ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าปลูกจิตสำนึกต้านการทุจริต จัดบวชสามเณรช่อสะอาด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 20.15 น.

ย้อนรอยคดีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ราคาผิดปรกติในกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี 2541 วงเงินกว่า 1.4 พันล้านบาท

สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานควรรู้และต้องได้รับ!

"การเปิดลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อบุคคล เป็น ส.ว." โดย ผอ.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

"การดูแลรักษาเมื่อเกิดบาดแผล" โดย ภญ. ชุติมา สีละพัฒน์ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ประธานสภาฯ ท้าต่อยสมาชิก อาจต้องมาคิดเสียใจในภายหลัง"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ดินผิดชีวิตถึงกับเปลี่ยน"

ป.ป.ช. จับ ACT และ สสส. ชวนชาวไทยรวมพลังวิ่งต่อต้านคอร์รัปชัน! รวมพลังสามัคคี พลังความดี กับงานเดิน-วิ่ง "Good Guy Run" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าปลูกจิตสำนึกต้านการทุจริต จัดประกวด MV ช่อสะอาดต้านทุจริต

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 20.15 น.

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าปลูกจิตสำนึกต้านการทุจริต

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานควรรู้และต้องได้รับ!

"การเปิดลงทะเบียนองค์กรที่ จะเสนอชื่อ ส.ว." โดย นายวิชาญ อนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

"ท้องเสีย ต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่" โดย ภก. รชต จิรชัยธร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Powered by MakeWebEasy.com