กรมที่ดินเปิดประตูสู่ความโปร่งใส ใช้เทคโนโลยี่มาพัฒนางานบริการ

Last updated: 25 ม.ค. 2563  |  2698 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมที่ดินเปิดประตูสู่ความโปร่งใส ใช้เทคโนโลยี่มาพัฒนางานบริการ

กรมที่ดิน ใช้เทคโนโลยี่มาพัฒนางานบริการให้เกิดความโปร่งใส นำไปสู่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนงานบริการให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ของกรมที่ดิน ในงานสัมมนาทางวิชาการ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563" ว่า กรมที่ดินพยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งยังลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกัน และประชาชนกับรัฐ โดยได้พูดคุยแนวทางที่จะทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใน 7 ประเด็น

  • ประเด็นแรก จะต้องทำให้ประชาชนรู้ข้อมูลของงานกรมที่ดินให้มาก เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และยังเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งยังลดภาระของประชาชนที่จะต้องเข้ามาสอบถามที่กรมที่ดิน ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น Landsmaps ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน และยังสามารถรู้ราคาประเมินของที่ดินได้ด้วยตนเอง
  • ประเด็นที่สอง ประชาชนต้องสามารถบริหารจัดการที่ดินได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการคำนวณภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ในการขาย ขายฝาก โอนมรดก จากเว็บไซด์ กรมที่ดิน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  • ประเด็นที่สาม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยใช้ศูนย์ดำรงธรรม เป็นกลไกในการตรวจสอบและขับเคลื่อนงาน เหมือนเป็นผู้ตรวจราชการภาคประชาชน รวมทั้งยังเป็นการทำให้ประชาชนมีที่พึ่ง โดยเฉพาะประชาชนที่ ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐให้สามารถมาขอความช่วยเหลือและร่วมพูดคุยได้โดยตรงด้วยระบบ E Contact DC และสามารถให้ข้อมูลแก่กระผมผ่านทาง Facebook "นิสิต จันทร์สมวงศ์"
  • ประด็นที่สี่ การทำงานต้องมีการกำหนดมาตรฐาน และพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น โดยลดระยะเวลาการดำเนินการ เช่น มาตรฐานการรังวัด จาก 60 วันเหลือ 50 วัน ในปี 2563 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • ประเด็นที่ห้า การนำเทคโนโลยี ดาวเทียม ระบบ RTK GNSS Network มาใช้ในการรังวัด และตรวจสอบแนวเขตที่ดิน เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ ลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน และประชาชนด้วยกันเอง
  • ประเด็นที่หก การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง ลดการใช้สำเนาเอกสาร บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลดการใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ Zero Copy เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
  • ประเด็นที่เจ็ด การยกมาตรฐานด้านสถานที่ จิตใจมุ่งบริการ และกระบวนงานบริการของสำนักงานที่ดิน โดยให้เข้าร่วมการพัฒนาโครงการศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ GECC เพื่อการบริการประชาชนที่มีมาตรฐาน สถานที่สะอาดเรียบร้อย

ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ผมได้แชร์สิ่งดีๆของกรมที่ดินให้เพื่อนข้าราชการและประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจการทำงานของกรมที่ดิน และชาวดินจะมุ่งรักษาและพัฒนามาตรฐานต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไป อธิบดีกรมที่ดิน กล่าว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้