ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ อย. ผสานความร่วมมือนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”

Last updated: 28 พ.ค. 2564  |  2896 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ อย. ผสานความร่วมมือนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงแนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" เผยนำเข้ามา 1 ล้านโดส ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เบื้องต้นยังไม่กำหนดราคา สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป และในผู้สูงอายุ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานแถลงข่าว “แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (Sinopharm) ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแถลงข่าว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เพื่อให้การควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด

สำหรับความร่วมมือการนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือเพื่อให้การกระจายวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างทั่วถึง ขณะนี้วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ซึ่งเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้การรับรองแล้ว ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบหมายให้ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารครบถ้วน และได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มีชื่อทางการว่า "BBIBP-CorV" เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) เช่นเดียวกับ “ซิโนแวค” และ “โควาซิน” เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถฉีดได้ตั้งแต่กลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุโดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่จำกัดเรื่องอายุ "ซิโนฟาร์ม" เบื้องต้นทางปักกิ่งสัญญาว่าจะส่งวัคซีนซิโนฟาร์มมาจำนวน 1 ล้านโดส ภายในเดือนมิถุนายน 2564 แต่จะมาอย่างไรนั้นจะต้องดูในเรื่องของโลจิสติกส์อีกครั้ง สำหรับเรื่องราคาวัคซีนซิโนฟาร์ม ขณะนี้กำลังตกลงกันอยู่ ต้องคำนวณจากราคาต้นทุนและอีกหลายอย่าง แต่คาดว่าไม่หนีกับราคาวัคซีนในท้องตลาดเท่าไร เพราะเราไม่คิดเอากำไรมาก และขอย้ำว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนทางเลือก ไม่เกี่ยวกับวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนฉีดฟรี เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหามาด้วยงบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในส่วนของแผนการกระจายวัคซีนนั้น ถ้ารู้จำนวนแน่นอนว่าจะมาถึงเมื่อไรแล้ว เราจะถามไปว่ามีกลุ่มไหนบ้างต้องการวัคซีนตัวนี้ ซึ่งจะต้องมาขอซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่สำคัญคือวัคซีนชนิดนี้ได้รวมค่าประกันกับราคาที่ขายออกไปแล้ว เบื้องต้นมีเอกชนมาติดต่อแล้ว หลักๆ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เลือก "วัคซีนซิโนฟาร์ม" เพราะเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO และง่ายต่อการที่ อย.อนุมัติขึ้นทะเบียน ทำให้เกิดความรวดเร็วในการนำมาใช้ หากประชาชนทั่วไปอยากฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาจจะมีการแยกจุดให้ ซึ่งต้องดูอีกครั้ง เพราะทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีจุดฉีดฟรีของรัฐบาลด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า ในวันนี้ ตนและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณะสุข ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีนโยบายที่จะช่วยรัฐบาลในกาเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนและมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวัคซีน ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมงานกันมาโดยตลอด วันนี้เราได้รับทราบว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการเจรจาทำความตกลงกับผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชน และวันนี้จะเห็นว่าวัคซีนทางเลือกมีจริง ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำให้เกิดขึ้น 

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม กล่าวว่า นับเป็นข่าวดีที่ วัคซีนซิโนฟาร์ม ได้รับการอนุมัติเป็นวัคซีนตัวที่ 5 ที่ อย.ได้อนุมติไปเรียบร้อยแล้ว การใช้วัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ใช้ 2 โดส หรือ 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 20-28 วัน ในส่วนของ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด นำเข้านั้นผลิตโดย สถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (BIBP) ในส่วนของการขึ้นทะเบียนของ อย.เป็นส่วนที่สำคัญมาก แสดงให้เห็นว่าวัคซีนซิโนฟาร์ม มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ทำให้ประชาชนมีวัคซีนใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเอกสารที่ยื่นมานั้นครบถ้วน และเป็นข้อมูลเดียวกับที่ส่งไปยังอนามัยโลก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้