ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รักข้ามขอบฟ้า ท้าจดทะเบียนสมรส"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "การมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเพื่อนร่วมงาน ถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ต้องโดนไล่ออกหรือไม่"

ดัชนีการรับรู้การทุจริต : ค่า CPI (ประเทศไทย) จะอยู่อันดับที่เท่าไหร่และคะแนนที่ได้รับจะเป็นอย่างไร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นี้รู้กัน!!

นางอรปภา ชาติน้ำเพชร วิทยากรอบรมเยาวชน ปลูกคนดีเริ่มใจ ช่วงที่ 2

นางอรปภา ชาติน้ำเพชร วิทยากรอบรมเยาวชน ปลูกคนดีเริ่มใจ ช่วงที่ 1

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.15 น.

ระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2554 และข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ขับรถดีมีวินัยช่วยลดอุบัติเหตุ การรณรงค์ในเรื่องนี้ก็เพื่อสวัสดิภาพของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ถ้าทำได้ก็ช่วยกันเถอะครับ

ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวน สัมภาษณ์ประเด็น "บาบาทหน้าที่งานสื่บสวนภายใต้รัฐธรรมนูยใหม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "แจกปฏิทินแต่มีรูปผู้บริหารปรากฏอยู่... ผิดไหมครับ"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "การจ่ายเงินเยียวยาความเสียหายกรณีเสียชีวิตจากการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รัฐต้องจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง"

นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวข้อ "จังหวัดศรีสะเกษกับหมู่บ้านช่อสะอาดแห่งแรกของประเทศ

นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการกรรมการ ป.ป.ช. หัวข้อ "โครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาด"

สื่อช่อสะอาด สานพลังภาคีเครือข่ายคนละไม้คนละมือร่วมเสริมสร้างวินัยสังโปร่งใสเป็นธรรมไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาด" ช่วงที่ 3

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.15 น.

แหล่งเรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเยาวชน

ข้อควรปฏิบัติในการขับรถยนต์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สัมภาษณ์ประเด็น "กกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น"

Powered by MakeWebEasy.com