ป.ป.ท. จับมือภาคีเครือข่ายคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต เฝ้าระวัง ลดโอกาสการทุจริต “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุรินทร์

Last updated: 25 ธ.ค. 2563  |  1624 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ท. จับมือภาคีเครือข่ายคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต เฝ้าระวัง ลดโอกาสการทุจริต “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ สำนักผู้ตรวจราชการนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนกลไกด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและกลไกการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม​2563 คณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 3 โดย นางสาวลัทธพร มีพร้อม นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ผู้รับผิดชอบประจำจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางกัลยกร วัฒนะภัทรากุล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ นางสาววันนา วิลุนระพันธ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาวสมจิตร ภู่ทอง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ร่วมกับ นางสาวชนิดา จันทรนคร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 นายประยุทธ์ เขียวหวาน รองประธาน ก.ธ.จ.สุรินทร์ ร.ต.รัชรุจ ขอชนะ หน.ชรต.กอ.รมน. จังหวัดสุรินทร์ ร่วมลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16​มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส และการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ในระดับตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ของนายจำนงค์ วิภาหัสน์ อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 11 บ้านหลักวอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี พ.อ.ท.สุรพงษ์ แท่นดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นำคณะลงตรวจพื้นที่ของเกษตรกรรายดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเชิงรุกเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้