รายการ “เปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย” วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: 1 ก.ย. 2564  |  6215 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ “เปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย” วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 19.30-20.00 น.

นายณัฐพงศ์ ศรีนาค นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง โกงเงินประกันคุณภาพทางวิชาการ เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย

        โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต “รายการวิทยุเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย” สนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2564

        รายการวิทยุเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการเผยแพร่คดีทุจริต จะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการทุจริตที่เคยเกิดขึ้น เมื่อประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนการทุจริตและพบเห็นการทุจริตแล้วก็จะช่วยในการแจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ ป.ป.ช. จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รับทราบถึงบทลงโทษหรือผลที่จะได้รับ อันจะทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำการทุจริต

        การให้ความรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกลไกภาคประชาชนเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากภาคประชาชนสามารถสอดส่องดูแลปัญหาการทุจริตได้ทั่วถึงกว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงสร้างใหญ่ การดำเนินการตามขั้นตอนที่เชื่องช้าและถูกแทรกแซงได้ง่าย ซึ่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ในสังคมยังไม่ให้ความสนใจและยังไม่ตระหนักต่อปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำ จึงปล่อยให้การทุจริตดำเนินไปอย่างไร้การตรวจสอบทางสังคม อีกทั้งคนทุจริตยังถูกยกย่องจากคนในสังคมอีกด้วย เนื่องจากผู้กระทำทุจริตดังกล่าวจะมีทั้งเงินและอำนาจ การตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบการทุจริตแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น การขับเคลื่อนภาคประชาชนจึงเป็นพลังสำคัญในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลการทำงานของภาครัฐ ทั้งนี้ หน่วยงานที่สำคัญด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต จึงมีหน้าที่สำคัญในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ประชาชนเมื่อประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็จะทำให้การทุจริตคอร์รัปชันได้ยากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีประชาชนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นการสร้างวัฒนธรรมความสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ทำให้ผู้กระทำผิดเกิดความละอายที่จะกระทำการทูจริต และหากกระทำการทุจริตก็จะถูกกดดัน จนไม่สามารถมีที่ยืนในสังคมได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายการวิทยุเปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย นี้จะเป็นประโยชนต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถสร้างเครือข่ายการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

รายการ “เปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย”

 • วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
 • เวลา 19.30-20.00 น.

 

ผู้ดำเนินรายการ

 • นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง
 • นายสุทนต์ กล้าการขาย

 

ผู้ผลิตรายการ

 

ห้องบันทึกเสียง

 

ผู้ควบคุมรายการ 

 • นายสุทนต์ กล้าการขาย สมาคมสื่อช่อสะอาด
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย สมาคมสื่อช่อสะอาด
 • นางสาวนิลุบล สุวรรณ สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช.
 • นางสาวทิพากร คำเกิด กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

 

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 

ช่องทางการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 

การรับฟังผ่านช่องทาง ONAIR และ ONLINE

 • เครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์
 • สมาร์ทโฟน iOS และ Android ผ่านแอพพลิเคชั่น "Fungplern" รับฟังได้ทั่วโลก
 • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล PC ผ่านเว็บไซต์ www.chorsaard.or.th รับฟังได้ทั่วโลก 

 

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

 

เครดิตภาพประกอบ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้