รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจรักษากฎจราจร “สวมหมวกนิรภัย”

ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจรักษากฎจราจร “สวมหมวกนิรภัย”

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

เอกชนทุ่มงบขจัดจุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เอกชนทุ่มงบขจัดจุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เอกชนทุ่มงบขจัดจุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เอกชนทุ่มงบขจัดจุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

บทเรียนสงกรานต์สู่แนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

สรุปผลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยุคโควิด ปี 2564

เข้มสงกรานต์ห่างไกลโควิด ได้แค่ "ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ" ขับขี่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

คำเตือน : ขับรถความเร็ว 120 กม./ชม. วิ่งได้เฉพาะถนนที่พร้อมเท่านั้น

เข้มสงกรานต์ห่างไกลโควิด ได้แค่ "ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ" ขับขี่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ

เตรียมพร้อม! รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห่างไกลโควิด

เตรียมพร้อม! รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห่างไกลโควิด

Powered by MakeWebEasy.com