รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่?

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่?

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

วันวิสาขบูชา/งานวิจัยในหัวข้อ "นโยบายประชานิยม ผลกระทบและแนวทางการรับมือ"

10 เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แนวทางการจัดทำมาตรการหรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การยกย่องผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อสังคม

การเสริมพลังทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตผ่านกองทุน ป.ป.ช. 

การเสริมพลังทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตผ่านกองทุน ป.ป.ช.

การเสริมพลังทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตผ่านกองทุน ป.ป.ช. 

ป.ป.ช.เปิด 9 หลักเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบาย เพื่อให้พรรคการเมืองนำไปใช้เป็นหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง

ป.ป.ช.แนะพรรคการเมืองนำเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นหลักการหาเสียงในช่วงเลือกตั้ง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน "ผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน"

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ปี 2561 คะแนนไทยลดจาก 37 เป็น 36

ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันค่า CPI ความคาดหวังของคนไทย!!

Powered by MakeWebEasy.com