สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

Last updated: 17 ก.พ. 2563  |  2635 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครอินทร์ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2563 โดยมีนางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วยนางพิไลวรรณ ศรีขจรกุล นิติกรชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางจุไรพร สุวรรณมณี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้องพร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย


นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่าเนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางประเภททำให้นายจ้าง/สถานประกอบการนิยมใช้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ประกอบกับประเทศไทยมีค่าจ้างที่สูงกว่า ประเทศเหล่านั้น จึงเป็นการดึงดูดให้แรงงานดังกล่าวเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเข้ามาทำงานมีทั้งการเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมาย และเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างโดยอนุญาตให้มีการใช้แรงงาน 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียน มาทำงานในตำแหน่งที่ขาดแคลนดังนี้

นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี 

1. นโยบายในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานอย่างถูกกฎหมายภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ถูกกฎหมาย มีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ แรงงานต่างด้าวได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรวมทั้งเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

สำนักบริการแรงงานต่างด้าว

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 โดยให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ 2 ปี แนวทางการดำเนินการเป็นไปในลักษณะนำเข้าตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) เป็นกรณีพิเศษ โดยที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีแรงงานต่างด้าวในกลุ่มนี้จำนวน 50,000 คน


นางจุไรพร สุวรรณมณี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในกลุ่มดังกล่าว นายจ้างสถานประกอบการไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงเวลาใบอนุญาตทำงานหมดอายุ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขั้นตอน วิธีการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้ กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย (จัดประชุมนายจ้าง) จังหวัดนนทบุรี ในวันนี้

จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ให้กับนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 250  คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย การจ้างแรงงานต่างด้าว และที่สำคัญแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รับการปฏิบัติ และได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายเหมือนกับแรงงานไทย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้