รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: Dec 12, 2017  |  2741 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายการศาลปกครองพบประชาชน ดาวน์โหลด

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 19.30-20.00 น.

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง สัมภาษณ์ในหัวข้อ "ลาศึกษากับการกลับเข้ามาทำงานต่อ"

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ข้าราชการมีสิทธิที่จะลาไปศึกษาต่อในระหว่างทำงานได้หรือไม่
 • หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดไว้ว่าอย่างไร
 • เมื่อครบกำหนดวันลาศึกษาต่อและขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม แต่หน่วยงานไม่อนุญาตถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่
 • มีการกระทำใดบ้างที่ถือว่าเป็นการผิดสัญญารับทุนศึกษาต่อ

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน”

 • วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
 • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

 • นางสาวพรนภา บุญฤทธิ์

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานศาลปกครอง
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง ตัด/ต่อ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ

 • นางสาวกวิสรา พุกเกษม
 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

 • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว ของสำนักงานศาลปกครอง ตามสัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
 • ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

 • บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

 • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 • ดาวน์โหลดรายการล่วงหน้าเป็นไฟล์.MP3
 • รับลิ้งก์สัญญานถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 128Kb/s http://radio1.chorsaard.net:9999
 • เว็บไซต์สมาคมสื่อช่อสะอาด www.chorsaard.or.th หรือ www.chorsaard.net
 • เว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ช่องทางการส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

 

Powered by MakeWebEasy.com