รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

ประธาน ป.ป.ช. ลงนาม MOU อินโดนีเซีย ประสานคดีทุจริตปาล์มน้ำมัน

2 ปี ป.ป.ช. จะดำเนินการสะสางเรื่องเก่าที่ค้างไว้ให้หมด

ป.ป.ช.จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น "โกงไม่เอา เราไม่โกง"

ป.ป.ช.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ประธาน ป.ป.ช. ลงนาม MOU อินโดนีเซีย ประสานคดีทุจริตปาล์มน้ำมัน

2 ปี ป.ป.ช. จะดำเนินการสะสางเรื่องเก่าที่ค้างไว้ให้หมด

ประธาน ป.ป.ช. ลงนาม MOU อินโดนีเซีย ประสานคดีทุจริตปาล์มน้ำมัน

ช่องทางแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต ให้สำนักงาน ป.ป.ช.

นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ต้านการทุจริต ย้ำการสร้างเครือข่ายประชารัฐรวมพลังทุกภาคส่วนจะเป็นกลไกสำคัญ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน

ป.ป.ช.ปลุกกระแสต่อต้านคอร์รัปชันสากลกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

วันพ่อแห่งชาติ จิตพอเพียงต้านทุจริตความอายและไม่ทนต่อการทุจริต

ป.ป.ช.ปลุกกระแสต่อต้านคอร์รัปชันสากลกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

ป.ป.ช.เตรียมจัดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม นี้

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแนวคิดรวมพลัง..อาสาสู้โกง

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแนวคิดรวมพลัง..อาสาสู้โกง

การเสวนาหัวข้อ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ประเทศไทยไปถึงจริงหรือ?

สัมโมทนียกถา "ความดีประหนึ่งอาภรณ์ของชีวิต" โดย พระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี)

Powered by MakeWebEasy.com