รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบ เพราะกระบวนการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย"

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไม่ให้โอกาสจับฉลากเข้าโรงเรียนเพราะเหตุมาสาย ถือเป็นการตัดสิทธิ์โดยชอบหรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รางหลอดไฟช่วยประหยัดค่าไฟ คุยโวเกินไปหรือเปล่า"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ทำฟันคนไข้พังทั้งปาก หมอต้องรับผิดชอบไหม"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เด็กพลัดตกจากรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลได้รับบาดเจ็บ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากใครได้บ้าง"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ผมเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้ราชการแล้วนี่ครับ ทำไมจึงไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดิน"

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "สอบข้อเขียนได้ที่หนึ่ง แต่ไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ ผมพลาดตรงไหนครับ"

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไม่ได้รับอนุญาตให้ลาหยุดยาวต่อเนื่อง.. แต่ก็ยังลา ระวัง! หมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน"

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รอยสักขนาดไหน ถือว่าใหญ่น่าเกลียดจนหมดสิทธิ์เป็นตำรวจ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ต้องอุทิศเวลา ถ้าอยากเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน"

นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อนุญาตให้ตั้งจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะแต่บดบังหน้าร้านคนอื่น อย่างนี้ผิดไหมครับ"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เปลี่ยนสภาพการใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินไปเป็นอย่างอื่นโดยสุ่มสี่สุ่มห้า ระวังจะถูกรื้อถอน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "สหกรณ์ร่วมใจ แต่อาจถูกฟ้องได้ ถ้าไม่ใช้หนี้เงินกู้ราชการ"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รถพังเพราะถนนยุบตัวลงฉับพลัน เป็นเหตุสุดวิสัยรัฐไม่ต้องรับผิดชอบจริงหรือ"

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "แพทยสภาสั่งลงโทษหมอเบาเกินไป ฟ้องศาลปกครองเพิกถอนได้ไหม"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เมื่อไม่มีสิทธิถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ย่อมขอรับค่าขนย้ายที่ดินไม่ได้"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ขอแค่ครอบครองแร่ แต่ทำไมทางราชการไม่อนุญาต"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "บอกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ต้องจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานให้ด้วยนะครับ"

นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย ถือว่าประมาท หากเกิดอุบัติเหตุอาจต้องร่วมรับผิด"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ช่วงล่างรถพ่วงเสียหาย เพราะฝาท่อระบายน้ำกระแทกใส่...กรมทางหลวงชดใช้ให้ได้ด้วยครับ"

Powered by MakeWebEasy.com