รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม "จริยธรรม" กับ "ทุจริต"

การร้องเรียนเรื่องทุจริตนับเป็นวิธีการที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ โดยเฉพาะหากถูกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน ต้องจ่ายส่วย หรือถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประมูลแข่งโครงการรัฐ

การต่อต้านคอร์รัปชันด้วย “มือเรา” อีกช่องทางหนึ่ง คือ การร้องเรียนเรื่องทุจริต เพราะการร้องเรียนเรื่องทุจริตเป็นอีกขั้นหนึ่งของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ป.ป.ช. จัดกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ป.ป.ช. จัดกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การป้องการทุจริตในภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน

การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด มีเจตนารมณ์ร่วมกันประพฤติตัวและดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชดำรัสที่ว่า "ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานความดีทุกประการ"

การป้องการทุจริตในภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน

การป้องการทุจริตในภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน

การป้องการทุจริตในภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน

การป้องการทุจริตในภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน

เปิดใจ "นักศึกษาต้านทุจริต" ผ่านขบวนการโกงเงินคนจน ตอนที่ 2

เปิดใจ "นักศึกษาต้านทุจริต" ผ่านขบวนการโกงเงินคนจน ตอนที่ 1

Powered by MakeWebEasy.com