เครือข่ายลดอุบัติเหตุ หนุนสร้างมาตรการองค์กรลดอุบัติเหตุทางถนน ชูต้นแบบโรงงานดีเด่น เน้นคุณภาพคู่ผลกำไร ความปลอดภัยต้องมาก่อน

Last updated: 2019-10-18  |  3617 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ หนุนสร้างมาตรการองค์กรลดอุบัติเหตุทางถนน ชูต้นแบบโรงงานดีเด่น เน้นคุณภาพคู่ผลกำไร ความปลอดภัยต้องมาก่อน

สคอ. สสส. รวมพลังเครือข่ายหนุนสร้างมาตรการองค์กรลดอุบัติเหตุทางถนน ชูต้นแบบโรงงานดีเด่น เน้นคุณภาพคู่ผลกำไร ความปลอดภัยต้องมาก่อน เผยจัดหมวกให้ยืม แนะใช้กฎ ชวนครอบครัว ชุมชนร่วม เกิดความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 1 ภาคกลาง จัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ) สำนักงานกองทุนสนับสนับการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ร่วมวิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและแนวทางนำเสนอร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายสู่การปฏิบัติและเห็นผลจริง ซึ่งมีแกนนำผู้บริหารทั้งสื่อมวลชนและเครือข่ายร่วมประชุม ได้แก่ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นายกิตติ วงศ์รัตนาวุธ อุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายประยูร ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด นายธนาธิป บุญญาคม สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ และภาคีเครือข่ายร่วมประชุมอีกกว่า 80 คน

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งหวังให้สื่อมวลชนและภาคีร่วมเป็นเจ้าภาพสื่อสารถึงประชาชนและสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง โดยสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าภาพ ร่วมคิดผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ขับเคลื่อนดำเนินการอย่างจริงจัง เนื่องจากสื่อมวลชนมีพลังในการสื่อสาร จึงอยากชวนให้สะท้อนปัญหาพื้นที่ สื่อสารและผลักดันอย่างเป็นระบบทั้งรถ คน ถนน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จุดเสี่ยง เพื่อสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานในอนาคต

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้เน้นการสื่อสารเรื่องมาตรการองค์กรสร้างความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มบริษัทโรงงานเอกชน ที่มีการดำเนินงานดีเยี่ยม สามารถทำให้บุคลากรและคนในชุมชนเกิดความตระหนัก ร่วมมือและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากอุบติเหตุทางถนนลงได้ โดย สคอ.ได้นำคณะสื่อมวลชนและภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เรียนรู้การทำงานของพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งที่ผ่านมามาตรการภาครัฐที่ดำเนินการยังมีข้อจำกัด ไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมได้ทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงาน องค์กร ต้องช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับคนในองค์กรตนเอง เพราะหากพนักงานปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน องค์กรจะได้คนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทำงานและสามารถลดต้นทุนไม่ต้องฝึกงานคนใหม่ทดแทนคนเดิมที่สูญเสีย ลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนลงไปได้อย่างมหาศาล

นายมาซายูกิ คิคุชิ ประธานบริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด

นายมาซายูกิ คิคุชิ ประธานบริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า บริษัทตระหนักและเห็นถึงความสำคัญต่อคุณภาพพนักงานเป็นอันดับแรก ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานแห่งนี้ 2,000 กว่าคน  เมื่อพนักงานมีคุณภาพจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น และทำให้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพได้ ดังคำขวัญที่ว่า "คุณภาพคู่ผลกำไร ความปลอดภัยต้องมาก่อน" นอกจากนี้ได้รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน สวมหมวกนิรภัย 100% เช่น จัดเตรียมหมวกนิรภัยไว้ให้ยืม แม้ไม่มีหมวกนิรภัยเป็นของตนเองก็สามารถยืมใช้ได้ การจัดกิจกรรมสวัสดีรถจักรยานยนต์ทุกวันอังคาร ให้ผู้บริหารและหัวหน้างานให้คำแนะนำเรื่องกฎจราจร จัดให้มีที่จอดรถที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ ตรวจสอบวันหมดอายุของ พ.ร.บ.และป้ายภาษี เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชน สร้างการรับรู้ทั้งตัวพนักงานงาน ครอบครัวและชุมชนรอบข้าง โดยหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พนักงานสวมหมวกนิรภัยและใส่สายรัดคาง 100% เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในบริษัทฯ ส่วนพนักงานที่ไม่มีหมวกนิรภัยและจำเป็นต้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับบ้าน จะยืมหมวกนิรภัยที่จัดเตรียมไว้สำหรับยืมไปสวมใส่ก่อนและนำมาคืนภายหลัง

นอกจากนี้ ยังได้มีความร่วมมือภาคีต่างๆ เช่น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ชุมชนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ครอบครัวของพนักงาน ร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศในแถบอาเซียน มีการปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัย100% กันเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับประเทศไทยอาจจะมีบริบทและความซับซ้อนที่อาจจะแตกต่างกัน จึงต้องมีการรณรงค์อย่างเข้าใจและจริงจัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวพนักงานและครอบครัว เมื่อพนักงานมีความปลอดภัยทั้งคุณภาพร่างกายและจิตใจก็พร้อมทำงาน ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดอย่างแน่นอน

ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน

นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจไทย อุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอย่างมหาศาล เพราะการเสียชีวิตจากและบาดเจ็บทั้งทางกายและใจจากอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ประสบภัยและครอบครัวสูญเสียผลิตภาพ ส่งผลต่อต้นทุนผลิตภาพโดยรวมของประเทศ แม้ว่าอุบัติเหตุทางถนนก่อเกิดความสูญเสียที่มีมูลค่ามหาศาล คนไทยจำนวนมากก็ยังขาดความตระหนักรู้ถึงภัยจากอุบัติเหตุทางถนนต่อตนเองและสังคมโดยรวม ทำให้พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น การรณรงค์ด้านปัญหาความปลอดภัยทางถนนจึงเป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกและระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งจะช่วยปรับพฤติกรรมการขับขี่ของคนอีกด้วย

นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด

นายประยูร ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

นายธนาธิป บุญญาคม สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ

นายกิตติ วงศ์รัตนาวุธ อุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นองค์กรขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณะ ระหว่าง สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยมีข้อตกลงร่วมนำเสนอข้อมูลข่าวสารกระจายสู่ประชาชนผ่านการสื่อสารสาธารณะในทุกช่องทางคลอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดจนสร้างกระแสความปลอดภัยทางถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ความพิการและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ในปี 2562 - 2563 จะจัดประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยในครั้งนี้สมาคมสื่อช่อสะอาด ได้นำสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 26 จังหวัดภาคกลาง รวม 26 คน ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชัยนาท นครปฐม และกรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

  1. โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ SCG
  2. การประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Powered by MakeWebEasy.com