เครือข่ายลดอุบัติเหตุ-สสส. นำสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคใต้และเครือข่ายชมผลงานความสำเร็จภูเก็ตโมเดล “วิถีชีวิตใหม่ เมืองปลอดภัย ท่องเที่ยวปลอดภัย”

Last updated: 29 ต.ค. 2563  |  4086 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ-สสส. นำสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคใต้และเครือข่ายชมผลงานความสำเร็จภูเก็ตโมเดล “วิถีชีวิตใหม่ เมืองปลอดภัย ท่องเที่ยวปลอดภัย”

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ-สสส. นำสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคใต้และเครือข่ายชมผลงานความสำเร็จภูเก็ตโมเดล “วิถีชีวิตใหม่ เมืองปลอดภัย ท่องเที่ยวปลอดภัย” สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ โรงแรมอังสนา ลากูนา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน จัดประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ภาคีสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคใต้ 14 จังหวัดและเครือข่าย ร่วมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมฯว่า "ภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและได้รับความนิยมอย่างมากทั้งคนไทยและต่างชาติ จึงทำให้แต่ละวันปริมาณรถค่อนข้างมาก โดยเฉพาะช่วงหยุดยาวหรือเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นทางจังหวัดจึงมียุทธศาสตร์สร้างความปลอดภัยทางถนน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์  สร้างภาคีเครือข่าย มีมาตรการองค์กร มีการกวดขันวินัยจราจรเคร่งครัดและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทำให้ รถ คน ถนน ปลอดภัย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกขณะนี้ เรายิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค สวมหมวกนิรภัยต้องใส่แมสทุกครั้ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัย ทั้งเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย จนนำไปสู่การเป็น “เมืองปลอดภัย” สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีรายได้ และเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนต่อไป

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า จากศูนย์ข้อมูลอุบติเหตุ Thai RSC โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 26 ตุลาคม 2563 มีผู้เสียชีวิตสะสม 12,094 ราย ผู้บาดเจ็บ 793,839 ราย รวมทั้งหมด  805,933 ราย โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (ข้อมูล ณ วันที่  26 ตุลาคม 2563) มีผู้บาดเจ็บ 14,123 ราย เสียชีวิต 78 ราย และข้อมูลพบว่าจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น รณรงค์ สวมหมวกหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราการสวมหมวกนิรภัยของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการสร้างกระแสรับรู้และความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ โดยอาศัยพลังสื่อมวลชนและเครือข่ายจึงสำคัญ สื่อต้องช่วยกันวิเคราห์เจาะลึกถึงปัญหาสาเหตุที่แท้จริง นำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ลงได้ 

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าการนำมาตรการองค์กรมาขับเคลื่อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงานนับเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับขี่ ปลอดภัย บุคลากรมีจิตสำนึกความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อปี 2557 ได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง 4 องค์กร เพื่อร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนได้แก่ เทศบาลตำบลวิชิต  สถานีตำรวจภูธรวิชิต บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัท โอดี้นิวส์ จำกัด ร่วมกำหนดนโยบาย “ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยคนในองค์กร” รณรงค์ สวมหมวกนิรภัยให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่มีมากกว่า  300 คน โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ได้มีการประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ปี 2557-2562 มีผู้บาดเจ็บ 10 คน ปี 2562 เสียชีวิต 1 ราย และในปี 2563 ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลย นอกจากนี้ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้ ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลโดยมีจุดเสี่ยงจุดอันตรายหลายจุด จากสาเหตุขับเร็วไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ และพื้นถนนมีคราบน้ำมันและทรายบนพื้นผิวจราจร  ซึ่งทางหน่วยงานแก้ไขปรับปรุงโดยนำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฉีดล้างพื้นผิวจราจรให้ สะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ ล้ำออกมาบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางถนน ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรชำรุด เพิ่มแสงสว่าง ติดตั้งป้ายไฟกระพริบแบบแอลอีดี เพื่อให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นส่งผลให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง  

 

นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด

นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาหลักที่สร้างผลกระทบและความสูญเสียต่อประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ในส่วนของสื่อวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลมาจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เป็น "องค์กรขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน" เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อหลายปีที่ผ่านมาได้ผลิตสปอตวิทยุ สารคดีสั้น และรายการวิทยุ "คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย" ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 - 20.00 น. ได้มีการบูรณาการร่วมสื่อเคเบิ้ลทีวี สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อออนไลน์ นำสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วยสำนักงานเครือข่ายลดอุบั ติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ร่วมกับเครือข่ายสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องภาคใต้ร่วมกว่า 70 คนร่วมประชุมในครั้งนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้