รายการภารกิจพิชิตโกง

รายการวิทยุเพื่อรายงานข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ทุจริต!! นำของหลวงมาใช้ส่วนตัว ต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

ถ่ายทอดเสียงงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ IMPACT Exhibition Hall 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เปิดแฟ้มคดีทุจริต!! บทเรียนราคาแพงของคนไทย ความจริงที่ต้องเปิดเผย

เปิดแฟ้มคดีทุจริต!! บทเรียนราคาแพงของคนไทย ความจริงที่ต้องเปิดเผย

มติ ป.ป.ช. ให้ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สิน นายก-กรรมการ สภามหาวิทยาลัย

19 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นในการปราบปรามการทุจริตควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คนในชาติ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ประวัติคดีทุจริตยาใช้เทคนิคการยกเลิกราคากลางเพื่อเปิดช่องทุจริต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บท ภารกิจ หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ย้อนรอยคดีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ราคาผิดปรกติในกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี 2541 วงเงินกว่า 1.4 พันล้านบาท

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวสารภารกิจและความเคลื่อนไหวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จัดกิจรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต

ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 หวังบูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กับการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองสงบร่มเย็นจนถึงปัจจุบัน

Powered by MakeWebEasy.com