รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อุทาหรณ์จากคดีปกครอง"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ต้นไม้หักโค่นทับรถยนต์เสียหาย เหตุสุดวิสัย หรือป้องกันได้"

นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อุทาหรณ์จากคดีปกครอง"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ตั้งชื่อตัวให้มีเว้นวรรค ทำไมตั้งไม่ได้"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ให้ของลับตอนถูกตำรวจจับอนาคตดับกันแบบไม่รู้ตัว"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ศาลปกครองเปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นฟ้องออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เปลี่ยนคำนำหน้านามและเพศ ไม่เห็นจะเป็นเหตุให้วุ่นวาย"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเกินกว่า 20 ปี ทำไมราชการออกโฉนดที่ดินให้ไม่ได้"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ต้องมีคู่มือการยื่นคำขอให้อ่านด้วยหรือไม่"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "จะอนุญาตให้ดูดทราย ต้องฟังเสียงค้านชาวบ้านริมน้ำหรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ต้องใช้กลยุทธ์ไม้ไหนถึงจะแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน"

นายเทอดพงษ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "สโมสรในหมู่บ้านจัดสรรใครกันที่ต้องจ่ายค่าดูแลรักษา"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "หนูสอบไม่ผ่าน ฟ้องศาลตรวจสอบอาจารย์ได้หรือไม่"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ให้นำตำราเข้าห้องสอบได้...แต่ทำไมสั่งพักการเรียน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "โบราณสถานต้องอนุรักษ์ สร้างสถานที่ราชการทับได้หรือไ่ม่"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ผิดหรือไม่... ถ้านายก อบจ. สั่งจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยไม่ผ่านการอนุมัติของสภา อบจ."

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เป็นบริษัทต่างชาติ มีสิทธิ์ใช้บริการกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ได้หรือไม่"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำแบบกระบอกสูบในวันสงกรานต์ เพราะเหตุอะไร ทำไมถึงไม่อนุญาต"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ทนายความถูกถอนชื่อเพราะดื้อขัดคำสั่งสภาทนายความ"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ปฏิเสธไม่เข้าไปทำสัญญาก็เพราะพ้นกำหนดยืนราคา 60 วัน ทำไมต้องโดนยึดหลักประกันซอง"

Powered by MakeWebEasy.com