รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 23 เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ป.ป.ท.

Last updated: 16 ธ.ค. 2565  |  5247 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 23 เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ป.ป.ท.

รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 23 เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” ภายใต้โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ฯ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย” พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายพีรพล พิชยวัฒน์ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยที่มีผลต่อค่าดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะกรรมการ สปท.ป.ป.ท. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. จากส่วนกลางและ ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 1-9 ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดทำหลักเกณฑ์และอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเครือข่าย ฯ ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันพระปกเกล้า สำนักงาน ก.พ.ร. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคประชาสังคม เข้าร่วมจำนวน 120 คน ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ชั้น 2 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          สำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เครือข่ายภาคประชาสังคม เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ “เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยในปี พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 17 จังหวัด 171 ตำบล ซึ่งผลการคัดเลือกมีเครือข่ายที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต จำนวนทั้งสิ้น 23 เครือข่าย จากสำนักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และสำนักงาน ปปท. เขต 1-9 ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยม จำนวน 15 เครือข่าย ระดับดีเด่น จำนวน 7 เครือข่าย และระดับดี จำนวน 1 เครือข่าย

ระดับดีเยี่ยม

1.ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์

2.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต

3.ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ต

4.ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5.เครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรี

6.สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งพง

7.สภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง

8.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า

9.เครือข่ายองค์กรชุมชนคนตราด

10.เครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์

11.ศูนย์เบตงต้านโกง

12.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลสำราษฎร์

13.ชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านทุจริต

14.เครือข่ายคณะทำงานประสานงานการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต ภาคใต้ชายแดน

15.เครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

นายพีรพล พิชยวัฒน์ ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

ระดับดีเด่น

1.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลถ้ำพรรณรา

2.สภาองค์กรชุมชนตำบลดอยเต่า

3.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลสันผักหวาน

4.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกระเจา

5.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเขตคลองสามวา

6.เครือข่าย ป.ป.ท. จังหวัดกาญจนบุรี และคณะประสานงานองค์กรชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

7.เครือข่ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ระดับดี

1.เครือข่ายเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้