รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ต้องสูญเสียอีกเท่าไร เครือข่ายลดอุบัติเหตุ วอนคมนาคม ทบทวนนโยบายรถตู้

มาตรการปรับความเร็ว 90 กม/ชม. เป็น 120 ทำได้!! ปลอดภัยจริงหรือ?

งานสัมมนาทางวิชาการอุบัติเหตุชาติ ครั้งที่ 14 เดิน ขี่ ขับ ไปกลับปลอดภัย

รถตู้ไม่มีมาตรฐาน ทางเลือกน้อย แนะใช้บริการรถบัสเล็ก เพิ่มความปลอดภัยดีเดย์ 1 ตุลาคม นี้

รถตู้ไม่มีมาตรฐาน ทางเลือกน้อย แนะใช้บริการรถบัสเล็ก เพิ่มความปลอดภัยดีเดย์ 1 ตุลาคม นี้

ปราบรถซิ่งเด็กแว้นกวนเมืองหยุดตายกฎหมายต้องเอาจริง!!

เมาขับ...ชนคนตายปัญหาไร้การสะสาง แนะลงโทษ"เมาขับชนคนตาย"ตามสมควรที่กฎหมายกำหนดถือเป็นพฤติกรรมขับขี่ที่อันตรายและต้องประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืน

ถอดบทเรียน...อุบัติเหตุสงกรานต์ 2562 หลับใน-เด็กตาย-ไม่ทำพ.ร.บ. เจาะเลือดทุกรายเวิร์กต้องทำต่อ

ถอดบทเรียน...อุบัติเหตุสงกรานต์ 2562 หลับใน-เด็กตาย-ไม่ทำพ.ร.บ. เจาะเลือดทุกรายเวิร์กต้องทำต่อ

อุบัติเหตุรถยนต์ของประเทศไทยเกิดจาก เมาแล้วขับ หลับใน ขับรถเร็ว ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร และขับรถประมาท

สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 (11-17 เมษายน 2562) รวมอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง เสียชีวิต 386 ราย

Powered by MakeWebEasy.com