เช็ครายชื่อ ส.ว. และ ส.ส. เลือก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (มีคลิป)

Last updated: 6 มิ.ย. 2562  |  5002 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เช็ครายชื่อ ส.ว. และ ส.ส. เลือก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (มีคลิป)

ที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียง 500 ต่อ 244 งดออกเสียง 3

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 การประชุมรัฐสภา เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี โดยการลงคะแนนแบบเปิดเผยรายบุคคล โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อ 2 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ 500 เสียง และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ 244 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา, นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา และนายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส. จากพรรคภูมิใจไทย รวมเสียงที่ลงคะแนนวันนี้ทั้งสิ้น 747 คน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชนะ เป็นนายกรัฐมนตรี คนต่อไป รายละเอียดการลงคะแนนเป็น ดังนี้


  

  

1. นายกนก ลิ้มตระกูล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร

2. นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

3. พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

4. นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.ประชาชาติ เลือก นายธนาธร 

5. นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

6. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

7. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

8. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

9. นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

10. นายกฤติดนัย สันแก้ว ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

11. นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

12. นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

13. พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

14. นายกล้านรงค์ จันทิก ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

15. นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

16. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

17. นายกษิดิศ อาชวคุณ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

18. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ส.ว. -

19. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

20. นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

21. นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

22. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

23. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

24. นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

25. นายการุณ โหสกุล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

26. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

27. นายกิตติ วะสีนนท์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

28. นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

29. นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

30. นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

31. นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

32. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

33. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

34. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

35. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

36. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

37. นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.ประชาชาติ เลือก นายธนาธร 

38. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

39. นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

40. นายเกษม อุประ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

41. นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

42. นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

43. นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

44. นายเกียว แก้วสุทอ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

45. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

46. นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พลังท้องถิ่นไท เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

47. นายโกศล ปัทมะ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

48. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

49. นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

50. นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

51. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

52. นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

53. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

54. นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

55. นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.พลังไทยรักไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

56. นายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

57. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

58. นายคารม พลพรกลาง ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

59. นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

60. นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

61. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

62. นายจเด็จ อินสว่าง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

63. นายจตุพร เจริญเชื้อ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

64. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

65. นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

66. นายจรินทร์ จักกะพาก ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

67. พลโทจเรศักณ์ิ อานุภาพ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

68. ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

69. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

70. นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

71. พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

72. นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

73. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

74. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

75. นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

76. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

77. นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

78. นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

79. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

80. พลตำรวจโทจิตติ รอดบางยาง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

81. น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์   

82. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

83. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

84. นางจิรดา สงฆ์ประชา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

85. นายจิรทัศ ไกรเดชา ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

86. พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

87. นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

88. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

89. นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

90. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

91. นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

92. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

93. นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

94. พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

95. นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

96. นายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

97. นางจุมพิตา จันทรขจร ส.ส.อนาคตใหม่ -ลาป่วย***

98. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

99. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

100. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

101. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

102. นายเจน นำชัยศิริ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

103. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

104. นางเจริญ เรี่ยวแรง ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

105. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

106. นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

107. นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

108. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

109. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

110. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

111. นายเฉลา พวงมาลัย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

112. พลอากาศตรีเฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

113. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

114. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

115. นายเฉลียว เกาะแก้ว ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

116. นางสาวชนก จันทาทอง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

117. นายชยุต สืบตระกูล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

118. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

119. พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

120. นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

121. นายชลิต แก้วจินดา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

122. นายชวน หลีกภัย ส.ส.ประชาธิปัตย์ -งดออกเสียง***

123. พันตำรวจตรีชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

124. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

125. พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

126. นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.พลังท้องถิ่นไท เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

127. นายชัย ชิดชอบ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

128. นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

129. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

130. นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

131. พลเรือเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

132. นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

133. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

134. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

135. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

136. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

137. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

138. พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

139. นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

140. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

141. พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

142. นายชุมพล จุลใส ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

143. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

144. พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

145. นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

146. นายชูศักดิ์ แอกทอง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

147. พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

148. นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

149. นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

150. ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

151. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

152. นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

153. นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

154. นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

155. นายไชยา พรหมา ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

156. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

157. นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ประชาชาติ เลือก นายธนาธร 

158. นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

159. พันตำรวจโทฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

160. พลเรือเอกฐนิธ กิตติออำพน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

161. นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

162. นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

163. นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

164. นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

165. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

166. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

167. นายณรงค์ รัตนานุกูล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

168. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

169. นายณรงค์ อ่อนสอาด ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

170. นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

171. นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

172. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

173. พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์ 

174. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

175. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

176. นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

177. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

178. นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

179. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

180. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.ชาติไทยพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

181. พลเอกดนัย มีชูเวท ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

182. นายดล เหตระกูล ส.ส.ชาติพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

183. นางดวงพร รอดพยาธิ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

184. นายดะนัย มะหิพันธ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

185. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

186. นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

187. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

188. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

189. พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

190. นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

191. พลตำรวจโทตรีทศ รณฤทธิวิชัย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

192. พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

193. นางสาวตรีนุช เทียนทอง ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

194. นายตวง อันทะไชย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

195. นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

196. นายไตรเทพ งามกมล ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

197. นายไตรรงค์ ติธรรม ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

198. พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

199. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

200. นายถวิล เปลี่ยนศรี ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

201. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

202. พลอากาศเอกถาวร มณีพฤกษ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

203. นายถาวร เสนเนียม ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

204. พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.พลังชาติไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

205. นายทรงเดช เสมอคา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

206. นายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

207. นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

208. พลเอกทวีป เนตรนิยม ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

209. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

210. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

211. นายทศพร ทองศิริ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

212. นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

213. นางทัศนา ยุวานนท์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

214. นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

215. นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

216. นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

217. นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

218. ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

219. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

220. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

221. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.ชาติพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

222. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

223. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

224. นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

225. พลเอกธงชัย สาระสุข ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

226. นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

227. นายธนกร ไชยกุล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

228. นางสาวธนพร โสมทองแดง ส.ส.เสรีรวมไทย เลือก นายธนาธร

229. นายธนยศ ทิมสุวรรณ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

230. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

231. นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

232. นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

233. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.อนาคตใหม่ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.***

234. นายธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

235. นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

236. พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

237. นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

238. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

239. นายธานี สุโชดายน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

240. นายธานี อ่อนละเอียด ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

241. นายธารา ปิตุเตชะ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

242. พลเอกธีรเดช มีเพียร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

243. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

244. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

245. นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

246. นายธีระ วงศ์สมุทร ส.ส.ชาติไทยพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

247. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

248. นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

249. นายนพ ชีวานันท์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

250. นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

251. พลเรือเอกนพดล โชคระดา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

252. พลเอกนพดล อินทปัญญา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

253. นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.พลังท้องถิ่นไท เลือก พล.อ.ประยุทธ์

254. นายนพดล มาตรศรี ส.ส.ชาติไทยพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

255. นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

256. นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.เสรีรวมไทย เลือก นายธนาธร

257. นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

258. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

259. นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

260. นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

261. นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

262. พลเอกนาวิน ดาริกาญจน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

263. นายนิกร จำนง ส.ส.ชาติไทยพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

264. นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.พลังปวงชนไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

265. นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

266. นายนิพนธ์ นาคสมภพ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

267. นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

268. นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

269. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ เลือก นายธนาธร 

270. นายนิยม เวชกามา ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

271. นายนิรมิต สุจารี ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

272. นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

273. นายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

274. นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

275. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

276. นางนิสดารก์ เวชยานนท์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

277. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

278. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

279. นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

280. นายบรรชา พงศ์อายุกูล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

281. นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

282. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

283. นายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

284. นายบุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

285. นายบุญฐิณ ประทุมลี ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

286. พลเอกบุญธรรม โอริส ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

287. นายบุญมี สุระโคตร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

288. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

289. นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

290. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

291. นายบุญส่ง ไข่เกษ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

292. พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

293. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

294. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

295. นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

296. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

297. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

298. นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

299. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

300. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

301. นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

302. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

303. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

304. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

305. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

306. นายประภัตร โพธสุธน ส.ส.ชาติไทยพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

307. นางประภาศรี สุฉันทบุตร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

308. นายประภูศักดิ์ จินตะเวช ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

309. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

310. นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

311. นายประมาณ สว่างญาติ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

312. ร้อยเอกประยุทธ เสาวคนธ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

313. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

314. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.เสรีรวมไทย เลือก นายธนาธร 

315. พลเอกประสาท สุขเกษตร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

316. นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

317. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

318.นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

319.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

320.นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

321.นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

322.พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

323.นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

324.นายปริญญา ช่วยเกตุคีรีรัตน์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

325.พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

326.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

327.นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.ครูไทยเพื่อประชาชน เลือก พล.อ.ประยุทธ์

328.นายปัญญา งานเลิศ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

329.นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

330.พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

331.นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

332.นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

333.นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

334.นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

335.นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

336.นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

337.นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.เพื่อชาติ เลือก นายธนาธร 

338.พลเอกโปฎก บุนนาค ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

339.นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

340.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

341.นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

342.พลโทพงศกร รอดชมภู ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

343.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

344.นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

345.นายพยม พรหมเพชร ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

346.นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

347.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

348.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

349.นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

350.พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

351.นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

352.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ส.ว. งดออกเสียง***

353.นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

354.นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

355.นางสาวพรรณิการ์ วานิช ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

356.นายพลเดช ปิ่นประทีป ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

357.นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

358.พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

359.นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

360.นายพัฒนา สัพโส ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

361.พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ ส.ว.เลือก พล.อ.ประยุทธ์

362.นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.ชาติไทยพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

363.นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

364.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

365.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

366.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

367.นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.ประชาธรรมไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

368.นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

369.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

370.นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

371.นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

372.นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

373.พลเอกพิศณุ พุทธวงศ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

374.นายพิศาล มาณวพัฒน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

375.นายพิษณุ พลธี ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

376.พลตำรวจโทพิสัณห์ จุลดิลก ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

377.พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

378.นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

379.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

380.นายพีระเพชร ศิริกุล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

381.นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

382.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

383.นายเพชร เอกกำลังกุล ส.ส.เสรีรวมไทย เลือก นายธนาธร 

384.นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

385.นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

386.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.เพื่อชาติ เลือก นายธนาธร 

387.นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

388.นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

389.พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

390.นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

391.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.ประชาชนปฏิรูป เลือก พล.อ.ประยุทธ์

392.นายไพโรจน์ พ่วงทอง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

393.พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

394.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

395.นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

396.นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

397.นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

398.นางสาวภริม พูลเจริญ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

399.นางสาวภัทรา วรามิตร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

400.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

401.นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

402.นายภาณุ อุทัยรัตน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

403.นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

404.นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

405.นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ เลือก นายธนาธร 

406.นายภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

407.นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

408.นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

409.นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.ไทยศรีวิไลย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

410.นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

411.นายมณเฑียร บุญตัน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

412.นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

413.นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

414.นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

415.นางมนพร เจริญศรี ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

416.พลอากาศเอกมนัส รูปขจร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

417.นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ เลือก นายธนาธร 

418.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

419.นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

420.นายมานพ ศรีผึ้ง ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

421.นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

422.นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

423.นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

424.นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ เลือก นายธนาธร 

425.พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

426.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ เลือก นายธนาธร 

427.นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

428.พันตารวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

429.พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.ประชานิยม เลือก พล.อ.ประยุทธ์

430.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

431.นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง ส.ส.รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

432.นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

433.พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

434.พันตำรวจเอกยุทธกร วงเวียน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

435.นายยุทธนา ทัพเจริญ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

436.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

437.นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.อนาคตใหม่

438.นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

439.นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

440.นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

441.นายระวี รุ่งเรือง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

442.นายระวี มาศฉมาดล ส.ส.พลังธรรมใหม่ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

443.นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

444.นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

445.นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

446.นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

447.นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

448.นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

449.นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

450.นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

451.นายเรวัต วิศรุตเวช ส.ส.เสรีรวมไทย เลือก นายธนาธร 

452.นางสาวละออง ติยะไพรัช ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

453.นายลักษณ์ วจนานวัช ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

454.นางลินดา เชิดชัย ส.ส.เพื่อชาติ เลือก นายธนาธร 

455.พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

456.พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

457.พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

458.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

459.ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

460.นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

461.น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

462.พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

463.นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

464.นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

465.นางสาววรรณวิภา ไม้สน ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

466.นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

467.นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

468.นางวรารัตน์ อติแพทย์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

469.นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.ชาติไทยพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

470.พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

471.พลเอกวลิต โรจนภักดี ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

472.พลเอกวสันต์ สุริยมงคล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

473.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.ชาติพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

474.นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

475.นายวัชรา ณ วังขนาย ส.ส.เสรีรวมไทย เลือก นายธนาธร 

476.พลเอกวัฒนา สรรพานิช ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

477.นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

478.นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

479.นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

480.นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

481.นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

482.นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

483.นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

484.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.ประชาชาติ เลือก นายธนาธร 

485.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

486.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

487.พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

488.นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

489.นายวิทยา ผิวผ่อง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

490.นายวิทยา ทรงคำ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

491.นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

492.พลเอกวินัย สร้างสุขดี ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

493.พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

494.นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

495.นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

496.นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

497.นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

498.นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.เสรีรวมไทย เลือก นายธนาธร 

499.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

500.นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

501.นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

502.นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

503.นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

504.พลตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.เสรีรวมไทย เลือก นายธนาธร 

505.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

506.นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

507.นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

508.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

509.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

510.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

511.นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

512.นายวีระชัย วีระเมธีกุล ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

513.นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

514.นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

515.นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

516.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

517.นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

518.พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

519.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

520.นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

521.นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

522.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ส.ว.เลือก พล.อ.ประยุทธ์

523.พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

524.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

525.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

526.นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

527.นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

528.นายศรีเรศ โกฎคำลือ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

529.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

530.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

531.นายศักดา คงเพชร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

532.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

533.นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

534.นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

535.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

536.พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

537.พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

538.นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

539.นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

540.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร

541.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

542.นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

543.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

544.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

545.นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ส.ส.พลเมืองไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

546.พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

547.นายศุภชัย สมเจริญ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

548.นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

549.นายศุภชัย นพขำ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

550.นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

551.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

552.พลเอกศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

553.พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

554.พลเอกสกล ชื่นตระกูล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

555.นางสาวสกุณา สาระนันท์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

556.หม่อมหลวงสกุล มาลากุล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

557.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.เพื่อชาติ เลือก นายธนาธร 

558.นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

559.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

560.พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

561.พลเอกสนธยา ศรีเจริญ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

562.นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

563.พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

564.นายสม จาตุศรีพิทักษ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

565.นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

566.นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

567.นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

568.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.ประชาภิวัฒน์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

569.นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

570.พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

571.นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

572.นายสมชาติ ประดิษฐพร ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

573.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

574.นายสมชาย เสียงหลาย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

575.นายสมชาย แสวงการ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

576.นายสมชาย หาญหิรัญ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

577.นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

578.พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

579.นายสมเดช นิลพันธุ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

580.พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

581.นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

582.นายสมบัติ อำนาคะ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

583.นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

584.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

585.นายสมพงษ์ โสภณ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

586.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

587.นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

588.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ประชาชาติ เลือก นายธนาธร 

589.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

590.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

591.นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

592.นางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

593.พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

594.พลเอกสมหมาย เกาฏีระ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

595.นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

596.นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

597.นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.ชาติไทยพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

598.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

599.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

600.นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

601.พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

602.นายสราวุธ อ่อนละมัย ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

603.นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

604.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

605.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

606.พลเอกสสิน ทองภักดี ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

607.นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

608.นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

609.นายสัญชัย จุลมนต์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

610.นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

611.นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

612.นายสันติ กีระนันทน์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

613.นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

614.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

615.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

616.นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

617.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

618.นายสาธิต เหล่าสุวรรณ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

619.นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

620.นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

621.นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

622.นายสำราญ ครรชิต ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

623.พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

624.นายสำลี รักสุทธี ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

625.นายสิงหภณ ดีนาง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

626.พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

627.พันโทสินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

628.นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

629.นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

630.นางสิรินทร รามสูต ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

631.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ภูมิใจไทย งดออกเสียง***

632.พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

633.นายสุชัย บุตรสาระ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

634.นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

635.นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

636.นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

637.นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

638.นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

639.น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

640.นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

641.นายสุทิน คลังแสง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

642.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

643.นายสุธี มากบุญ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

644.นางสุนี จึงวิโรจน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

645.นายสุพล จุลใส ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย เลือก นายธนาธร 

646.นายสุพล ฟองงาม ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

647.พลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

648.นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ เลือก นายธนาธร 

649.นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

650.นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

651.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

652.นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

653.นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

654.นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

655.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

656.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

657.นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

658.นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.ประชาธิปไตยใหม่ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

659.พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

660.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

661.รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

662.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

663.พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

664.นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

665.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

666.นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

667.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

668.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

669.นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

670.พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

671.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

672.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

673.นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

674.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

675.นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส.ชาติไทยพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

676.นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

677.พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.เสรีรวมไทย เลือก นายธนาธร 

678.นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

679.พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

680.นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

681.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

682.นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

683.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

684.พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

685.พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

686.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

687.นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

688.นายอนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

689.พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

690.นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

691.นายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

692.นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

693.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

694.นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

695.นายอนุมัติ อาหมัด ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

696.นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ประชาชาติ เลือก นายธนาธร 

697.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ชาติไทยพัฒนา เลือก พล.อ.ประยุทธ์

698.นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

699.นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

700.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

701.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ส.ว.เลือก พล.อ.ประยุทธ์

702.นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

703.นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย

704.นายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

705.นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

706.นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

707.นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

708.นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

709.พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

710.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ลาออก ส.ส.***

711.นายอมร นิลเปรม ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

712.นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

713.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

714.ร้อยตำรวจเอกอรุณ สวัสดี ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

715.นายออน กาจกระโทก ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

716.พลเอกอักษรา เกิดผล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

717.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

718.นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

719.นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

720.นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

721.นายอับดุลบาซิม อาบู ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

722.นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ประชาชาติ เลือก นายธนาธร 

723.นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

724.นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

725.พลเอกอาชาไนย ศรีสุข ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

726.นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

727.นางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

728.นายอารี ไกรนรา ส.ส.เพื่อชาติ เลือก นายธนาธร 

729.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

730.นายอำนาจ วิลาวัลย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เลือก พล.อ.ประยุทธ์

731.พลโทอำพน ชูประทุม ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

732.นายอำพล จินดาวัฒนะ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

733.นายอำไพ กองมณี ส.ส.เสรีรวมไทย เลือก นายธนาธร 

734.พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

735.นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

736.นายอิสสระ สมชัย ส.ส.ประชาธิปัตย์ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

737.นายอุดม คชินทร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

738.นายอุดม วรัญญูรัฐ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

739.พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

740.นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

741.นายอุปกิต ปาจรียางกูร ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

742.พลเอกอู้ด เบื้องบน ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

743.นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

744.นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

745.นายเอกธนัช อินทร์รอด ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

746.นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.อนาคตใหม่ เลือก นายธนาธร 

747.นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

748.นายเอี่ยม ทองใจสด ส.ส.พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

749.นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ส.ส.เพื่อไทย เลือก นายธนาธร 

750.พลตรีโอสถ ภาวิไล ส.ว. เลือก พล.อ.ประยุทธ์

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้