ที่ประชุม 5 ว่าที่ ‘กสทช.’ ลงมติเลือก ‘ศ.คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์’ นั่งประธานฯ

Last updated: 2022-01-14  |  1519 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ที่ประชุม 5 ว่าที่ ‘กสทช.’ ลงมติเลือก ‘ศ.คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์’ นั่งประธานฯ

ที่ประชุม 5 ว่าที่ ‘กสทช.’ มีมติเลือก ‘ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์’ นั่งตำแหน่ง ‘ประธาน กสทช.’ ขณะที่ ‘ประธานวุฒิสภา’ ส่งรายชื่อกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯต่อไป

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เชิญผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ , ศาสตราจารย์ พิรงรอง รามสูต , ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ , นายต่อพงศ์ เสลานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ศุภัช ศุภชลาศัย มาประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน กสทช. ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเลือก ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้นำผลการเลือกกันเองดังกล่าวแจ้งให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาทราบแล้ว และประธานวุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 16 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ จบปริญญาตรี 2 ใบ ได้แก่ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเป็นแพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาต่อหลักสูตร แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์, Los Angeles County University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California, USA และศึกษาในระดับเทียบเท่าปริญญาเอก แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ, Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, USA

ประวัติการทำงาน เคยเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, นายกสมาคมมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย, เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด, กรรมการบริษัท บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Powered by MakeWebEasy.com