รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน "ผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน"

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ปี 2561 คะแนนไทยลดจาก 37 เป็น 36

ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันค่า CPI ความคาดหวังของคนไทย!!

ป.ป.ช. จัดโครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

วิธีการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์การทุจริตต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กฎหมายว่าด้วยการให้และการรับของขวัญของฝากที่อาจนำไปสู่การให้สินบนได้

ป.ป.ช.ชี้แจงผลทางกฎหมายหลัง หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติใช้มาตรา44 แก้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใครไม่ต้องยื่นทรัพย์สินบ้าง?

ทุจริต!! นำของหลวงมาใช้ส่วนตัว ต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

ถ่ายทอดเสียงงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ IMPACT Exhibition Hall 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เปิดแฟ้มคดีทุจริต!! บทเรียนราคาแพงของคนไทย ความจริงที่ต้องเปิดเผย

เปิดแฟ้มคดีทุจริต!! บทเรียนราคาแพงของคนไทย ความจริงที่ต้องเปิดเผย

มติ ป.ป.ช. ให้ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สิน นายก-กรรมการ สภามหาวิทยาลัย

19 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นในการปราบปรามการทุจริตควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คนในชาติ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ประวัติคดีทุจริตยาใช้เทคนิคการยกเลิกราคากลางเพื่อเปิดช่องทุจริต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บท ภารกิจ หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ย้อนรอยคดีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ราคาผิดปรกติในกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี 2541 วงเงินกว่า 1.4 พันล้านบาท

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

Powered by MakeWebEasy.com