมเข้านา

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เทศกิจไล่จับน้องหมาทำคุณน้าขัดใจ

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ คนงานเจ็บป่วยต่างประเทศ... ไร้การดูแล กลับมารักษาตัวที่เมืองไทยขอรับเงินสงเคราะห์ได้ไหม?

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ พบเด็กมั่วสุมในโรงแรม อย่าคิดแหยมกับเจ้าหน้าที่

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ มารดาขี่รถตกหลุมบนถนนหลวงเสียชีวิต บุตรผู้ตายเรียกค่าเสียหายจากกรมทางหลวงได้ไหม?

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไกล่เกลี่ยคดีในศาลปกครอง ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท (ตอนที่ 2)

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ไกล่เกลี่ยคดีในศาลปกครอง ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท (ตอนที่ 1)

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ปั๊มก๊าซที่ปลอดภัย ระยะห่างแค่ไหนถึงจะพอดี

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เครื่องสูบน้ำชลประทานชำรุด ทำข้าวนาปรังแห้งตาย ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ไหม?

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ จะส่งออกไม้พะยุงไปขาย ทำไมราชการถึงต้องห้าม !!!

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ป้ายโฆษณาหักโค่น วางกรวยป้องกัน พอไหม?

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ บ้านเอื้ออาทร แต่เพื่อนบ้านกลับไม่เอื้ออาทร

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ปล่อยให้เพื่อนบ้านเดินผ่านที่ดินตนกว่า 10 ปี โดยไม่ได้ห้าม ครั้นเทศบาลจะปรับปรุงทางเป็นถนนคอนกรีตกลับปักป้ายขัดขวาง เพื่อนบ้านต้องทำอย่างไร?

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ต้องทำอย่างไร หากอยากแก้ไขอาคารพักอาศัยให้เป็นโรงแรม

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินแล้วใยถูกเพิกถอนในภายหลัง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ น้องแมว น้องหมา กับปัญหาชวนปวดหัว

Powered by MakeWebEasy.com