รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 หวังบูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กับการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองสงบร่มเย็นจนถึงปัจจุบัน

ป.ป.ช. ขยายเครือข่ายหาแนวร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

ป.ป.ช. ขยายเครือข่ายหาแนวร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

'น้องแบม ปณิดา' ผู้เปิดพรม 'โกงเงินคนจนโมเดล' ขณะไปฝึกงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น

ป.ป.ช.ผนึกกำลังองค์กรอิสระและรัฐสภา เดินหน้ารณรงค์ให้นักการเมือง และพรรคประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมหนุนประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบจริยธรรม

ป.ป.ช.เสริมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Collective Action Coalition Againt Corruption : CAC

ป.ป.ช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดหลักสูตรต้านทุจริต

ป.ป.ช.ขยายเครือข่ายหาแนวร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต “ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” 

ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 8 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง

ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 8 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง

ป.ป.ช.เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนป้องกันการทุจริตกับกิจกรรมนักคิดสุจริต "คิดใหม่ ทำใหม่ เริ่มได้ที่ตัวเรา" (The Ethical Thinker)

Powered by MakeWebEasy.com