รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ความเร็วเป็นสิ่งท้าทาย เท่ากับความตายอยู่ใกล้ตัว

ความเร็วเป็นสิ่งท้าทาย เท่ากับความตายอยู่ใกล้ตัว

ผลวิจัยชี้ คนขี่มอเตอร์ไซต์ขาดทักษะ ต้นตอ... อุบัตุิเหตุพุ่ง

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย เรื่อง ประเทศไทยกับความเร็ว 120 กม./ชม. ถนนแบบใดที่วิ่งได้ ?

นายธนาธิป บุญญาคม ผอ.รพ.สต.สระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง หมออนามัยร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน

นายธนาธิป บุญญาคม ผอ.รพ.สต.สระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง หมออนามัยร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน

นายธีรศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ค่าสินไหม เคลมอย่างไร ให้ได้เงินเร็ว

ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจรักษากฎจราจร “สวมหมวกนิรภัย”

ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจรักษากฎจราจร “สวมหมวกนิรภัย”

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

เอกชนทุ่มงบขจัดจุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

Powered by MakeWebEasy.com