รายการ “พช.พบประชาชน” วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00-18.30 น.

Last updated: 2021-12-02  |  1182 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ “พช.พบประชาชน” วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00-18.30 น.

ความสำเร็จบทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. โดยนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

รายการ “พช.พบประชาชน”

  • วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
  • เวลา 18.00-18.30 น.

 

ผู้ดำเนินรายการ

  • นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์

 

ผู้ผลิตรายการ

  • กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  • สมาคมสื่อช่อสะอาด

 

ห้องบันทึกเสียง

  • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้ควบคุมรายการ 

  • นายสุทนต์ กล้าการขาย
  • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

 

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 

ช่องทางการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

  • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

 

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

Powered by MakeWebEasy.com