เลขาฯกกต.เชิญชวนคนกรุงเทพฯมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-สก.

Last updated: 22 พ.ค. 2565  |  1682 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เลขาฯกกต.เชิญชวนคนกรุงเทพฯมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-สก.

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจความเรียบร้อยเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. พบภาพรวมเรียบร้อยดีพร้อมเชิญชวนคนกรุงเทพฯออกมาใช้สิทธิตั้งแต่เช้าเพื่อลดความแออัด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง พร้อมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 56 เต็นท์บริเวณหมู่บ้าน ต.รวมโชค เขตลาดพร้าว  ซึ่งในการตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง กันตั้งแต่เช้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางและลดความแออัดของผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม ไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

สำหรับวันเลือกตั้งก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น แต่หากหมดอายุจะใช้ไม่ได้ ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ดังนี้

การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร

  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (ได้รับบัตรเลือกตั้งสีน้ำตาล)
  • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   (ได้รับบัตรเลือกตั้งสีชมพู)

 

Powered by MakeWebEasy.com