รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ป.ป.ช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานอัยการสูงสุด

11 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ 2563 "เยาวชนคนรุ่นใหม่ โตไปต้องไม่โกง"

ป.ป.ช. พร้อมเดินหน้า มุ่งมั่น สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการให้และรับของขวัญของฝาก อาจนำไปสู่การให้สินบนได้

สิ่งสำคัญในการต้านทุจริต ต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีวินัยและซื่อสัตย์

ป.ป.ช. ร่วมกับมหาดไทย เดินหน้าป้องกันการทุจริต

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกราทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกราทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รายงานการกำกับติดตาม "การดำเนินการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี 2562"

ป.ป.ช. จับมือ สสส.-ACT จัดวิ่ง “กู๊ด กาย รัน” ปี 2 ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สิทธิการรับรู้ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตต่อประชาชน

ป.ป.ช. ไทย พร้อมจัดประชุมต่อต้านทุจริตอาเซียน 2562

ป.ป.ช.จับมือเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมต้านสินบนเพื่อธุรกิจโปร่งใส

ขับเคลื่อนงานต้านทุจริตอย่างไร? ภายใต้กฎหมายใหม่ ป.ป.ช.

สรุปสาระความรู้ บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช.

สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี

Powered by MakeWebEasy.com