ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "โรงพยาบาลทำเวชระเบียนผู้ป่วยหาย แล้วใครจะต้องรับผิดชอบ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เภสัชกรไม่อยู่ประจำร้าน ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่"

การสร้างและพัฒนากำลังคน ป.ป.ช. เชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าสานพลังเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ชูหลักธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตและการทำงาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด 2 ทศวรรษ ป.ป.ช. ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

ประกาศการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

สานพลังขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน หวังเสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในองค์กรและขยายสู่สังคม

การใช้ยาปฏิชีวนะ 3 โรค อย่างสมเหตุผล (โรคหวัด ท้องเสีย แผลสะอาดเลือดออก) โดย ภญ. ภาวิตา จริยาเวช เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "จ่ายครบแต่โอนรถไม่ได้ ผิดที่ผู้ซื้อ ผิดที่ผู้ขาย ผิดที่นายทะเบียนรถยนต์ หรือผิดที่ใคร"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ถ้าเดือดร้อนของประชาชนยังไม่หมดสิ้น เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่หมดหน้าที่แก้ไข"

2 ทศวรรษ ป.ป.ช. กับการก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ภาคสอง

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าสานพลังเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ชูหลักธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตและการทำงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ศาสตราจารย์​พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ถวายวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายงานการกำกับติดตาม "การดำเนินการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี 2562"

ฮัลโลวีน หยุดผีปลอมปลุกผีจริง ปาร์ตี้คืนนี้ไม่เมาก็มันได้

วัคซีนพื้นฐานของเด็กไทยที่คุณแม่ต้องรู้ ตอนที่ 1 โดย ภญ. ปิติพร เจวินทุลักษณ์ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "พินัยกรรมนั้นสำคัญไฉน"

นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "แค่สร้างเต้นท์ขายของหน้าบ้าน ต้องขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วยหรือครับ"

Powered by MakeWebEasy.com