รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

ป.ป.ช.เปิดตัวแอปพลิเคชั่น WE STRONG เครือข่ายเฝ้าระวังกลโกง

ป.ป.ช. เฝ้าระวังการใช้งบจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

ประโยชน์ของ ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทำแล้วดียังไง!

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเจตจำนงการมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ป.ป.ช.จัดทำหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ส่งเสริมสังคมไม่ทนต่อการทุจริต รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ป.ป.ช.เตรียมตรวจสอบทุจริตงบประมาณในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19

ป.ป.ช.เตรียมตรวจสอบทุจริตงบประมาณในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19

ป.ป.ช.เตรียมตรวจสอบทุจริตงบประมาณในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19

ป.ป.ช.เตรียมตรวจสอบทุจริตงบประมาณในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19

ป.ป.ช.เตรียมตรวจสอบทุจริตงบประมาณในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ป.ป.ช.บูรณาการร่วมภาคประชาชน 'สังคมไม่ทนต่อการทุจริต'

ป.ป.ช.มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต

Powered by MakeWebEasy.com