รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และเงื่อนไขการฟ้อง คดีปกครอง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ถ้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ใครจะกล้าเข้าไปทำกิน"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียืและไม่ดำเนินการตามระเบียบราชการ อาจปฏิเสธคำขอข้อมูลข่าวสาร"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "โดนคุกคามทางเพศ แต่กลับเป็นเหตุให้ถูกปลดออก"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อยากรื้อวิหารวัด ต้องได้รับอนุญาตก่อนหรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ขับรถชนสุนัข ถึงกับไม่ได้รับเงินปูนบำเหน็จ"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ให้อาหารนกพิราบในบ้านตัวเอง... แต่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น... รัฐสั่งห้ามได้ไหม?"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เลือกผู้ใหญ่บ้านโปร่งใสหรือไม่ ป้ายหาเสียงอาจมีส่วน"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ผิดสัญญาชดใช้ทุน เบี้ยปรับต้องเป็นคุณไม่ย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ความผิดว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "มือถือดังระหว่างตอบถึงกับสอบไม่ผ่าน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "งบประจำปีไม่พอ ต้องขอทุบกระปุกมาจ่าย"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รถหลวงสูญหายจะทำอย่างไรกันดี"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ร้านจะทำซาลาเปาขาย ทำไมถึงไม่เก็บเสียง"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เป็นตำรวจถูกสอบวินัยอย่างร้ายแรง แม้ผลการสอบจะสรุปว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ก็อาจถูกสั่งให้ออกจากราชการได้...นะท่าน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "บริจาคที่ดินให้ราชการไปจะมีวิธีไหนถ้าอยากขอคืน"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รถโดยสารวิ่งทับเส้นทางกัน ผู้โดยสารจะเดือดร้อนหรือสบาย"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ท้องถิ่นจัดรำวงงานสงกรานต์ เป็นการสืบสานประเพณีไทยจริงหรือ"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อยู่ดีๆ หาว่าฉันแย่งสามีไปขอดูข้อมูลประวัติจากทะเบียนราฎร์ ละเมิดสิทธิ์กันชัดๆ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ประธานสภาฯ ท้าต่อยสมาชิก อาจต้องมาคิดเสียใจในภายหลัง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ดินผิดชีวิตถึงกับเปลี่ยน"

Powered by MakeWebEasy.com