รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

ป.ป.ช.ปลุกกระแสต่อต้านคอร์รัปชันสากลกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

ป.ป.ช.เตรียมจัดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม นี้

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแนวคิดรวมพลัง..อาสาสู้โกง

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแนวคิดรวมพลัง..อาสาสู้โกง

การเสวนาหัวข้อ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ประเทศไทยไปถึงจริงหรือ?

สัมโมทนียกถา "ความดีประหนึ่งอาภรณ์ของชีวิต" โดย พระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี)

การสร้างและพัฒนากำลังคน ป.ป.ช. เชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด 2 ทศวรรษ ป.ป.ช. ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

2 ทศวรรษ ป.ป.ช. กับการก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ภาคสอง

ป.ป.ช. ฟัน 4 นายกฯอบต. ทุจริตจัดสอบเข้า อบต. พร้อมพวกกราวรูดโดนทั้ง อาญา-วินัยร้ายแรง-ถอดถอนพ้นตำแหน่ง

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว จะทำอย่างไรเมื่อใครๆ ก็ทุจริต???

มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

ป.ป.ช. ประกาศผลค่า ITA ประจำปี 2562 หวังกระตุ้นให้ภาครัฐส่วนขับเคลื่อนองค์กรสู่ความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สปท. หัวข้อ "การขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"

Powered by MakeWebEasy.com