ป.ป.ช.กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

Last updated: 22 มี.ค. 2564  |  1772 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช.กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ครั้ง 1/2564 โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. นายมนต์ชัย วสุวัต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมีผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ท. ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ นี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่มุ่งหวังให้การดำเนินงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเป็นไปอย่างโปร่งใส และลดความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในมิติต่างๆ ในทุกภาคส่วน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเสนอโครงการบูรณาการต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน (Extending Integrity and Transparency Business Roadmap) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และในที่ประชุม ได้มีการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. แผนการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

2. กำหนดการและวิธีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการบูรณาการต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน (Extending Integrity and Transparency Business Roadmap) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. แนวทางการดำเนินกิจกรรม Empowerment – MOU การบูรณาการต่อยอด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้