ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 20.15 น.

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ถ้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ใครจะกล้าเข้าไปทำกิน"

นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียืและไม่ดำเนินการตามระเบียบราชการ อาจปฏิเสธคำขอข้อมูลข่าวสาร"

กฎหมาย ป.ป.ช. ยุคใหม่ 4.0 เครื่องมือใหม่และอาวุธใหม่เตรียมจัดการนักการเมือง

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2561

กฎหมาย ป.ป.ช. ยุคใหม่ 4.0 เครื่องมือใหม่และอาวุธใหม่เตรียมจัดการนักการเมือง

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2561

ทุจริต!! นำของหลวงมาใช้ส่วนตัว ต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

อุบัติเหตุรถชนท้ายบนทางด่วน! ทำอย่างไรเมื่อรถเสียบนทางพิเศษ

สิทธิการรักษาพยาบาลและการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 50 "กกต.จัดอบรมเจ้าพนัก งานสืบสวน สอบสวน หรือดำเนินคดี การได้มาซึ่ง สว."

RDU รู้เรื่องยา ตอนที่ 20 "เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน" โดย ภญ.เกวลี ขำพิมพ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "โดนคุกคามทางเพศ แต่กลับเป็นเหตุให้ถูกปลดออก"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อยากรื้อวิหารวัด ต้องได้รับอนุญาตก่อนหรือไม่"

กฎหมาย ป.ป.ช. ยุคใหม่ 4.0 เครื่องมือใหม่และอาวุธใหม่เตรียมจัดการนักการเมือง ตอนที่ 2

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2561

กฎหมาย ป.ป.ช. ยุคใหม่ 4.0 เครื่องมือใหม่และอาวุธใหม่เตรียมจัดการนักการเมือง ตอนที่ 1

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 20.15 น.

ถ่ายทอดเสียงงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ IMPACT Exhibition Hall 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Powered by MakeWebEasy.com