รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ
มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2561 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง เสียชีวิต 418 ราย มากกว่าปี 2560 จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดได้แก่นครราชสีมา

7 วันอันตรายสงกรานต์ 2561 วันแรกเมาแล้วขับเป็นสาเหตุอุบัติเหตุหลัก เกิดอุบัติเหตุ 447 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 39 รายผู้บาดเจ็บ 461 คน

สสส.จับมือภาคี ชวนเล่นน้ำปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย สัมภาษณ์พิเศษนายไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนนทบุรี

เครือข่ายลดอุบัติเหตุเตรียมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2561

เครือข่ายลดอุบัติเหตุเตรียมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2561

เครือข่ายลดอุบัติเหตุเตรียมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2561

1 มีนาคม 2561 ทำใบขับขี่ใหม่ ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์ 2 ท่อน” มาตรฐานแพทยสภา

ขับรถดีมีวินัยช่วยลดอุบัติเหตุ การรณรงค์ในเรื่องนี้ก็เพื่อสวัสดิภาพของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ถ้าทำได้ก็ช่วยกันเถอะครับ

ข้อควรปฏิบัติในการขับรถยนต์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

จะพาไปรู้จักกับ “ด่านลอย” ซึ่งถือว่าเป็น “ด่านเถื่อน” ว่ามีลักษณะอย่างไร แตกต่างจากด่านที่ตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร

พฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย

การใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา และมารยาทบนท้องถนน การฝ่าสัญญาณจราจรเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงที่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะทำให้ผู้ขับขี่ได้รับอันตรายร้ายแรง การขับรถสวนทิศทางการจราจร หรือการขับรถย้อนศร

จังหวัดอุดรธานี บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน อปพร. มูลนิธิ อาสาสมัคร จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี แนวทางแก้ไขจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป้าหมาย คือลดอุบัติเหตุทงถนน

ศปถ. สรุปผลการลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2561 ประสานจังหวัดถอดบทเรียนระดับพื้นที่ กำชับดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เน้นสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจร

ศปถ.เปิดศูนย์อำนวยการฯขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง เน้นบังคับใช้กฏหมาย-มาตรการทางสังคม สร้างการสัญจรปีใหม่ 2561 ปลอดภัย “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.

ศปถ.พร้อมบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง - รณรงค์ตามหลัก “4 ห้าม 2 ต้อง” มุ่งเป้า 100 อำเภอเสี่ยง เชื่อมโยงทุกระดับขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ปิดฉากไปแล้วสำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมชู 7 นโยบายสร้างความปลอดภัยทางถนน

Powered by MakeWebEasy.com