เลขาฯ ป.ป.ท.ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน

Last updated: 22 มี.ค. 2564  |  1608 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เลขาฯ ป.ป.ท.ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ปปง. จเรตำรวจ กรมการปกครอง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ตามที่ปรากฏว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 ได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ผลการสอบสวนโรคเชื่อว่าเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดครั้งนี้ประการหนึ่งเกิดจากการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลที่เข้าชุมนุมมั่วสุมโดยเฉพาะสถานที่เล่นการพนัน แม้การกระทำดังกล่าวจะเป็นความผิด แต่ช่วงที่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยิ่งนับเป็นความเสี่ยงร้ายแรง สมควรให้มีคณะกรมการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมอีกระดับหนึ่ง และติดตามดูแลการทำงานทั้งระบบตลอดจนประสานงาน ให้คำแนะนำการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ วางมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุทำนองนี้ขึ้นอีก 

"สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมายนั้นก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือเป็นความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญา"

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายกฯจึงมีคำสั่ง ให้มีคณะกรมกาตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คณะกรรการ มีอำนาจตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับกรเปิดสถานที่เล่นการพนันจนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ ประสานงาน ตลอดจนให้คำแนะนำการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ในการนำตัวผู้กระทำผิดไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษ และเสนอมาตรการป้องกันหรือการดำเนินการอื่นที่เหมาะสมโดยให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และประสานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลรวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนชี้เบาะแสจากประชาชน แล้วรายงานทางลับให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการตามความจำเป็นหรือทุกรอบ 30 วัน

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น โดยในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีเกี่ยวกับบ่อนการพนัน และกรณีการยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายการพนันรายใหญ่ ของสำนักงาน ปปง. รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลสถานที่เล่นการพนันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้