รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

งดเหล้าเข้าพรรษา... เริ่มต้นดีชีวิตปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุ

เตือน!! ขับรถเดินทางหยุดยาวเข้าพรรษา 'งดดื่ม' ระวังหลับใน

สตช.เดินหน้าประชาพิจารณ์เตรียมใช้มาตรการตัดแต้มคุมพฤติกรรมขับขี่ผิดกฏจราจร

สคอ.หนุนจัดตั้ง "สถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน" วิจัยปัญหาสาเหตุแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน

สคอ.ผลักดันวาระอุบัติเหตุทางถนน ลดเจ็บตายตลอดทั้งปี

เตือน!! ดื่มแล้วขับเสี่ยงตายสูง ยกเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทับรถยนต์เหตุจากดื่ม-ง่วงหลับใน-ขาดสติ

เปิดเทอมวันแรก การจราจรหนาแน่น แนะเผื่อเวลาเดินทาง ขอความร่วมมือประชาชนร่วมสร้างวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อ.เชียงคำ จ.พะเยา กระตุ้นลดเร็ว ดื่มไม่ขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2561 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง เสียชีวิต 418 ราย มากกว่าปี 2560 จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดได้แก่นครราชสีมา

7 วันอันตรายสงกรานต์ 2561 วันแรกเมาแล้วขับเป็นสาเหตุอุบัติเหตุหลัก เกิดอุบัติเหตุ 447 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 39 รายผู้บาดเจ็บ 461 คน

สสส.จับมือภาคี ชวนเล่นน้ำปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย สัมภาษณ์พิเศษนายไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนนทบุรี

เครือข่ายลดอุบัติเหตุเตรียมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2561

เครือข่ายลดอุบัติเหตุเตรียมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2561

เครือข่ายลดอุบัติเหตุเตรียมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2561

Powered by MakeWebEasy.com