รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

APCE 2022 Thailand เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล

APCE 2022 Thailand เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล

OECD ระบุ ITA เป็นเครื่องมือการประเมินตนเองขั้นสูง และแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเพิ่มความตะหนักในปัญหาเรื่องคุณธรรม

ป.ป.ช. เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินต่อคณะรัฐมนตรี

ป.ป.ช. เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินต่อคณะรัฐมนตรี

บทบาทภาคเอกชนกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เช็กพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจที่อาจ “ฮั้ว” โดยไม่รู้ตัว

เช็กพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจที่อาจ “ฮั้ว” โดยไม่รู้ตัว

กับดักคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ : ปัญหาบรรษัทภิบาลภาคเอกชน

เช็กพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจที่อาจ “ฮั้ว” โดยไม่รู้ตัว

เช็กพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจที่อาจ “ฮั้ว” โดยไม่รู้ตัว

แนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Powered by MakeWebEasy.com