รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

กฎหมาย ป.ป.ช. ยุคใหม่ 4.0 เครื่องมือใหม่และอาวุธใหม่เตรียมจัดการนักการเมือง

กฎหมาย ป.ป.ช. ยุคใหม่ 4.0 เครื่องมือใหม่และอาวุธใหม่เตรียมจัดการนักการเมือง

กฎหมาย ป.ป.ช. ยุคใหม่ 4.0 เครื่องมือใหม่และอาวุธใหม่เตรียมจัดการนักการเมือง ตอนที่ 2

กฎหมาย ป.ป.ช. ยุคใหม่ 4.0 เครื่องมือใหม่และอาวุธใหม่เตรียมจัดการนักการเมือง ตอนที่ 1

"รู้ทันความคิดหยุดทุจริต" | นางสาวมานิตา กะการดี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร

ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต จากผลงาน "ไม่รับสินบน ไม่ทนคนโกง" | นายเกียรติภูมิ มะแสงสม

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

ป.ป.ช. จับ ACT และ สสส. ชวนชาวไทยรวมพลังวิ่งต่อต้านคอร์รัปชัน! รวมพลังสามัคคี พลังความดี กับงานเดิน-วิ่ง "Good Guy Run" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

กฎหมายใหม่ ป.ป.ช.ให้ยื่นแสดงทรัพย์สินหมดทั้งเมียหลวง-เมียน้อย!!!

Powered by MakeWebEasy.com