ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

ไข้เลือดออก ภัยจากยุงร้าย โดย ภญ.ชนากานต์ เลียวรักษ์โอฬาร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบ เพราะกระบวนการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย"

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไม่ให้โอกาสจับฉลากเข้าโรงเรียนเพราะเหตุมาสาย ถือเป็นการตัดสิทธิ์โดยชอบหรือไม่"

ประธาน ป.ป.ช. ลงนาม MOU อินโดนีเซีย ประสานคดีทุจริตปาล์มน้ำมัน

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังส่งเสริมคนกล้า หนุนคนดีไม่เอาคอร์รัปชัน

2 ปี ป.ป.ช. จะดำเนินการสะสางเรื่องเก่าที่ค้างไว้ให้หมด

ป.ป.ช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานอัยการสูงสุด

ยิ่งขับเร็ว ยิ่งเพิ่มความสูญเสีย “ลดเร็ว ลดเสี่ยง”

ไข้เลือดออก โรคอันตรายหน้าฝน โดย ภญ.อรวดี ปิยะสุนทร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รางหลอดไฟช่วยประหยัดค่าไฟ คุยโวเกินไปหรือเปล่า"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ทำฟันคนไข้พังทั้งปาก หมอต้องรับผิดชอบไหม"

ป.ป.ช.จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น "โกงไม่เอา เราไม่โกง"

ป.ป.ช.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

คำขวัญวันเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

11 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ 2563 "เยาวชนคนรุ่นใหม่ โตไปต้องไม่โกง"

ระดับแอลกอฮอล์ขนาดไหน ขับรถแล้วโดนจับแน่นอน สาเหตุหลักๆเกิดจากการเมาแล้วขับ และการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด

โรคเกาท์ รูมาตอยด์ คืออะไร รักษาอย่างไร เภสัชกรช่วยตอบ... โดย ภญ.วันวิสาข์ ขนานแข็ง เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เด็กพลัดตกจากรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลได้รับบาดเจ็บ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากใครได้บ้าง"

Powered by MakeWebEasy.com