ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ต้องทำอย่างไร หากอยากแก้ไขอาคารพักอาศัยให้เป็นโรงแรม

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินแล้วใยถูกเพิกถอนในภายหลัง

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการคุ้มครองพยาน

เหตุปัจจัยของการเปลี่ยนผ่านจากประเทศคอร์รัปชันสูงสู่คอร์รัปชันต่ำ

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด

สำนักงาน ป.ป.ช. ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต

ต้องสูญเสียอีกเท่าไร เครือข่ายลดอุบัติเหตุ วอนคมนาคม ทบทวนนโยบายรถตู้

อีสุกอีใส และ งูสวัด โดย ภก.สิทธิพร สุทธิทวีสุข เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ น้องแมว น้องหมา กับปัญหาชวนปวดหัว

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินแล้วใยถูกเพิกถอนในภายหลัง

การปราบปรามการทุจริตเริ่มต้นจากการป้องกันและการอบรมสั่งสอนในครอบครัว

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ป.ป.ท.

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใสต้านภัยทุจริต

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)

มาตรการปรับความเร็ว 90 กม/ชม. เป็น 120 ทำได้!! ปลอดภัยจริงหรือ?

โรควัณโรค โดย ภก.สิทธิพร สุทธิทวีสุข เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ปลูกที่พักในอุทยานแห่งชาติ อาจพลาดต้องถูกดำเนินคดี

นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ตกคลองเสียชีวิต.. ผิดเพราะก้าวพลาดหรือทางพัง

Powered by MakeWebEasy.com