เครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน พาสื่อมวลชนเยี่ยมชม "วารินชำราบโมเดล" ใช้กลไก พชอ.พัฒนาคุณภาพชีวิต-ลดอุบัติเหตุทางถนนได้ผล

Last updated: 8 ต.ค. 2563  |  4240 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน พาสื่อมวลชนเยี่ยมชม "วารินชำราบโมเดล" ใช้กลไก พชอ.พัฒนาคุณภาพชีวิต-ลดอุบัติเหตุทางถนนได้ผล

การพัฒนารูปแบบ การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุถนนในชุมชน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้มี นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายวิริยา ธรรมเรืองทอง ที่ปรึกษาสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายธนา วิสูตรานุกูล ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด พร้อมเครือข่ายสมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) มุ่งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ จากศูนย์ข้อมูลอุบติเหตุ Thai RSC ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 5 ตุลาคม 2563 มีผู้บาดเจ็บ 19,620 ราย เสียชีวิต 241 ราย ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการตายบนท้องถนนเฉลี่ยสูงปี ละ 24,000 ราย พิการกว่าปีละ 50,000 คน คิดเป็นความสูญเสียกว่าปีละ 5 แสนล้านบาท ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนงานต่อโดยเน้นพื้นที่มีความเสี่ยงสูง ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลง

ด้านนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนมีให้เห็นทุกวัน คร่าชีวิตคนไทยวันละ 35-50 คนต่อวัน หรือมากกว่า 24,000 คนต่อปี พิการปีละกว่า 5,000 คน สร้างความสูญเสียมหาศาล ปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ รถ คน ถนน และสิ่งแวดล้อม ที่ไม่พร้อมส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงอย่างไม่คาดคิด ดังนั้น การสร้างกระแสรับรู้และความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยอาศัยศักยภาพของสื่อมวลชน และเครือข่ายช่วยจึงสำคัญที่ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง มีพลังและรวดเร็ว

นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การทำงานในรูปแบบ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอเป็นประธาน มีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนทำงาน จัดเวทีประชาคม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและพบมีปัญหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น อุบัติเหตุการจราจรสูง มีปัญหายาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลพบมีผู้เสียชีวิต 43 กรณี ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย 3,555 ราย มีอัตราตายมากกว่า 18 ต่อแสนประชากร ประชาชนไม่เคารพกฎหมาย ขับเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ สภาพถนนแคบชำรุด มีโค้งไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งวิธีจัดการเน้นถ่ายทอดนโยบายลงสู่ ศปถ.อปท. บังคับใช้กฎหมายในกลุ่มเด็กวัยเรียน มีมาตรการองค์กรและมาตรการชุมชนที่ชัดเจน เพิ่มบทบาทผู้นำชุมชนแก้ไขปัญหาเองได้ พร้อมสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับหมู่บ้าน พร้อมกำหนดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปี 2564 ตั้งเป้าอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอวารินชำราบต้องลดลง

นายธีรวัฒน์ พิมพ์ชาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สภาพพื้นที่มีถนนเป็นเส้นทางหลักระหว่างอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ ทำให้ช่วงเทศกาลหยุดยาวมีปริมาณรถจำนวนมากและถนนเป็นทางตรงยาว ทำให้รถวิ่งเร็ว นอกจากนี้ ยังมีจุดเสี่ยงในเขตชุมชนที่เป็นทางร่วม ทางแยก มียูเทิร์นแต่ไม่มีเกาะกลาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยปี 2556 – 2558 ช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ มีรายงานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวม 6 ราย จึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ ค้นหาจุดเสี่ยง และลงศึกษาพื้นที่จริงเพื่อวางแผนแก้ไข ดำเนินการตั้งด่านชุมชนครอบคลุมพื้นที่ จัดทำป้ายเตือนก่อนถึงจุดเสี่ยง มีหมวกกันน็อกให้ยืมก่อนขึ้นถนนใหญ่ ผลที่ได้คือ สถิติการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559-2562 ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) จึงขอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะร่วมมือกับสื่อมวลชนและภาคีเครือข่าย มุ่งสร้างกระแสการรับรู้และความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมป้องกันให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ @สื่อช่อสะอาด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้