ปปท.ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

ปปท.ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

สำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายธนวัฒน์ สนิกศักดิ์ดี ผอ.ปปท. เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มปฏิบัติการที่ 2 ของคณะตรวจสอบที่ 1 นำโดยจ่าเอกบรรจบ ท้วมวงษ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และคณะร่วมกับผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ไปดำเนินการสร้างระบบฝาระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี (องค์กรปกครองท้องถิ่น) ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 924 คน ทั้งนี้ ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

นางสุกัญญา สุขการณ์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับนำตรวจเยี่ยม ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะนำข้อมูลที่ได้ไปสรุปในการนำเสนอไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ เกิดความคุ้มค่าแก่เงินงบประมาณของแผ่นดิน ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com