รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

ป.ป.ช. จับ ACT และ สสส. ชวนชาวไทยรวมพลังวิ่งต่อต้านคอร์รัปชัน! รวมพลังสามัคคี พลังความดี กับงานเดิน-วิ่ง "Good Guy Run" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

กฎหมายใหม่ ป.ป.ช.ให้ยื่นแสดงทรัพย์สินหมดทั้งเมียหลวง-เมียน้อย!!!

กฎหมายใหม่ ป.ป.ช. กำหนดกรอบเวลาทำคดีทุจริตภายใน 2 ปี

จากแรงบันดาลใจของคนทำงาน ป.ป.ช. | นางสาวอรุณี วินทะสมบัติ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4

จากวันทำงานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ | นายอุดมศักดิ์ ดุลยประพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกาศ "เจตจำนง โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต" มุ่งมั่นยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

ป.ป.ช. จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ.2561

สาระน่ารู้กฎหมายใหม่การตรวจสอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ACT ปลุกคนไทย "ตื่นรู้สู้โกง" เชื่อพลังความสามัคคีปราบคอร์รัปชันได้

ป.ป.ช.ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกฝึกแกนนำชุมชนเป็นโค้ช strong จิตพอเพียงต้านทุจริต

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้าว่าที่ไหนมีผลประโยชน์ ที่นั่นมีโกงเจ้าค่ะ #แม่หญิงการะเกด

"วิษณุ เครืองาม" ชี้ไทยต้องทะยานเรื่องความโปร่งใสให้มากกว่านี้ ระบุมีข่าวทุจริตอื้อ แสดงว่าลงมือกันจริงจัง ชี้ขายหน้าก็ต้องยอม ดีกว่าซุกใต้พรม

เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา บรมราชินีนาถ สืบสานพระราชภารกิจเพื่อความสุขประชาชนชาวไทย

Powered by MakeWebEasy.com