รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7 เทคนิคขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขา-ลงเขาอย่างไร ให้ปลอดภัย

ความเร็วเป็นสิ่งท้าทาย เท่ากับความตายอยู่ใกล้ตัว

ความเร็วเป็นสิ่งท้าทาย เท่ากับความตายอยู่ใกล้ตัว

ผลวิจัยชี้ คนขี่มอเตอร์ไซต์ขาดทักษะ ต้นตอ... อุบัตุิเหตุพุ่ง

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย เรื่อง ประเทศไทยกับความเร็ว 120 กม./ชม. ถนนแบบใดที่วิ่งได้ ?

นายธนาธิป บุญญาคม ผอ.รพ.สต.สระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง หมออนามัยร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน

นายธนาธิป บุญญาคม ผอ.รพ.สต.สระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง หมออนามัยร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com