รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ย้อนรอยคดีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ราคาผิดปรกติในกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี 2541 วงเงินกว่า 1.4 พันล้านบาท

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จัดกิจรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต

ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 หวังบูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กับการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองสงบร่มเย็นจนถึงปัจจุบัน

ป.ป.ช. ขยายเครือข่ายหาแนวร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

ป.ป.ช. ขยายเครือข่ายหาแนวร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

'น้องแบม ปณิดา' ผู้เปิดพรม 'โกงเงินคนจนโมเดล' ขณะไปฝึกงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น

ป.ป.ช.ผนึกกำลังองค์กรอิสระและรัฐสภา เดินหน้ารณรงค์ให้นักการเมือง และพรรคประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมหนุนประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบจริยธรรม

ป.ป.ช.เสริมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Collective Action Coalition Againt Corruption : CAC

ป.ป.ช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดหลักสูตรต้านทุจริต

ป.ป.ช.ขยายเครือข่ายหาแนวร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต “ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” 

Powered by MakeWebEasy.com