ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจง ITA 2020 “Open to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส”

Last updated: 24 ม.ค. 2563  |  8835 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจง ITA 2020 “Open to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส”

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2020


 

วันที่ 24 มกราคม 2563 นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมชี้แจงฯในครั้งนี้มีผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่รับการประเมิน ในภาคกลาง​ ภาคตะวันออก​ และภาคตะวันตก​ จำนวน​ 2,403 หน่วยงาน​ เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการประชุมชี้แจง ITA 2020 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Open to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA คือ

1.“เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้

2.“เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA

ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป

กิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้ามี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “คุณธรรมในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ : สิ่งที่คิด VS เส้นทางสู่ความเป็นจริง” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โต้กระแสคลื่น Disruption ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลและการสร้างรัฐบาลแบบเปิด (Open Government)” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในช่วงบ่ายมี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการประเมิน ITA” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนาการประเมิน ITA 2.การบรรยายเรื่อง “กรอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายบุญแสง ชีระกากร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้