ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

ประกวด MV เพื่อชาติ “ช่อสะอาดต้านทุจริต” โดยนายชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผช.ผอ.ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15 น.

ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 หวังบูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต

งดเหล้าเข้าพรรษา... เริ่มต้นดีชีวิตปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40

"กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตอนที่ 1" นายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“ไข้และยาพาราเซตามอล เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา" โดย ภญ. อรวดี ปิยะสุนทร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ลูกความอุ่นใจมีสภาทนายความช่วยดูแล"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ศาลอนุญาตให้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว แต่เสียชีวิตก่อนไปจด บุตรจะชวดรับเงินบำเหน็จตกทอดหรือไม่"

เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา บรมราชินีนาถ สืบสานพระราชภารกิจเพื่อความสุขประชาชนชาวไทย

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมหนุนการสร้างวัฒนธรรม “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 นักพัฒนาผู้ยิ่งไหญ่ เพื่อปวงประชาเป็นสุขศานต์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กับการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

งดเหล้าเข้าพรรษา... เริ่มต้นดีชีวิตปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุ

สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานควรรู้และต้องได้รับ!

"นวัตกรรมการเลือกตั้ง ตอนที่ 2" โดย นายวันชัย ใจกุศล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การใช้ยาในผู้ป่วยโรคหอบหืด โดย ภก.สิทธิพร สุทธิทวีสุข เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Powered by MakeWebEasy.com