การแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม

Last updated: 2022-04-27  |  2466 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม

การแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม

เนื่องจาก ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีผลให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิม โดยให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 เข้าแสดงตนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ (ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2565)

**โดยให้แสดงตน และแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศผ่านระบบ e-bcs https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : ebcsdata

ผู้ทดลองประกอบกิจการฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 บริการธุรกิจ , บริการชุมชน , บริการสาธารณะ

Powered by MakeWebEasy.com