อย. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้สมาคมสื่อช่อสะอาด ภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Last updated: 23 มิ.ย. 2566  |  6237 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อย. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้สมาคมสื่อช่อสะอาด ภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

งานแสดงผลงานและมอบรางวัล เครือข่ายการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประจำปี 2566

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จัดงานแสดงผลงานและมอบรางวัล เครือข่ายการดำเนินงานสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) จากชุมชน บวร.ร. และโรงเรียน อย.น้อย ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีชมุชน บวร.ร และโรงเรียน อย.น้อย ที่มีผลงานโดดเด่นผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเขตสุขภาพจากทั่วประเทศ จำนวน 19 แห่ง และได้มานำเสนอผลงานพร้อมจัดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมียุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่สำคัญ คือ การสร้างให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินงานครอบคลุม 3 กลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ โดยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถานศึกษา (โรงเรียน อย. น้อย) ชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) หรือเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ ภาควิชาการ ภาครัฐ สื่อมวลชน องค์กรผู้บริโภค และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี จนสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่ายต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่เครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ามีผลงานที่โดดเด่นดีเยี่ยม ซึ่งประกอบไปด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากระบวนการดำเนินงานสร้างชุมชน บวร.ร. เครือข่ายภาคประชาชนดีเด่น (ORYOR Best Network Award) เครือข่ายชุมชน บวร.ร. และ สถานศึกษา (โรงเรียน อย. น้อย) ที่มีผลงานโดดเด่น (Best Practice) เป็นผู้แทนของแต่ละเขตสุขภาพ และเครือข่ายชุมชน บวร.ร. และสถานศึกษา (โรงเรียน อย. น้อย) ที่มีผลงานโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ระดับประเทศ

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ขอแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่ายทุกท่านทุกหน่วยงาน  ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือขับเคลื่อนงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน ซึ่ง อย. มุ่งหวังให้ทุกเครือข่ายสามารถสร้างผลงานให้คงความเป็นเลิศ รวมทั้งขยายผลและต่อยอดความรู้ ความชำนาญ สู่ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีในที่สุด

          ทั้งนี้นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในครั้งนี้ด้วย โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตสื่อสร้างสรรค์และเผยแพร่รายการวิทยุ อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 แห่งทั่วประเทศ ทุกวันพุธ เวลา 18.00 - 18.30 น. และสารคดีสั้นความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่ปี 2564 จวบถึงปัจจุบัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้