ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

นางสาวปภรดา เขียวประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 เรื่อง อย่าหาทำ! เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือผู้กระทำความผิด

นางสาวปภรดา เขียวประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 เรื่อง ภาคประชาชนเฝ้าระวัง-ป้องกันทุจริต พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน

คดีตัวอย่างป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 2

นางสาวอริสรา รอดมุ้ย นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย EP31

นายธนวัฒน์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง คดีทุจริตสวมบัตรประชาชน ผิดวินัยร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการ

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ทำท่อระบายน้ำแต่ไม่มีป้ายเตือนเกิดอุบัตเหตุเทศบาลต้องรับผิดชอบหรือไม่

การจัดหาวัคซีน mRNA จำนวน 20 ล้านโดส | นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล

นายธนวัฒน์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง โกงเงินหลวง เจ้าหน้าที่การเงินปลอมลายเซ็นสั่งจ่ายเช็ค 2 ล้าน จำคุก 47 ปี 5 เดือน

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ การจ่ายเงินเยียวยาความเสียหาย กรณีเสียชีวิตจากการรักษาพยาบาล เบื้องต้น... รัฐต้องจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ สัมภาษณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐบาลการเดินหน้าแก้ปัญหาโควิด-19

นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง กลโกงคดีทุจริตการออกเอกสารสิทธิที่ดิน

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญภาคประชาชนร่วมปักหมุดความเสี่ยงต่อการทุจริต ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ศาลคดีทุจริต จำคุกอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ทุจริตออกโฉนดที่ดินบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ รวม 165 ปี

ป.ป.ช. จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ลงสู่สถานีตำรวจนครบาล 88 แห่ง และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สานพลังประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นางจิรัญญา ชูจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1 เรื่อง นายช่างโยธา อบต.ทุจริตโครงการสาธารณะประโยชน์ของชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com