พิธีรับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

Last updated: 18 ธ.ค. 2563  |  2654 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิธีรับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  และที่ปรึกษา ปอมท. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและพิธีรับโล่พระราชทานอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานวิชาการ อุดมศึกษาไทยสู่สากล” และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ในการประชุมฯ มีการบรรยายจากวิทยากรหลายหัวข้อ อาทิ “การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานวิชาการ อุดมศึกษาไทยสู่สากล”  และ “เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยแบบวาจาและแบบโปสเตอร์ สำหรับในปีนี้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ และเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดังนี้

- อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ กังขาว จาก สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า ปอมท. สร้างปัญญา โอกาส และอนาคต มีภารกิจสำคัญ 3 ด้าน คือการสร้างและพัฒนาคน การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งพวกเราทุกส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกัน เพื่อชี้นำสังคมและตอบโจทย์ประเทศอย่างรู้จริงผ่านการวิจัย ดังเช่นที่สภาอาจารย์ดำเนินการตลอดมา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้