กสทช. อนุญาตคลื่นวิทยุบริการสาธารณะ ระยะเวลาการอนุญาต 5 ปี 2565-2570

Last updated: 2022-01-13  |  7032 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กสทช. อนุญาตคลื่นวิทยุบริการสาธารณะ ระยะเวลาการอนุญาต 5 ปี 2565-2570

ประกาศ กสทช. อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงโดยที่ประชุมมีมติอนุญาตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 24 หน่วยงาน 389 คลื่นความถี่ ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต 5 ปีนับถัดจากวันที่ 3 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม จำนวน 239 สถานี

01 กรุงเทพมหานคร

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.50 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงศึกษา FM 92.00 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียง Energy 90.5 FM 90.50 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 06 FM 102.50 MHz
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ FM 91.00 MHz
 7. สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104.00 MHz
 8. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94.00 MHz
 9. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 90.00 MHz
 10. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ FM 98.00 MHz
 11. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ขส.ทบ. FM 102.00 MHz
 12. สถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร 1 FM 94.50 MHz
 13. สถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร FM 100.00 MHz
 14. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 103.50 MHz
 15. สถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน FM 96.00 MHz
 16. สถานีวิทยุกระจายเสียงพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน FM 104.50 MHz
 17. สถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ FM 89.00 MHz
 18. สถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ FM 91.50 MHz
 19. สถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร 2 FM 103.00 MHz
 20. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106.00 MHz
 21. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 93.00 MHz
 22. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 88.50 MHz
 23. สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย FM 99.50 MHz
 24. สถานีวิทยุกระจายเสียง 101 กองบัญชาการกองทัพไทย FM 101.00 MHz
 25. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษ Radio Thailand English Services FM 88.00 MHz
 26. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.50 MHz
 27. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อศิลปะและวัฒนธรรม FM 93.50 MHz
 28. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง FM 95.50 MHz
 29. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.00 MHz
 30. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Happy FamilyRadio FM 105.00 MHz
 31. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภากรุงเทพมหานคร FM 87.50 MHz

02 นนทบุรี

ไม่มี

03 จังหวัดปทุมธานี

ไม่มี

04 จังหวัดสมุทรปราการ

ไม่มี

05 จังหวัดจันทบุรี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 016 จันทบุรี FM 93.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 4 จันทบุรี FM 88.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี FM 90.25 MHz

06 จังหวัดตราด

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 10 ตราด FM 93.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด FM 92.75 MHz

07 จังหวัดระยอง

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดระยอง FM 100.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงราชดําริสัมพันธ์ 1 ระยอง FM 102.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดระยอง FM 105.25 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง FM 91.75 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดระยอง FM 87.75 MHz

08 จังหวัดชลบุรี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 14 FM 98.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา FM 104.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz

09 จังหวัดสุพรรณบุรี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz

10 จังหวัดกาญจนบุรี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี FM 97.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่ 17 FM 92.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี FM 94.25 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดกาญจนบุรี FM 106.25 MHz

11 จังหวัดสิงห์บุรี

ไม่มี

12 จังหวัดชัยนาท

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท FM 91.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดชัยนาท FM 96.25 MHz

13 จังหวัดปราจีนบุรี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองพลทหารราบกองที่ 2 รักษาพระองค์ FM 88.25 MHz

14 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไม่มี

15 จังหวัดสระแก้ว

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz

16 จังหวัดนครนายก

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า FM 89.75 MHz

17 จังหวัดอ่างทอง

ไม่มี

18 จังหวัดสระบุรี

ไม่มี

19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไม่มี

20 จังหวัดลพบุรี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่ 13 FM 98.75 MHz

21 จังหวัดราชบุรี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมสรรพาวุธทหารบก FM 99.25 MHz

22 จังหวัดนครปฐม

ไม่มี

23 จังหวัดเพชรบุรี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี FM 95.75 MHz

24 จังหวัดสมุทรสาคร

ไม่มี

25 จังหวัดสมุทรสงคราม

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า FM 107.50 MHz

26 จังหวัดขอนแก่น

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 020 ขอนแก่น FM 107.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ ขอนแก่น FM 104.50 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกองทัพบก ภาคที่ 2 ขอนแก่น FM 88.25 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz

27 จังหวัดมหาสารคาม

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM 102.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 014 มหาสาคาม FM 98.00 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จังหวัดมหาสารคาม FM 105.50 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม FM 106.50 MHz

28 จังหวัดกาฬสินธ์

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ FM 93.00 MHz

29 จังหวัดร้อยเอ็ด

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด FM 101.50 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 4 จังหวัดร้อยเอ็ด FM 98.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกองทัพ ภาคที่ 2 ร้อยเอ็ด FM 95.50 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด FM 94.00 MHz

30 จังหวัดอุบลราชธานี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 08 อุบลราชธานี FM 105.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ อุบลราชธานี FM 99.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกภาคที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี FM 95.75 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 9 อุบลราชธานี FM 104.00 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี FM 98.50 MHz
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดอุบลราชธานี FM 87.50 MHz

31 จังหวัดศรีสะเกษ

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ FM 100.25 MHz

32 จังหวัดสุรินทร์

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 019 สุรินทร์ FM 107.50 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกองทัพบก ภาคที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ FM 90.25 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ FM 93.50 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ FM 97.50 MHz

33 จังหวัดอำนาจเจริญ

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอํานาจเจริญ FM 103.25 MHz

34 จังหวัดยโสธร

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดยโสธร FM 105.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกองทัพบก ภาคที่ 2 จังหวัดยโสธร FM 100.00 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร FM 90.00 MHz

35 จังหวัดนครราชสีมา

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 03 นครราชสีมา FM 90.50 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงราชดําริสัมพันธ์ 2 จังหวัดนครราชสีมา FM 89.25 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา FM 94.25 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกองทัพบก ภาคที่ 2 นครราชสีมา FM 107.25 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดนครราชสีมา FM 87.50 MHz

36 จังหวัดบุรีรัมย์

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 021 บุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกภาคที่ 2 บุรีรัมย์ FM 100.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

37 จังหวัดชัยภูมิ

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายสุรินทรภักดี จังหวัดชัยภูมิ FM 88.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ FM 92.75 MHz

38 จังหวัดอุดรธานี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 09 อุดรธานี FM 104.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดนค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี FM 100.25 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด" อุดรธานี FM 105.75 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี FM 93.75 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดอุดรธานี FM 87.50 MHz

39 จังหวัดหนองคาย

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 12 หนองคาย FM 95.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย FM 90.50 MHz

40 จังหวัดหนองบัวลำภู

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลําภู FM 97.25 MHz

41 จังหวัดเลย

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 4 จังหวัดเลย FM 92.50 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกองทัพบก ภาคที่ 2 จังหวัดเลย FM 90.00 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย FM 95.25 MHz
  FM 95.25 MHz

42 จังหวัดนครพนม

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพบก ภาคที่ 2 นครพนม FM 98.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 7 นครพนม FM 97.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz

43 จังหวัดสกลนคร

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 017 สกลนคร FM 96.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 4 จังหวัดสกลนคร FM 101.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สํานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 94.75 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร FM 91.25 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดสกลนคร FM 87.75 MHz

44 จังหวัดบึงกาฬ

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย FM 104.25 MHz

45 จังหวัดมุกดาหาร

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร FM 99.25 MHz

46 จังหวัดลำปาง

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดลําปาง FM 91.50 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดลําปาง FM 101.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลําปาง FM 97.00 MHz

47 จังหวัดแพร่

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายพญางําเมือง จังหวัดแพร่ FM 106.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดแพร่ FM 103.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ FM 91.00 MHz

48 จังหวัดตาก

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายพระเจ้าตาก จังหวัดตาก FM 94.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก FM 102.00 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อําเภอแม่สอด FM 103.75 MHz

49 จังหวัดเชียงใหม่

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM 100.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 012 กําแพงแสน FM 102.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด" เชียงใหม่ FM 105.75 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ FM 101.50 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 11 เชียงใหม่ FM 88.00 MHz
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
 7. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 98.00 MHz
 8. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ FM 89.25 MHz
 9. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดเชียงใหม FM 106.75 MHz

50 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน FM 104.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน FM 90.50 MHz

51 จังหวัดลำพูน

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงราชดําริสัมพันธ์ 3 จังหวัดลําพูน FM 105.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดลําพูน FM 107.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลําพูน FM 95.00 MHz

52 จังหวัดพิษณุโลก

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 010 พิษณุโลก FM 95.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก FM 104.25 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก FM 94.25 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดพิษณุโลก FM 92.25 MHz

53 จังหวัดเพชรบูรณ์

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ FM 104.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สํานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย FM 99.00 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ FM 102.75 MHz

54 จังหวัดอุตรดิตถ์

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 6 จังหวัดอุตรดิตถ์ FM 90.50 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ FM 97.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ FM 96.75 MHz

55 จังหวัดสุโขทัย

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดสุโขทัย FM 102.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย FM 93.75 MHz

56 จังหวัดเชียงราย

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย FM 103.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 015 เชียงราย FM 94.25 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงราย FM 92.75 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จังหวัดเชียงราย FM 90.75 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 100.25 MHz
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz

57 จังหวัดพะเยา

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดพะเยา FM 106.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพะเยา FM 107.25 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา FM 95.25 MHz

58 จังหวัดน่าน

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 018 น่าน FM 96.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดน่าน FM 99.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน FM 94.75 MHz

59 จังหวัดนครสวรรค์

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 04 ตาคลี FM 95.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครสวรรค์ FM 105.75 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ FM 98.25 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ FM 93.25 MHz

60 จังหวัดอุทัยธานี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สํานักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 88.75 MHz

61 จังหวัดกำแพงเพชร

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 6 จังหวัดกําแพงเพชร FM 90.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดกําแพงเพชร FM 105.00 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกําแพงเพชร FM 97.75 MHz

62 จังหวัดพิจิตร

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิจิตร FM 88.25 MHz

63 จังหวัดสงขลา

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ FM 88.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 011 หาดใหญ่ FM 107.00 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดนค่ายรามคําแหง จังหวัดสงขลา FM 104.00 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดสงขลา FM 107.75 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 6 สงขลา FM 94.50 MHz
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา FM 89.50 MHz
 7. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา FM 90.50 MHz
 8. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดสงขลา FM 103.25 MHz

64 จังหวัดสตูล

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 9 จังหวัดสตูล FM 91.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล FM 95.50 MHz

65 จังหวัดปัตตานี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 ปัตตานี FM 93.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี FM 101.00 MHz

66 จังหวัดยะลา

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ 7 จังหวัดยะลา FM 100.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา FM 92.00 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา FM 94.25 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา FM 95.00 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง FM 93.00 MHz
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดยะลา FM 89.00 MHz

67 จังหวัดนราธิวาส

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 9 จังหวัดนราธิวาส FM 88.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ 6 จังหวัดนราธิวาส FM 92.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 15 นราธิวาส FM 94.75 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สํานักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 99.10 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส FM 98.25 MHz
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุไหงโก-ลก FM 106.50 MHz

68 จังหวัดภูเก็ต

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด" ภูเก็ต FM 95.00 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต FM 107.25 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต FM 102.25 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 3 ภูเก็ต FM 88.00 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดภูเก็ต FM 99.25 MHz

69 จังหวัดพังงา

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 8 จังหวัดพังงา FM 106.50 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 14 พังงา FM 97.25 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา FM 100.00 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา FM 90.25 MHz

70 จังหวัดกระบี่

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz

71 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครศรีธรรมราช FM 91.50 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดนค่ายศรีนครินทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช FM 92.50 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช คลื่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม FM 93.50 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อําเภอทุ่งสง FM 97.00 MHz

72 จังหวัดตรัง

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 9 จังหวัดตรัง FM 106.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 ตรัง FM 103.00 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง FM 91.25 MHz

73 จังหวัดพัทลุง

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 9 จังหวัดพัทลุง FM 90.75 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 พัทลุง FM 89.25 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง FM 98.00 MHz

74 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 07 สุราษฎร์ธานี FM 98.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี FM 99.00 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 สุราษฎร์ธานี FM 92.25 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฏร์ธานี FM 89.75 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฏร์ธานี FM 95.50 MHz
 6. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
 7. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 87.50 MHz

75 จังหวัดระนอง

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง FM 107.25 MHz

76 จังหวัดชุมพร

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงราชดําริสัมพันธ์ 4 จังหวัดชุมพร กองบัญชาการตํารวจสันติบาล FM 104.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชุมพร FM 94.25 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 ชุมพร FM 107.50 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร FM 100.00 MHz

77 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 05 ประจวบคีรีขันธ์ FM 91.25 MHz
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายพระมงกุฎเกล้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ FM 100.25 MHz
 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารราบ FM 96.25 MHz
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ FM 102.25 MHz
 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ FM 89.25 MHz

ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

 1. โทรศัพท์ 081-616-6955
 2. อีเมล chorsaard@gmail.com
 3. สแกน QRcode หรือเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์แอด @chorsaard

 :: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

1. รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม จำนวน 239 สถานี

2. รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม จำนวน 150 สถานี

3. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

Powered by MakeWebEasy.com