ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

สรุปผลการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ: ตัวแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัล” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ป.ป.ช. สนธิกำลังตำรวจ บก.ปปป.-ป.ป.ท. บุกรวบนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ เรียกรับสินบนผู้ประกอบการแลกสัญญาลงนามอนุมัติโครงการจัดซื้อจอแอลอีดี มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท รีดเงินทอนค่าลายเซ็น 25 เปอร์เซ็นต์ของวงเงิน ในสัญญา นัดจ่ายงวดแรกครึ่งหนึ่งก่อน 1.5 ล้านบาท

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน โดย นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

Peace survey กับข้อท้าทายในกระบวนการสันติภาพ โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิจัยรัชกาลที่ 7 กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน โดย ผศ. ดร. จิรานุช โสภา รองคณบดี ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การเลือกซื้อและใช้เก้าอี้นวด/เครื่องนวดอย่างไรให้ปลอดภัย โดย ภญ.ภาวิณี ส่งเสริม เภสัชกรชำนาญการ EP142

วิชาหน้าที่พลเมืองกับการสร้างสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน โดย คุณจารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

เรียนรู้การกำเนิดและความตกต่ำของราชวงศ์ตองอู ตอนที่ 1 โดย คุณณัชชาภัทร อมรกุล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

แค่ลูกบ้านเข้าชื่อเกินครึ่ง... ก็สามารถถอดถอนผู้ใหญ่บ้านได้แล้ว!!! โดย นางสาวพิณน์ทิพเกษร สุขิรพิพัฒน์ วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมกรณีปากมูล โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ป.ป.ช. บุกรวบสารวัตรโคกสำโรง เรียกเงิน 1 แสน-ค่าทำคดี อ้างจะเอาไปให้อัยการ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกระบี่ โดย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

พลังพลเมืองกับการขับเคลื่อนชุมชนสันติสุขกรณีบาโหย จังหวัดสงขลา โดย ดร.อังคาร กาญจนเพชร ประธานศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ประจำจังหวัดปัตตานี และ คุณชม ไชยบุตร ตัวแทน COP26 ประเทศไทยภาคพลเมือง

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) พระปกเกล้ากับเด็กๆ ในพระราชอุปการะ โดย คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เภสัชกรรมทางไกลกับการขายยาออนไลน์ต่างกันอย่างไง? โดย ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา EP141

การออกแบบแบบเรียน อย่างมีส่วนร่วมสู่การสร้างพลเมืองไทยร่วมสมัย โดย คุณปาริชาต ชัยวงศ์ อาจารย์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” โดยนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้