รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านการดำเนินงาน บทบาทภารกิจ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด

เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา บรมราชินีนาถ สืบสานพระราชภารกิจเพื่อความสุขประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 นักพัฒนาผู้ยิ่งไหญ่ เพื่อปวงประชาเป็นสุขศานต์

ใต้ร่มพระบารมีจักรีบรมราชวงศ์ ล่วงผ่าน ร.9 สู่ ร.10 พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตอนที่ 4

ใต้ร่มพระบารมีจักรีบรมราชวงศ์ ล่วงผ่าน ร.9 สู่ ร.10 พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตอนที่ 3

ใต้ร่มพระบารมีจักรีบรมราชวงศ์ ล่วงผ่าน ร.9 สู่ ร.10 พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตอนที่ 2

ใต้ร่มพระบารมีจักรีบรมราชวงศ์ ล่วงผ่าน ร.9 สู่ ร.10 พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตอนที่ 1

ปปช.ผนึกกำลังวิทยุชุมชุมเดินหน้าต้านทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ปปช.ผนึกกำลังวิทยุชุมชุมเดินหน้าต้านทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ปปช.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเดินหน้าต้านทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ปปช.ผนึกกำลังวิทยุชุมชุมเดินหน้าต้านทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ปปช.ผนึกกำลังวิทยุชุมชุมเดินหน้าภารกิจพิชิตโกง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

ปปช.ผนึกกำลังวิทยุชุมชุมเดินหน้าภารกิจพิชิตโกง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Powered by MakeWebEasy.com