สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัลเลิศรัฐ "การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต"

Last updated: 14 ก.ย. 2562  |  1608 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัลเลิศรัฐ "การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต"

สำนักงาน ป.ป.ท. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ในผลงาน : การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยนายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าที่ ร.ท.เจนรบ  พละเดช หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และนายโฆษิต เหล่าสุวรรณ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม และคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 4 เข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี (Thailand Excellent Participatory Governance Awards: TEPGA) จากนาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 "Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน"  โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมแสดงความยินดี

นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า  สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภท “สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม Effective Change”  ในชื่อผลงานการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต โดย ปปท. เขต 4 ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ  กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ได้นำเสนอแนวคิดในการดึงภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม โดยจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตขึ้นภายในสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งที่จะสนับสนุนให้มีเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต และร่วมสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการแจ้งเบาะแส แจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต การปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน เยาวชน และภาคเอกชน การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตในพื้นที่เขต 4 และกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ รวม 12 จังหวัด รวมถึงค้นหาแกนนำที่มีศักยภาพและความพร้อมมาพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีรหัสลับประจำตัวเครือข่าย เพื่อใช้เป็นรหัสในการแจ้งข้อมูลต่างๆ 

ทั้งนี้ "รางวัลเลิศรัฐ" เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้