รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ทำท่อระบายน้ำแต่ไม่มีป้ายเตือนเกิดอุบัตเหตุเทศบาลต้องรับผิดชอบหรือไม่

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ การจ่ายเงินเยียวยาความเสียหาย กรณีเสียชีวิตจากการรักษาพยาบาล เบื้องต้น... รัฐต้องจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ความประพฤติในอดีตไม่ดี ถูกสอยออกจากตำแหน่งได้

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ สอบข้อเขียนได้ที่หนึ่ง แต่ไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ ผมพลาดตรงไหนครับ

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ให้นำตำราเข้าห้องสอบได้ แต่ทำไมสั่งพักการเรียน

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ผิดหรือไม่ ถ้านายก อบจ. สั่งจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยไม่ผ่านการอนุมัติของสภา อบจ.

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ พฤติกรรมในอดีต กับโอกาสในการรับราชการตำรวจ

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ หลักการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นครั้งคราวถึงกับให้ออกจากราชการเลยหรือ?

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ตกคุณสมบัติรับเบี้ยคนชรา แต่เจ้าหน้าที่ให้ผ่าน ผมผิดด้วยหรือ ???

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ลงโทษนักเรียนรุนแรงเกินเหตุ ถูกลงโทษตัดเงินเดือนเป็นธรรมหรือไม่ ?

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองระยอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ แพทยสภาสั่งลงโทษหมอเบาเกินไป ฟ้องศาลปกครองเพิกถอนได้ไหม?

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ใช้วัสดุก่อสร้างไม่ตรงตามสัญญา แม้ลงทุนลงแรงไปแล้วก็อาจถูกบอกเลิกจ้างและชวดเงินค่าจ้างด้วยนะครับ

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บค่าแอร์แพงไป ทำไมทางราชการไม่ช่วยดูแล

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ถนนยุบเพราะก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ทำให้รถยนต์เสียหาย เจ้าของรถต้องร่วมรับผิดด้วยหรือครับ

นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ค้าขาย ณ จุดผ่อนผันบนทางเท้า กับใช้พื้นผิวจราจรเป็นทางเข้าออกคอนโด สิทธิการใช้ทางควรเป็นของใคร

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ทรัพย์สินส่วนกลางหมู่บ้านเสียหาย บริษัทเจ้าของโครงการดูและให้ด้วยครับ

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ อยู่ดีๆ ถูกย้ายชื่อไปเข้าทะเบียนบ้านกลาง ศาลปกครองช่วยด้วยครับ

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ เคยถูกดำเนินคดีฐานเล่นการพนัน ร้ายแรงถึงขนาดต้องออกจากราชการเลยหรือ?

Powered by MakeWebEasy.com