บอร์ดสรรหา กสทช.รับรอง 7 รายชื่อว่าที่ กสทช.ชุดใหม่

Last updated: 2021-09-05  |  4897 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บอร์ดสรรหา กสทช.รับรอง 7 รายชื่อว่าที่ กสทช.ชุดใหม่

คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อว่าที่บอร์ดกสทช.ใหม่ แล้วครบ 7 คน หลังปิดแสดงวิสัยทัศน์จากผู้สมัคร 78 คน

มีรายงานข่าวจากคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ว่าคณะกรรมการฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติเป็นว่าที่บอร์ด กสทช.ชุดใหม่ สรุปจำนวน 7 คนดังนี้

1. ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

2. ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

3. ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

5. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์

6. ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ดังนี้

ด้านกฎหมาย คือ ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ

ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

ทั้งนี้ เป็นการเลือกจากผู้สมัครทั้งหมด 78 คน ไม่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  - 3 กันยายน 2564 จำนวน 1 คน โดยเป็นการคัดเลือกด้วยคะแนนสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อทั้งหมดนี้ จะนำส่งวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติอีกภายใน 60 วัน และคาดว่าวุฒิสภาจะโหวตในช่วงเปิดประชุมสภาอีกครั้งเดือนพฤศจิกายน นี้ โดยผู้จะได้เป็นบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ต้องได้รับการโหวตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนวุฒิสภาที่มีอยู่ หากสาขาไหนไม่ได้รับเลือกให้ไปสรรหาใหม่ โดยผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจะเข้ารับการสรรหาใหม่ไม่ได้

ทั้งนี้บอร์ด กสทช.จะมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี แทนที่บอร์ดชุดปัจจุบันที่อยู่ในตำแหน่งมายาวนานตั้งแต่ปี 2554 กำลังจะครบ 10 ปีในช่วงปลายปีนี้

Powered by MakeWebEasy.com