รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการคุ้มครองพยาน

เหตุปัจจัยของการเปลี่ยนผ่านจากประเทศคอร์รัปชันสูงสู่คอร์รัปชันต่ำ

การปราบปรามการทุจริตเริ่มต้นจากการป้องกันและการอบรมสั่งสอนในครอบครัว

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ป.ป.ท.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชูนโยบายปราบคอร์รัปชันปลุกคนไทยต้านโกง

มองคอร์รัปชันด้วยสายตาใหม่ 'โกงแบบไทยๆ' ที่ไม่เหมือนเดิม

เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คอร์รัปชันแบบไทยๆ ไม่เหมือนที่ไหนในโลก "ใครๆเขาก็ทำกัน"

การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการ

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม "จริยธรรม" กับ "ทุจริต"

Powered by MakeWebEasy.com