ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "บ้านพักราชการทรุดโทรม จึงย้ายออกไปอยู่ที่อื่น หมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "รัฐก่อสร้างทางรุกล้ำเข้าไปในที่ดินประชาชนโดยไม่มีการโต้แย้ง คัดค้าน จะอ้างเป็นการอุทิศให้โดยปริยายได้หรือไม่"

ป.ป.ช. มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

รวมพลังหยุดวิกฤติโควิด-19 “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย ความจริงที่ต้องเปิดเผย

สารจากประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ

รู้ยัง! ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

สคอ.ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนบูรณาการป้องกันความปลอดภัยทางถนน

“ใช้สมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย" โดย ภญ.ลดาวัลย์ พลอยโต เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "บอกเลิกจ้างด้วยวาจาก่อนสัญญาครบกำหนดได้หรือไม่"

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "คัดลอกผลงานวิชาการจะถูกลงโทษผิดวินัยราชการได้หรือไม่"

เผยเคล็ดลับ ห่างไกลจากโควิด-19 หลังมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในหลายสถานที่ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านที่ให้บริการต่างๆ

ป.ป.ช.กับภารกิจป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

มหันตภัยร้ายแรงโควิด-19 แคมเปญ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์คล็ดลับอยู่บ้านยุคห้างปิด ไม่เสี่ยงติดไวรัสโควิด-19

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

การเตรียมความพร้อมรถยนต์ก่อนเดินทาง ต้องทำอย่างไร

การใช้ยาในผู้ป่วยโรคหอบหืด โดย ภก.สิทธิพร สุทธิทวีสุข เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายจิตติคุณ แพงคุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ เหตุไฉนไม่เรียกบรรจุ"

นางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "เพื่อนบ้านดัดแปลงอาคารที่พักอาศัยเป้นร้านค้าเหล็ก วอนเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลด้วย"

Powered by MakeWebEasy.com