เคาะแล้ว 14 ว่าที่กรรมการ "กสทช." เสนอให้ "สนช." โหวตเลือกเหลือ 7 คน

Last updated: 22 ก.พ. 2561  |  2740 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เคาะแล้ว 14 ว่าที่กรรมการ "กสทช." เสนอให้ "สนช." โหวตเลือกเหลือ 7 คน

คณะกรรมการสรรหาฯ เคาะ 14 คน ผ่านคุณสมบัติ กสทช.ชุดใหม่ เตรียมส่ง สนช. คัดให้เหลือ 7 คน

        วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลงานที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในแต่ละด้าน  ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดลักษณะของความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลงานของแต่ละด้านที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

        ​หลังจากนั้น  คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลงมติเลือกผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้เหลือจำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการที่พึงจะมีในแต่ละด้าน  (๗  ด้าน)  เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเลือกต่อไป  สรุปผลได้  ดังนี้

๑. ด้านกิจการกระจายเสียง  (๒ คน)
    ​(๑) พันเอก กฤษฎา เทอดพงษ์  ​
    ​(๒) ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ​

๒. ด้านกิจการโทรทัศน์  (๒ คน)
​    (๑) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
​    (๒) พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์

๓. ด้านกิจการโทรคมนาคม  (๒ คน)
    ​(๑) นายอธิคม ฤกษบุตร  
​    (๒) นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ  

๔. ด้านวิศวกรรม  (๒ คน)
    ​(๑) พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ
    ​(๒) พันเอก อนุรัตน์ อินกัน

๕. ด้านกฎหมาย  (๒ คน)
    ​(๑) นายมนูภาน ยศธแสนย์
    ​(๒) นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

๖. ด้านเศรษฐศาสตร์  (๒ คน)
    ​(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ
    ​(๒) นายณรงค์ เขียดเดช

๗. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  (๒ คน)
    ​(๑) รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
​    (๒) นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้