รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

รู้ยัง! ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

ป.ป.ช.ส่งมอบทรัพย์สินครั้งใหญ่จากการทุจริตคืนคลังหลวงในคดีร่ำรวยผิดปกติ

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนามาตรการเชิกรุกเพื่อป้องกันการทุจริตในการให้บริการเสริมทางธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ

เงินบริจาคที่ให้เพื่อตอบแทนการกระทำใดๆ คือเงื่อนไขต่างตอบแทน ไม่ถือเป็นเงินบริจาค แต่เป็นเงินสินบนเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. ทั้งผู้ให้และผู้รับ #แป๊ะเจี๊ยะ

ป.ป.ช.จับมือทุกภาคส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม

ป.ป.ช.เข้มต่อเนื่อง "มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ"

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประกาศคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของปี 2562

ป.ป.ช.ฝากความห่วงใยในการรับอั่งเปาหรือเต๊ะเอียในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน

ป.ป.ช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานอัยการสูงสุด

11 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ 2563 "เยาวชนคนรุ่นใหม่ โตไปต้องไม่โกง"

ป.ป.ช. พร้อมเดินหน้า มุ่งมั่น สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการให้และรับของขวัญของฝาก อาจนำไปสู่การให้สินบนได้

สิ่งสำคัญในการต้านทุจริต ต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีวินัยและซื่อสัตย์

ป.ป.ช. ร่วมกับมหาดไทย เดินหน้าป้องกันการทุจริต

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกราทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกราทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

Powered by MakeWebEasy.com