รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ติดตามการร่างชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564

การบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ป.ป.ช. เข้มแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ป.ป.ช. เข้มแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ป.ป.ช. เข้มมาตรการป้องกันการรับสินบนเข้าศึกษาในโรงเรียน “แป๊ะเจี๊ยะ”

นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "กฎหมายขัดกันจะแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างไร"

การบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

การรับทรัพย์สิน กับ การรับสินบน แตกต่างกันอย่างไร?

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.

Powered by MakeWebEasy.com