รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เมื่อถูกนักเรียนขู่ฆ่า ครูจะแก้ปัญหากันอย่างไร"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ใช้วัสดุก่อสร้างไม่ตรงตามสัญญา แม้ลงทุนลงแรงไปแล้วก็อาจถูกบอกเลิกจ้างและชวดเงินค่าจ้างด้วยนะครับ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ผอ.โรงเรียนรับเงินบริจาค แต่กลับลืมฝากเงินเข้าบัญชีโรงเรียน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ถอดถอนเลขานุการนายกฯ เพราะหมดความไว้วางใจ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "สร้างบ้านแล้วทรุด สถาปนิกต้องรับผิดด้วยหรือไม่"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องต้องห้ามในระบบราชการ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ จ่ายค่ารักษาไปแล้ว แต่แห้วตอนขอเบิกคืน

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ขอเชื่อมทางจากที่ดินของตนเองเข้า-ออก เขตทางหลวงแผ่นดิน ขอได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ใช่เด็กนักการเมืองหรือไม่ ถึงได้เป็นปลัดกระทรวงเร้วเร็ว

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เป็นพระแท้ๆ แต่บัตรประชาชนไม่ให้ใช้คำว่า "พระ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไฟไหม้โรงพัก แต่ไม่มีใครนึกจะช่วยผู้ต้องหา"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รักผิดทำนองคลองธรรม ระวังจะโดนฟ้องผิดวินัยราชการ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ถูกบริษัทจัดหางานลอยแพ จะมีทางแก้อย่างไร"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ทั้งๆที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ราชการทำถูกแล้วหรือ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "กำนันขี้หยอก เลยต้องออกไปหางานใหม่"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เป็นกรรมการคัดเลือกแต่กลับพิจรณาให้ทุนตัวเอง แบบนี้ก็ได้เหรอ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ซื้อแร่รังสีรักษามะเร็ง จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เจ็บป่วยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าฉุกเฉิน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ฝุ่น PM 2.5 ปัญหามลพิษที่อยู่กับเรา"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการรักษาพยาบาล แต่ความเสียหายไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ"

Powered by MakeWebEasy.com