กมธ. เทคโนโลยีฯ รับหนังสือจากนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด เพื่อขอให้คงสถานภาพการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม เครื่องส่ง 500 วัตต์

Last updated: 14 ธ.ค. 2564  |  5424 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กมธ. เทคโนโลยีฯ รับหนังสือจากนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด เพื่อขอให้คงสถานภาพการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม เครื่องส่ง 500 วัตต์

กมธ. เทคโนโลยีฯ รับหนังสือจากนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด เพื่อขอให้คงสถานภาพการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม เครื่องส่ง 500 วัตต์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายนิพนธ์ นาคสมภพ โฆษกคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา รับหนังสือจากนายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ในนามผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และคณะ เพื่อขอให้คงสถานภาพการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม เครื่องส่ง 500 วัตต์ เนื่องจากที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ให้มีผลสิ้นสุดในวันที่ 3 เมษายน 2565 และที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ พ.ศ. ....

ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง มีความยินดีเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ แต่ตามร่างประกาศดังกล่าวกำหนดให้ใช้กำลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Radiated Power) ได้ไม่เกิน 100 วัตต์ ซึ่งขัดแย้งกับประกาศ กสทช. ฉบับเดิมที่กำหนดให้ใช้เครื่องส่ง 500 วัตต์ โดย กสทช. ได้ออกใบอนุญาตทำ ใช้ ตั้ง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาคำร้องดังกล่าว และมีมติให้ กสทช. กำหนดให้ใช้เครื่องส่ง 500 วัตต์เดิมได้ออกอากาศจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อไม่สร้างภาระและความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และช่วงสถานการณ์ Covid-19 เกินสมควรแก่ผู้รับอนุญาตทดลองฯ เพื่ออนุรักษ์สื่อชุมชนให้คงอยู่คู่สังคมไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารระหว่างประชาชนสู่ภาครัฐเพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายสุทนต์ กล้าการขาย กล่าวว่าตามที่ กสทช. ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ พ.ศ. .... กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 50 วัตต์ (ต้นทาง) ขอบข่ายกำลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum Effective Radiated Power) ไม่เกิน 100 วัตต์ (ปลายทาง) ห้ามใช้โมดูลเกิน 300 วัตต์ นั้น ทำให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตั้งแต่ปี 2555 ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส เพราะต้องทำลายเครื่องส่งที่มีอยู่เดิมมูลค่ากว่า 200,000 บาท จำต้องจัดซื้อเครื่องส่งใหม่ เมื่อตรวจสอบตามท้องตลาดและโรงงานผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ พบว่าขณะนี้ไม่มีการผลิตเครื่องส่ง 50 วัตต์ ชิปเซ็ทและอุปกรณ์ต่างๆ ขาดตลาด หากต้องออกแบบและผลิตขึ้นมาใหม่ต้องใช้เวลานานหรืออาจทำให้เกิดปัญหาคลื่นรบกวนกิจการวิทยุการบิน แนวทางการบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อน ขอให้ กสทช. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงไม่เกิน 500 วัตต์ ขอบข่ายสำหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

"สรุปให้ใช้เครื่องส่งและสายอากาศเดิมครับ" สุทนต์ กล่าวเพิ่มเติม

ขอขอบคุณภาพข่าวจากกลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ รัฐสภา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้