ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม

หนังสือขออนุญาตจัดตั้งสมาคม

ใบเสร็จรับเงินค่าจัดตั้งสมาคม

คำขอจดทะเบียนสมาคม

รายงานการประชุมจัดตั้งสมาคมสื่อช่อสะอาด

สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสื่อช่อสะอาด

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 007-3-82564-4 ชื่อบัญชี สมาคมสื่อช่อสะอาด

ส่งสลิป chorsaard@gmail.com หรือโทรศัพท์. 081-616-6955

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขประจำตัว 0-9930-00346-28-9

ชื่อ สมาคมสื่อช่อสะอาด

เอกสารต้นฉบับ

Powered by MakeWebEasy.com