รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ผลสำรวจอุบัติเหตุช่วงโควิดลดลง แต่ความรุนแรงมากขึ้นเพราะขับรถเร็ว

ผลสำรวจอุบัติเหตุช่วงโควิดลดลง แต่ความรุนแรงมากขึ้นเพราะขับรถเร็ว

สถานการณ์การบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน "ช่วงสงกรานต์ในยุค COVID-19"

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนน ได้จริงหรือ?

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนน ได้จริงหรือ?

สคอ.แนะวิธีป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดต่อโควิด-19

พ.ร.บ. รถยนต์ ปรับความคุ้มครองใหม่ เสียชีวิตรับ 5 แสน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองประชาชนและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

สคอ.ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนบูรณาการป้องกันความปลอดภัยทางถนน

สคอ.เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้น “ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”

สคอ.ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนบูรณาการป้องกันความปลอดภัยทางถนน

การเตรียมความพร้อมรถยนต์ก่อนเดินทาง ต้องทำอย่างไร

Powered by MakeWebEasy.com