ดาวน์โหลด

รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน โดย ภก.สิทธิพร สุทธิทวีสุข เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อุทาหรณ์จากคดีปกครอง"

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ต้นไม้หักโค่นทับรถยนต์เสียหาย เหตุสุดวิสัย หรือป้องกันได้"

ป.ป.ช.กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ปลุกพลังเครือข่ายเยาวชนไทยสร้างคนรุ่นใหม่โตไปหัวใจไม่โกง

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม "จริยธรรม" กับ "ทุจริต"

มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

เชื้อดื้อยา ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม โดย ภก.สิทธิพร สุทธิทวีสุข เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "อุทาหรณ์จากคดีปกครอง"

นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ตั้งชื่อตัวให้มีเว้นวรรค ทำไมตั้งไม่ได้"

ปลุกพลังเครือข่ายเยาวชนไทยสร้างคนรุ่นใหม่โตไปหัวใจไม่โกง

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่?

เมาขับ...ชนคนตายปัญหาไร้การสะสาง แนะลงโทษ"เมาขับชนคนตาย"ตามสมควรที่กฎหมายกำหนดถือเป็นพฤติกรรมขับขี่ที่อันตรายและต้องประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืน

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้องในร้านขายยา โดย ภก.สิทธิพร สุทธิทวีสุข เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Powered by MakeWebEasy.com