ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาคมสื่อช่อสะอาด

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาคมสื่อช่อสะอาด

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาคมสื่อช่อสะอาด

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาคมสื่อช่อสะอาด

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาคมสื่อช่อสะอาด

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด

Powered by MakeWebEasy.com