ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

WHO : ไทยครองแชมป์อัตราการตายบนถนนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจกรรม Kick Off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ซื้อแร่รังสีรักษามะเร็ง จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เจ็บป่วยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าฉุกเฉิน"

สแกนนโยบายพรรคการเมืองดังก่อนเลือกตั้ง มีใครชูเรื่องปราบคอร์รัปชั่นบ้าง?

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตลุยสร้างหมู่บ้านช่อสะอาด ต้านโกง 1 จังหวัด 1 หมู่บ้าน ทั่วไทย

ป.ป.ช. ถึง กกต. หลักเกณฑ์วัดความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบายใช้ในการตรวจสอบนโยบายพรรคการเมือง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.15 น.

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

WHO : อุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้คนหนุ่มสาวเสียชีวิตมากที่สุด ส่วนไทยครองแชมป์อัตราการตายบนถนนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กกต.ร่วมกับทีวีช่อง 3 จัดกิจกรรม "คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย"

“การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน" โดย ภญ. อรวดี ปิยะสุนทร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ฝุ่น PM 2.5 ปัญหามลพิษที่อยู่กับเรา"

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการรักษาพยาบาล แต่ความเสียหายไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ"

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests)

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคการศึกษาและภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงนามความร่วมมือขยายเครือข่ายต้านคอร์รัปชันภาคการศึกษา

Powered by MakeWebEasy.com